Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Oklok

A Teal szervezetben mindenki a saját módján építi az egységet

A Teal szervezet rugalmasan változik és reagál a környezetére. Rövid távú termelési hatékonysága kisebb mint a hagyományos szervezeteknek, viszont az emberi és környezeti erőforrások felhasználásában lényegesen kedvezőbb. Alkalmas a gazdagodó közlegelő helyzet megteremtésére. Alapjaiban új paradigma alapján jön létre, tudatosan kialakítva és őrizve egy olyan szervezeti kultúrát, amiben

  1. piramis-szerű hierarchia helyett azonos pozíciójú emberek önszerveződő csoportokban dolgoznak, munkájukért egymásnak tartoznak felelősséggel,
  2. olyan szerkezetet, kereteket és gyakorlatokat alakítanak ki, amelyek támogatják, hogy ezek a teamek magas fokú önállósággal, döntési, szervezési hatáskörökkel bírjanak,
  3. a döntések nem "felülről lefelé" születnek, nem kötődnek bizonyos vezetői pozíciókhoz, hanem azokat a legilletékesebbek hozzák meg,
  4. az emberek nem csak "szakmai énjükkel" vesznek részt a működésben, hanem teljes valójukkal, képviselve mindazt, amit fontosnak tartanak, legyen az spiritualitásuk, értékeik, nemük, szenvedélyeik, kreativitásuk,
  5. ehhez biztonságos és bizalommal teli légkört alakítanak ki és őriznek tudatosan,
  6. élő kölcsönhatásban vannak a környezetükkel, érzékelik a feléjük irányuló igényeket, és arra reagálnak, mellőzve a gépies tervezést, éves költségvetést.

Szakirodalom, támogatás[]

Forrás[]

Advertisement