Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Team-green

Döntéseink, módszereink a környezetünket is befolyásolják

Az X-Y játék egy csoportjáték, ami az önérdek és közjó konfliktusát élhetik át a résztvevők - együttműködési készséget, igazságosság átgondolását motiválja.

Az X-Y egy játékelméleti probléma, amely az erőforrások fenntarthatóságát vagy kimerítését, vagyis a Gazdagodó közlegelő és a közlegelők tragédiája dilemmát járja körül. Hisz aki Versengő sokat nyerhet, de csak rövid távon eredményes. Az Együttműködő hosszú távon eredményes, de a nyeresége moderált.

Szabályok[]

Angolból fordítva, eredeti szöveg: http://play14.org/games/x-y-game

Hajlamosak vagyunk hogy a világot azonnal a saját érdekünk alapján átszervezzük, és a saját vagy csapatunk sikerére fókuszáljunk. A nagyobb siker nagyobb hatással van a környezetre, és ez hátrányosan érinthet másokat, vagy nagyobb szervezeteket - amelyeknek magunk is tagjai vagyunk. Ez a játék megmutatja az emberi természet ezen szeletét és bemutatja a szűk körű optimalizálás drámai hatásait - ha a nagyobb képet nézzük.

A szükséges táblázatok Excel munkalapokon, 4 és 3 csoportos felálláshoz: http://play14.org/files/x-y-game/x-y-game-board.xlsx


Biztonsági intézkedések[]

Stressz[]

Ez a játék remek oktatási célokra, de ennek elérésekor stesszes helyzetben találják magukat a játékosok. Ha ehhez nincsenek hozzászokva, személyes konfliktusokkal és frusztrációval járhat. Légy biztos abban, hogy a játszó csoport kezelni tudja ezeket az érzelmeket, és a játék után a csapatépítő tevékenység következik / folytatódik.

Csoki bónusz[]

A résztvevőknek a játék végén a tapasztalatok értékelésekor érdemes egy doboz csokit elosztani, hogy a veszteségek kompenzálására.

Előkészület[]

 • 3 vagy 4 csoport alakítása (4 a legjobb)
 • A csoportok válasszanak nevet
 • írjátok fel a neveket a csapatok lapjaira és a döntési táblára
 • Az értékelési mátrixot jól láthatóan ki kell tenni / vagy kivetíteni
 • oszd ki az X és Y papírokat

Cél[]

a. Az a csoport amelyik a 10. hónap végére a legtöbb pontot szerzi, nyeri a játékot.

b. Az eredeti szövegnél ütősebb, ha a célt "Nyerj, amennyit tudsz" - módon fogamazzuk meg, s nem mondjk meg előre, hogy egyénre, csoportra, vagy az összesre vonatkozik-e.

Szabályok[]

Minden csoport függetlenül dönthet hogy az X vagy Y mellett dönt a hónapban. Minden csoportnak van egy képviselője, akik beszélgethetnek, mielőtt bejelentik a döntésüket. Minden csoport egyszerre (felszólításra) mutatja fel a döntését.

Levezetés[]

Minden csoport ugyanannak a cégnek, az XY vállalatnak egy gyártóüzeme. Minden hónapban ráállhatnak az X vagy Y termék gyártására. A bevétel amit ezzel keresnek a mutatott táblázat alapján alakul. Minden hónapban az üzemek bejelentik hogy mit gyártanak: X vagy Y terméket. Minden hónapban van egy találkozási lehetőség hogy az üzemek együttműködjenek a gyártási stratégia kialakításában.

Első kör

 • A csoportoknak van 1 percük, hogy megbeszéljék mit gyártanak.
 • Kérem minden csoport kúldjön egy képviselőt az üzemközi egyeztetésre.
 • Egy percet beszélhetnek,
 • Ezután 3-re minden csoport döntsön és tegye ki a döntését.

további körökben: 2-10

 • Az első kör mintája alapján
 • indítsd a stoppert azonnal a bejelentés után
 • Megjegyzés: tarts a játékot pörgősen
 • Amíg gondolkodnak, te frissítsd a közös listát az eredményekről

Bónusz körök Az 5.,8., 10. kör bónusz, amikor az üzemek központi támogatást kapnak, az akkori bevételükkel arányosan.

 • 5. 2x
 • 8. 3x
 • 10. 10x mert karácsonyi szezon

A játék vége[]

 • három kimenet lehetséges:
  • Minden csapat X-t játszik, és csak pénzt veszítenek.
  • Egy vagy több csoport játszik X-et, ekkor a cég nulla hasznot termel
  • Minden csapat Y-t játszik, és a cég nyereséget termel
 • A játék végén a cégvezetés számot vet az üzemek eredményességével
 • Megünnepli a legsikeresebb üzem jövedelmét, eztán (nagy eséllyel) bejelenti hogy sajnálatosan a cég becsődült az összteljesítmény miatt

Értékelő megbeszélés[]

Ez segít feldolgozni a történéseket, kiereszteni a gőzt.

 • álljon fel az, aki úgy érzi hogy az életben egy rendes ember
 • maradjon állva, aki a játékban is rendes volt
 • adózzunk elismeréssel a rendes embereknek, és mindenki visszaülhet
 • Akik X-et játszottak, mi volt a fő motiváció?
 • Milyen érzés volt X-et játszani?
 • Volt benne élvezet?
 • És akik Y-t játszottak, mi vezérelte őket?
 • Milyen érzés volt, amikor más X-et választott?
 • Hogy ment az üzemközi egyeztetés?
 • Volt valakinek már ilen helyzetben a való életben?
 • A munkahelyen fordult már elő, hogy a a csoportod nem kapta meg a szükséges támogatást másoktól?
 • ha igen, miért nem segítettek?

