Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Településfejlesztési füzetek - magyar nyelvű nyomtatott szakirodalom

1. A helyi tömegközlekedés tarifaszerkezetének és tarifaszintjének megállapítását segítô tájékoztató

2. Útmutató a települési folyékony hulladékok kezeléséhez és az azzal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

3. Útmutató a települési szilárd hulladék kezeléséhez és az azzal kapcsolatos önkormányzati feladatok

ellátásához

4. Útmutató a temetôk fenntartásához és az azzal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

5. Útmutató a zaj és a rezgés elleni védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

6. Útmutató a levegôtisztaság-védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

7. Útmutató a távhôszolgáltató tevékenység végzéséhez

8. A magyar városszövetségek története

9. Útmutató a zöldterületek fenntartásához és az azzal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

10. Útmutató az önkormányzatok településesztétikai és közterület-használati feladatainak ellátásához

11. Útmutató irányelvek a települések közúti forgalomtechnikai feladataihoz

12. Útmutató a föld- és vályogépítés alkalmazásával kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához [1]

13. Útmutató a helyi tömegközlekedés koncesszióba adásához

14. Ajánlások a községi és kisvárosi településfejlesztési koncepciók készítéséhez

15. Útmutató a természetes szennyvíztisztítási eljárások alkalmazásához

16. Útmutató a települések energiagazdálkodásához

17. Ajánlások a falufejlesztéssel – építéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

18. A kézmûves jellegû építési technológiák szerepe településeink fejlesztésében és építészeti értékvédelmében

19. Útmutató a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásához

20. Útmutató az önkormányzatok zöldfelületi feladatainak ellátásához

21. Útmutató az önkormányzatoknak a települési hulladékokkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás megszervezéséhez

22. Ajánlások a közhasznú foglalkoztatás szervezésére, kiterjesztésére

23. Útmutató az önkormányzatoknak a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás megszervezéséhez

24. Útmutató a településfejlesztési koncepció készítéséhez

25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

26. Falumegújítás – Nemzetközi módszerek – magyar példa

27. Falumegújítás – Európa legjobbjai

28. Magyarországi Falumegújítási Díj, 2007, 2009

29. Települések az energia-önellátás útján, 2011 - Kiutak ajánlója


Különszámok:[]

1. Segédlet a közösségi tervezéshez 2010

1. Távközlési szolgáltatások – Tájékoztató a települési önkormányzatok számára

2. Gondolatok a településrôl – „Településeink múltja, jelene, jövôje”

(A harkányi konferencia elôadásai és hozzászólásai)

3. Irányelvek az európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlôdéséért


Forrás[]

Advertisement