Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve korlátozása.

Ismertetés[]

Az évek tapasztalatai alapján jól látható, hogy a társadalmi bűnmegelőzés területén is eljött a továbblépés ideje. A legveszélyeztetettebb csoportok a nők, az idősek és a gyerekek. A lakóterület védelmét pusztán járőrözéssel nem lehet hatékonyan ellátni. A külföldi példák azt igazolják, hogy a mikroközösségekre épült "Szomszédsági Őrségek" jóval több segítséget jelentenek a polgárok biztonságának megteremtésében.

Ezen kis közösségben könnyebb feloldani a nagyvárosi anonimitást, és az egymást ismerő szomszédsági környezetben jobb lehetőségek adódnak a kölcsönös segítségnyújtásra is.Ha Ön valóban ismeri a szomszédjait, már tett egy lépést előre a bűnelkövetés megelőzése érdekében. A betörés, a vandalizmus például megakadályozható, megelőzhető, ha a szomszédok kapcsolatot tartanak fenn egymással, és megfigyelés alatt tartják egymás vagyontárgyait.

Mindenki hallott már történeteket olyan betörőkről, akik lakásköltöztetéssel foglalkoztak, és mindent elszállítottak a házból anélkül, hogy a szomszéd bármi bűnös tevékenységet észlelt volna. Az ilyen történetben az az igazság, hogy a szomszédaink ügyébe való be nem avatkozás, valójában kevéssé biztonságossá teszi közösségeinket. Ennek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. A bűnmegelőzés saját magatartásunkkal kezdődik.

Természetesen, magunknak is jó szomszédokká kell válni úgy, hogy lépéseket tegyünk személyünk és vagyonunk védelmére. A bűnmegelőzési erőfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha másokra is gondolunk. Valószínű, hogy találunk olyan szomszédokat, akik éppen annyira érdekeltek ebben, mint mi magunk, és akik hajlandók velünk együttműködni abban, hogy biztonságosabb közösséget alakítsunk ki.

A bűnmegelőzés esetében együttműködő emberekről van szó. Fontos megemlíteni, hogy az egymással nem jó, vagy kevésbé jó viszonyban lévő szomszédok részéről nem szükséges a közvetlen kapcsolatfelvétel. A SZEM-program az egyes lakóközösségek tagjainak általában vett pozitív magatartására épül, saját biztonságuk érdekében. Csak a szomszédok segítségével lehet biztosítani egy utcarészt, vagy a házban lévő lakások védelmét. A jószomszédi viszony az első lépés a bűnmegelőzés terén.

Jelenlét, figyelés, jelentés a rendőrség felé Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket. Hazánkban a szomszédfigyelésnek rossz a csengése, hiszen a múltban a besúgás, vagy feljelentés érzetét keltette az emberekben. Ezért választottuk a "Szomszédok Egymásért" elnevezést. A lakosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közvetlen szomszédjaik vagyontárgyait megfigyelik, és bármilyen gyanús eseményt észlelnek, egymással megbeszélik és jelentik a rendőrségnek. Ez a program a magánélet tiszteletben tartása mellett elősegíti a bűnelkövetés megelőzését.

Az én házam, az én váram - mondja az angol közmondás -, de ősi várvédő igazság, hogy nem a fal védi meg az embert, hanem az ember védi a falat. Egyszemélyes várvédelem nincs. Az emberek sok ezer forintot költöttek lakásuk biztonsági berendezéseire. Alkalom szüli a tolvajt. Egyes lakóházak lépcsőházai erődítményszerű, rácsos ajtóval ellátott zárrendszere fogházra emlékeztet. A lakókat így már sikerült rács mögé zárni, ezzel szemben a bűnözők szabadon mászkálnak. A rács önmagában nem elégséges védelem.

Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit. Technikai és szervezési fogásokkal növelni kell a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát. Ez az alapvető célja a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak.

Szervezése[]

  • Ha a terület valamivel több mint 50%-a hajlandó az együttműködésre, ott már meg lehet szervezni a SZEM egyesületet.
  • A program elsajátítása során meg kell ismerkedni lakótársainkkal, fel kell mérni a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni, és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni.
  • Elérendő cél, hogy a polgár biztonsága érdekében ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának.
  • SZEM egyesület létrehozása esetén ehhez kíván segítséget nyújtani a Fővárosi Szomszédok Egymásért Polgárőr Egyesületek szövetsége, amely szervezet független az Országos Polgárár Szövetségtől.
  • A program leglényegesebb eleme az, hogy nem kíván semminemű életvitel változtatást az abban résztvevőktől, de feltételezi - sőt elvárja - az alapvető emberi normák betartását, hiszen az egymást segítő közösségi környezet biztonságának ez az alapja.

Források[]

Advertisement