Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Zengő Pengő Cserekör pécsi LETS kezdeményezés.

Kapcsolat:

A kör leírása[]

A Zengő-Pengő Cserekör egy körcserés rendszer, melynek célja, hogy a tagok egymás között cseréljenek termékeket vagy szolgáltatásokat. A rendszer azért jött létre, hogy a helyi kapacitásokat helyben aknázza ki, és a cserepénz - Zengő Pengő - segítségével előmozdítsa a helyi cserekereskedelmet. Helyileg Pécs és környékén működik a kör.

Például: X tagnak szüksége van gyermekfelügyeletre, és almát kínál, Y tag gyümölcsöt vásárolna és ezermesterként tud kisegíteni, Z tag angolórát tartana és gyermekfelügyeletet vállal, U tag házi szappanokat kínál és szüksége van valakire, aki megjavítja a lefolyót, S tag varrást vállal és szívesen megtanulna angolul, és így tovább. Minél több ember csatlakozik a körhöz, és minél szélesebb a felkínált termékek/szolgáltatások spektruma, annál jobban működik a rendszer, hiszen mindenki megtalálhatja azt, amire szüksége van. A szezonális termékektől a speciális szolgáltatásokig bármit el lehet cserélni. A cserekör egyúttal arra is ösztönöz, hogy a tagok felfedezzék rejtett tudásukat és képességeiket, kreatívan álljanak önmagukhoz, és felismerjék, hogy milyen sokféleképpen lehetnek részesei a közösségnek.

A Cserekör két fontos mozgatórugója a személyes kapcsolat és a bizalom. A Cserekörbe meghívásos alapon lehet belépni, ezért minden tagot személyes bizalom kapcsol a többiekhez. A cserék legnagyobb része szintén személyes kapcsolatteremtés során jön létre. Ezek a személyes kapcsolatok a cserekörön kívül is tovább erősíthetik a közösségeket.

Mivel a rendszerben nem forinttal, hanem virtuális pénzzel számolunk, a cserék a helyi közösséget támogatják: a tagok által képviselt erőforrás ellenértéke helyben marad, itt cirkulál és szaporodik. A Zengő Pengő nem áramlik ki a közösségből, mint a forint, és nem a nagyáruházak bevételét fogja növelni, hanem a közösséget erősíti. Ráadásul olyan kis mennyiségű termények vagy különleges tudás/szolgáltatások is értékessé válnak, amelyekkel a hagyományos keretek között nehezen lehetne forintban kereskedni.

A Zengő Pengő Cserekör működése[]

Az elszámolási rendszer[]

Az elszámolás alapjául egy órányi háztartási munkának megfelelő összeget használunk, ez 60 Zengő Pengő, függetlenül a forint elértéktelenedésétől vagy erősödésétől. Ehhez viszonyítva határozhatják meg a tagok a felkínált termékek és szolgáltatások árát. A végleges árak mindig közös megegyezéssel jönnek létre a két cserepartner között. A kialkudott összeg a vevő folyószámlájáról levonásra kerül, az eladóéhoz pedig hozzáadódik (pl. veszek egy angolórát 150 Pengőért. Ha most léptem be a rendszerbe, akkor -150 Pengőm lesz, míg az eladónak +150 Pengője). A tagok egyéni számlái mindig a nulla körül mozognak. A cél az, hogy senkinek ne legyenek túlzott kilengései, mert a rendszer csak akkor tud egyensúlyban maradni. A Zengő-Pengő Cserekörben jelenleg maximum -1500 és +3000 Pengő között váltakozhat a tagok egyenlege. Ha valaki eléri a -1500 Pengőt, akkor először el kell adnia valamit, ahhoz, hogy újra vásárolhasson. Ugyanígy ha valakinek összegyűlik +3000 Pengője, akkor valamit vásárolnia kell, hogy elkerülje a felhalmozást és mozgásban maradjon a rendszer. Ezek a limitösszegek később a rendszer növekedésével változhatnak.

Infrastruktúra[]

A rendszerben központi nyilvántartásban rögzítjük a cseréket egy online elérhető adatbázisban. A tagok regisztráció után feltölthetik a saját eladnivaló termékeiket/szolgáltatásaikat, illetve átböngészhetik az adatbázisban mások kínálatait. A kínálat mellett a keresletet is jelezni lehet, ami más tagokat ösztönözhet arra, hogy erre a keresletre reagáljanak. Amikor egy csere létrejön, azt az eladó jelenti be a rendszerben. Ezt megteheti online vagy sms-ben. Ha az eladónak nincsen internet-hozzáférése, akkor a cserét a Cserekör erre kijelölt központi telefonszámán is bejelentheti, szóban vagy sms-ben. A tagok aktuális egyenlegét a Cserekör központi weboldalán lehet követni.

Tagság[]

A részvétel teljesen önkéntes, ám a tagoktól elvárjuk, hogy tisztában legyenek és azonosuljanak az itt leírt működési keretekkel és a Cserekör általános céljaival (lásd: Mi a cserekör)

Minden tagnak szabad joga, hogy kilépjen a Cserekörből, akár aktívan (törlés az adatbázisból), akár passzívan (nem folytat több cserét). A többi tagra való tekintettel minden tagtól elvárjuk azonban, hogy először gondoskodjon arról, hogy 0 vagy pozitív egyenlege legyen, mielőtt a kilépést végrehajtja. Ha valaki önhibáján kívül, váratlan esemény miatt kénytelen huzamosabb időre passzívvá válni, arról egyéni elbírálás alapján dönt a koordinátor csapat. Kizárásra egyetlen esetben kerülhet sor: ha egy tag szándékosan csalással próbálja meg kihasználni a Cserekör többi tagját.

Koordináció[]

A Zengő-Pengő Cserekör koordinációját az alapító tagokból álló X fős csapat végzi. Ez a csapat rendszeresen összeül, hogy a Cserekör működését ellenőrizze. A tagok visszajelzései alapján a működési rendszert szükség szerint változtatjuk, erről a weboldalon tájékoztatást nyújtunk. Visszajelzéseket szívesen fogadunk a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken.

Források, kapcsolódó írások[]

Advertisement