Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Természeti kapitalizmus - Az új ipari forradalom elindítása
Malecz Attila könyvismertetése
Hawken, Paul - Lovins, Amory - Lovins, L. Hunter:
Natural Capitalism. Creating The Next Industrial Revolution
Boston ; New York ; London : Little, Brown and Company, 2000. xix, 396 p.
ISBN 0-316-35300-0
Leltári szám:502[33] H 45
Lighthouse-2

Hogyan lehetséges egy fenntartható gazdaságot működtetni?

Összefoglaló[]

A kötet sokak akaratát megtestesítve bont zászlót a jelenlegi vaskorunkat leváltó új ipari forradalomért, melynek nyomán az eddig felértékelhetetlennek hitt erőforrásoknak értékük lesz (menyibe kerülne a légkör újjáalkotása, vagy egy hétéves fa ismételt felnevelése, a kultúra visszanemesítése, a kihalt fajok újrateremtése?), az üzleti világ is megőrizheti féltve óvott boldogulását, sőt sajátos képességei az új rend szolgálatában hasznosulnak, ahol is nem a környezet kimerítése, hanem annak megóvása, felfrissítése hozza a profitot.

A mű azonban bevallottan nem az új társadalmi rend politikai-filozófiai kézikönyve, sokkal inkább annak - az élet, a gazdaság szinte minden területéről vett - gazdag illusztrációja, hogy mennyire nem reménytelen egy ilyen jövőről álmodni, miután a gondolati váltás már elkezdődött. Az ésszerűtlennek van hasonlóan nyereséges, ugyanakkor mégis ésszerű változata, a környezettudatosság is lehet profithozó. A több évtizedesnek gondolt permanens forradalom (vagy inkább a tőke józan belátására alapozott kiegyezéses reformkor) így hozza majd el a fenntarthatóság új társadalmi rendjét.


Természeti tőkés mentalitás alapelvei[]

A bevezető fejezetben a szerzők meghirdetik az új típusú tőkés mentalitás alapelveit. (Ez annak belátásán alapul, hogy az üzlet csak a környezeten belül létező fogalom, mely az önmaga alatt elvágott fával együtt zuhan alá.) A szemléletváltás téziseit követően meghatározzák az természeti kapitalizmus négy stratégiai alapvetését:

1. az erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának radikális fokozását;
2. a hulladék-fogalom felszámolását - körforgásos gazdaság szerint (természetutánzó, teljesen zárt feldolgozású termelési rendszerek);
3. a gazdasági szolgáltatások áramlását (az áru-javakra alapozott hagyományos termelő/fogyasztó viszonyt felváltandó, egy teljesen új értékszemléletet bevezetve);
4. a befektetést a természeti tőke megújításába (a bioszféra újra feltámasztása).

A természeti kapitalizmus gyakorlata[]

Ezt követően a megvalósulás példázatai, illetve bevezethető technológiák hosszú sora következik:

  • a hidrogénautó mint a hidrogén alapú gazdaság eleme (mely egyszerre mutatja fel a négy stratégiai alapelv megtestesülését épp a talán legrombolóbb iparág esetében),
  • az oxigénben, ivóvízben és hőenergiában teljesen önellátó és önfinanszírozó, otthoni munkahelyet is biztosító lakóház,
  • az újrahasznosítható papír és tinta,
  • a gyógyhatóanyagként hasznosítható gyomnövények,
  • a komposztálható, cellulóz alapú műanyagok,
  • a napenergia összegyűjtésére is hasznosított tetők, ablakok, sőt utak,
  • az autómentessé tett, briliáns szellemiséggel, kevés pénzből is élhetővé tett hatékony városok,
  • az új szemléletű ingatlangazdálkodás és építőipar, földművelés, erdő- és vízgazdálkodás,
  • a globális felmelegedés megállításának szegény és gazdag országok számára egyaránt kifizetődő technikái.

A könyv nem az életünket forradalmasító és egyébként is oly sokat idézett technológiákat szándékozik felvonultatni (internet, biotechnológia, nano-technológia, elektronikus kereskedelem), hanem amelyeknél épp megfordítva, az élni akaró élet forradalmasítja a technológiát: lokalizáció.

A szerzők abban hisznek, hogy a gazdasági szféra előbb-utóbb ráébred: a forradalom már elkezdődött, saját önérdekük is a csatlakozás. Ha késlekednek, versenyképességüket - hosszú távon feltétlenül - elveszítik.

Fejezetek[]

Tartalom
Előszó ix
Tájékoztatók xv
1. A következő ipari forradalom 1
2. A kerék újrafelfedezése: Hiperautók és szomszédságok 22
3. Zéró hulladék 48
4. A világ megalkotása 62
5. Blokkok építése 82
6. Keresztülfúrni a költséghatáron 111
7. Muda, Service, and Flow 125
8. Tőke nyereségk 144
9. A természet szálai 170
l0. Étel az életért 190
11. Vizes oldatok 213
12. Klíma: értelem és pénz nyerése 234
13. A piacok fellendítése 260
14. Emberi kapitalizmus 285
15. Egyszer egy bolygón 309
Megjegyzések 323
Hivatkozások 349
Index 379
Advertisement