Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Tisztelet vagy megbecsülés emberi érték, elismerések, nyitottság révén nyilvánul meg, a kölcsönösség és béke elérésében segít. A stabil, tartós siker a becsületesség által valósítható meg.

Az egyén iránti tisztelet elve az emberi jogok alapját képezi. Alapvetően abból indulnak ki, hogy minden ember erkölcsös és ésszerűen gondolkodó lény, aki megérdemli, hogy méltósággal kezeljék. Azért hívják őket emberi jogoknak, mert egyetemesek: nemzetek vagy meghatározott csoportok élvezhetnek olyan jogokat, amelyek csak rájuk vonatkoznak, de az emberi jogok minden embert megilletnek – függetlenül attól, hogy ki ő, vagy hol él –, pusztán azért, mert él.

Elderly woman

Elfogadás és segítőkészség

Az emberi méltósághoz való jog több részterületből áll, melyek egyenként korlátozhatóak, megfelelő garanciákkal, törvényi szabályokkal körbebástyázva. Legfontosabb részterületei:

  • önazonossághoz való jog
  • önrendelkezéshez való jog
  • cselekvési szabadság
  • magánszféra védelme
  • szociális biztonsághoz való jog, mint a megélhetési minimum állami biztosítása (senkit nem hagyhat az állam éhen halni, mert az ellentétes az ember méltóságával).

írások a témában[]

Források[]

Advertisement