Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A váltó követelést megtestesítő, személyesen kiállított értékpapír, mely fizetőeszközként is gyakori. Lényege, hogy az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni. Kiállításához nem kell sem közjegyző, sem bíróság. A szerződő felek minden külön segítség vagy ellenjegyzés nélkül kiállíthatnak váltót.

Hasonlít a csekkre, de a csekknél az intézményi háttér hangsúlyos.

Design wallets

A váltó fizetőeszközként is használható.

A váltó alaki megjelenésére, és kibocsátására külön jogszabály vonatkozik, amely egy nemzetközi egyezményen alapul (Genfi Váltójogi Egyezmény, 1930. Magyarországon kihirdette az 1965. évi 1. tvr.).

Saját váltó: A kibocsátó kötelező fizetési ígéretet tesz, hogy a váltóban meghatározott összeget maga fizeti ki.

Idegen váltó: A kibocsátó egy másik személyt felszólít, hogy a váltóban feltüntetett kedvezményezett részére feltételekhez nem kötött módon a váltóban szereplő összeget fizesse ki.


Saját pénz[]

A váltó felfogható "pénzként" ugyanúgy, ahogy a bankjegyeket, és egyéb fizetésre praktikusan alkalmazható eszközöket is. A modern pénzekhez hasonlóan itt sincs konkrét letét ami fedezetként használnak, hanem a kibocsátó jóhíre és becsülete révén működőképes megoldás.

Kapcsolódó fogalmak[]

Források[]

Advertisement