Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Customer-zoom

Társadalmi felelősség, átláthatóság

A Valóban Felelős Vállalat modelljét a KÖVET Egyesület 2007-ben dolgozta ki. Egy valóban felelős vállalatnál a társadalmi felelősségvállalás már az alaptevékenység része, a rendszer alapja a fenntartható fejlődés megvalósítása.

Az alábbi táblázat segítségével könnyen áttekinthető, hogy pontosan miben is tér el egymástól egy hagyományos, és egy valóban felelős vállalat. 5 kategóriát – szállítás, igazságosság, ökonomizmus, méret, termék – megvizsgálva lényegi különbségek fedezhetőek fel a kétfajta vállalat típus között.

Hagyományos vállalat Valóban Felelős Vállalat Szállítás
Szállítás A szállítási távolság csak a költségek tekintetében számít, cél az olcsó beszerzés és minél nagyobb piac Szállítási teher minimalizálandó, távolsági szállítás csak nagyon indokolt esetben. Törekvés helyi beszerzésre, piacokra.
Igazságosság Ennek elérése nem a cég feladata, hanem az államé, egyházaké, társadalmi szervezeteké. Cél a hatékonyság, olcsóbb termékek előállítása jobb minőségben. Bár a fő cél nem az igazsá­gos­ság növelése, a cég tevékenységével nem erősítheti az igazságtalan­ságot. Méltányos kereskedelem, munkabérek és körülmények.
Ökonomizmus A fogalom nem érthető. Gazdasági szereplőknek természetes célja a gazdaságosság. Érthető a különbség a gazdaság és a gazdagsági mánia között. A gazdaságos­ság fontos feltétel, de nem fő cél.
Méret Cél a növekedés – mindenáron. A versenyképesség és a piaci erő ezzel arányosan nő, a méretgazdaságosság törvénye szerint a növeke­dés­sel csökkennek a relatív költségek. Aki nem tapos, azt eltapossák. Évről évre növekvő jövedelem kell. Cél az optimális méret. A túlnövekedés éppen olyan veszélyes, mint ha csenevészek vagyunk. Meg kell találnunk a piaci helyünket és hosszútávon fenntartható hozamunkat. Hosszútávon állandó, s nem állandóan növekvő jövedelem kell.
Termék Azt állítjuk elő, amire fizetőképes kereslet van. Minden megengedett, amit a törvények nem tiltanak. A termékeink iránti kereslet (igények) aktív növelése kötelező. Olyan terméket, tevékenysé­get keresünk, aminek igazán helye van egy fenntartható világban. Nem minden jó, amit szabad. Valódi szükségleteket elégítünk ki, s nem keltünk igényeket. Ott viszont vállaljuk a versenyt.


Gyakorlati példák[]

Forrás[]

Advertisement