Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Team

Természetes konszenzus: a társadalmi együttműködés alappillére

A természetes konszenzus (más megközelítésben társadalmi konvenciók, kultúra) lényege, hogy az általános, közismert megállapodásokat és megállapításokat ma már nem kérdőjelezi meg senki. Az emberek megközelítően egyformán észlelik és értelmezik az élettel általában összefüggő alapvető jelenségeket, mert ezek már bensőségessé – természetessé – vált, megkérdőjelezhetetlen megállapodásokként érvényesülnek. Például egy asztal az asztal (mi lehetne más?). A vitakultúra a mindennapok során, a társadalom-elmélet és logika pedig általánosságban foglalkozik a történések, ismeretek és szabályok összekapcsolásával.

Természetes konszenzus és a társadalomelmélet[]

Menyhay Imre úgy véli, hogy a természetes konszenzust a társadalomelméletre alkalmazva bizonyossággal mondhatjuk, társadalomelméletének empirikus bizonyítására nincs szükség, de ez nem azt jelenti, hogy ha van ilyen, akkor azt mellőzni kell. Ellenkezőleg. Például Sherif és Hofstätter kutatásai a konszenzuskészséget illetően, amelyek során a társadalmi valóság rögződik,[1][2][3][4][5][6] vagy Bales vizsgálatai a konfliktus kezelést illetően,[7][8] mind társadalomelmélete, mind pszichoanalitikus gazdaságpszichológiája számára rendkívül fontos. Az orosz Nobel-díjas Pawlow nevéhez fűződő kutyákkal végzett laboratóriumi kísérlet eredményeként született kondicionálás annak a szokásképzésnek is az alapja, amely a viselkedési minták képződéséért felelős.[9][10]


Források[]

  1. Hofstätter: Gruppendynamik, Rowohlt, 1968. 53 – 57. o.
  2. https://www.amazon.de/Gruppendynamik-Kritik-Massenpsychologie-Peter-Hofst%C3%A4tter/dp/3499554305
  3. Menyhay Imre: Bevezetés az általános szociológiába. A társadalomelmélet alapvető kérdései. A Nyugat-magyarországi Egyetem Phare támogatással kiadott tankönyve. Sopron, 2001. 60-61. o.
  4. http://hunteka.lib.sote.hu/index.jsp;jsessionid=EA2F409E2BD9A7618C3B18C1CD689ABA?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=199090 60-61. o.
  5. http://akkrt.hu/518/gazdasag/kozgazdasagtan/homo_oeconomicus_es_a_befejezetlen_teremtes 379. o.
  6. Menyhay Imre: Homo oeconomikus és a befejezetlen teremtés. Az analitikus gazdaságpszichológia alapvetése és alkalmazása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2004. 379. o.
  7. Bales, Robert: Das Problem des Gleichgewichtes in kleinen Gruppen, in: Hartmann, H. (kiadó): Moderne Amerikanische Soziologie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1967. (311–330.)
  8. Menyhay, Emmerich.: Pädagogische Auswertung der Interaktionsanalyse von Robert R. Bales. In: Menyhay, Emmerich.: Kreativ-innovatives Denken und pädagogische Einsichten. Sammelband. Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris 1990. 159–169. o.
  9. Pawlow, I. P.: Die höchste Nerventätigkeit von Tieren. München 1926
  10. http://akkrt.hu/518/gazdasag/kozgazdasagtan/homo_oeconomicus_es_a_befejezetlen_teremtes 384-385. o.
Advertisement