Elmélet anyagok zárásként[]

 • Fogoly dilemma
 • Ahogy nekem, úgy neked - (tit for tat) a sikeres együttműködés stratégiája
 • Helyi maximum fogalma, Nyer-nyer helyzet
 • Általánosíts és nézd át hogy a sikerességi mércéid személyes és csoport tekintetben hogyan hatnak a tágabb környezetedre
 • A trükk hogy ha megfigyelsz és alkalmazkodsz, és egy kölcsönösen(!) együttműködő környezetet alakítasz ki.

Szabályok 2[]

Ez a változat még fejlesztés alatt!!

A játék neve XY, vagy másként „nyerj, amennyit csak tudsz!”, vagy "Gabona-Tehén kereskedő". Itt az X vagy Tehén jelöli a kockáztató magatartást, az Y vagy Gabona az partnerségi magatartást. Sokféle játékmenet lehetséges, a lentebb ismertetésnek sok más variációja lehetséges.

Előkészületek[]

A játékot hét fogadási körben játsszuk el. Készítsünk el 3X7 darab papírdarabkát, amire majd a csapatok X-t, vagy Y-t írnak. A papírdarabokat előre beszámozhatjuk A/1-től A/7-ig, illetve B és C jelzésekkel is. Kell egy nagy lap a nyeremények/ egyenlegek mutatására vagy készíthetünk bankjegyeket, 28 egységnyit, vagy ugyanennyi cukorkával is lehet, amit a játék végén megszámolunk.

Szükségünk van még egy táblázatra, amelyet vagy felrajzolunk, vagy kivetítünk.

Elméleti modell

Eredmény Nyeremény Nyeremény

3X X= -1 Y = nincs

2XY X= +1 Y = -1

2YX X= +3 Y = -1

3Y X= nincs Y= +1

Gyakorlati példa

Eredmény Nyeremények

3 Tehén esetén nyeremények T= -1 G = nincs - Nincs gabona, a tehenek elpusztultak

2 tehén, 1 gabona esetén nyeremények T= + 1 G = +1 - Sok a tehén, A gabona csak takarmányként értékesíthető.

1 tehén, 2 gabona esetén nyeremények T= + 3 G = +1 - Kevés a tehén, keresett a piacon. A gabonát megveszik.

3 gabona esetén nyeremények T= nincs G= +2 - Nincs tehén, a gabonafeldolgozás felértékelődik


Ezután osszuk három csapatra (A, B, C) a résztvevőket, és adjuk oda nekik az előre elkészített papírdarabokat! Magyarázzuk el a feladatot a következőmódon: „Az egyes csapatoknak nincs más feladatuk, mint az egyes fordulókban X (tehenet)-t, vagy Y (gabonát)-t írni a papírra, illetve azon gondolkodni, hogy a többi csapat vajon mit ír majd a papírra.

Minden egyes körben a bank (játékvezető) különböző nagyságrendű nyereményt oszt vissza. Az egyes körökben a végeredmény 3X, 2XY, 3Y, 2YX lehet. Az egyes csapatok nyeresége vagy vesztesége a végeredménytől függ, hogy a négy lehetséges variációból melyik teljesült. Ha a tét, pl. 100 dollár volt a fogadási körben és mindenki X-et írt, akkor a csapatok 100 dollár veszteséget könyvelhetnek el egyenként, ha 2XY volt az eredmény, az X-re fogadók 100 dollárt nyernek, az Y-ra fogadó viszont 100-at veszít. 2YX-nél az Y-ra fogadók 100 dollárt veszítenek, az aki X-re fogadott, az viszont háromszoros, 300 dolláros nyereményt tudhat magáénak. Ha mindenki Y-t ír, akkor a nyereménye mindenkinek egyszeres lesz, vagyis 100 dollár. A nyereményeket, veszteségeket a táblázatból vezethetjük le a különböző végeredményekhez tartozó X, Y értékekből. A csapatok egymással közvetlenül nem beszélhetnek, nem láthatják a másik tétjeit. ”

Ennél többet ne közöljünk, de kérdezzük meg, hogy érti-e mindenki a feladatot. A csapatokat egymástól külön ültessük, hogy ne lássák, hallják a másik csapat tippjét!

Hiányos információs, bővülő piac játékmenet[]

Az egyes fordulók után és a játék végén sem tudják meg a csapatok, hogy a másik csapat mit döntött, csak a nyereményből látják a piaci helyzetet.

A bank a téteket csak az egyes fordulók előtt közli. Általában kicsi téttel kezdünk, pl. az említett 100 dollár, majd körönként 100-al növeljük. A harmadik fordulóig a csapatok nem beszélhetnek egymással. A harmadik forduló után azonban körönként lehetőséget kapnak arra, hogy egy küldöttet jelöljenek ki, és a három küldöttön keresztül megbeszéljék, hogy a következőkben milyen közös taktikát folytatnak, feltéve, ha erre van igényük.

Teljes információs, stabil piac játékmenet[]

Források[]

Advertisement