Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A szivárványgazdaság téma egyik legátfogóbb feldolgozása Guy Dauncey nevéhez fűződik. Az ő olvasatában a helyi csoportok kezdeményezésként kialakuló, lokális, fenntartható emelkedést megalapozó modelljének, a szivárvány színeinek megfelelően, hét motívuma van:

  1. Szellemi értékek (bíbor) – A gazdaság fejlesztése értékvezérelt, a valóságot mi magunk teremtjük, a nehézségekért és a körülménykért nem másokat kell hibáztatni. Az eredményeket önnön magatartásunkkal hozzuk létre.
  2. Globális értékek (sötétkék) – A föld egységes egész, ökológiai rendszer, és benne a lokalitás szerves rész. Nincs értelme olyan tevékenységeknek, vállalkozásoknak, amelyek úgy adnak munkát egyik közösségnek, hogy közben kirabolják a másikat. A gazdasági alternatíváknak a fenntartható, kiegyensúlyozott változatait kell előnyben részesíteni.
  3. Gazdasági értékek (halványkék) – A hatékonyság és a nyereségesség önmagukért hajszolva romboló erővé válnak, aláássák a világot. Az üzletnek ezen értékeket párosítania kell az ökológiai felelősséggel, a fenntartható élet, települések, közösségek igényeivel. Részletek: Fenntartható gazdaság, az elégséges gazdaság.
  4. Ökológiai értékek (zöld) – Az ipari társadalom környezetpusztító gyakorlata nem folytatható. Az a gazdasági fejlődés tartható fenn hosszú távon, amely része az ökológiai egyensúly megteremtésének és megtartásának minden léptékben.
    sokszínű könyvespolc
  5. Egyéni alkotókészség és önmegvalósítás értéke (sárga) – A gazdaságnak, az értékteremtő tevékenységnek az egyéni képességek kibontakoztatását, az értelmes, kreatív, alkotó munkát, életet kell szolgálnia, és ugyanehhez kell hozzásegítenie a közszférának (pl. oktatás, szociális segítés, ellátások).
  6. Helyi közösségi értékek (narancssárga) – A helyi közösségi élet újjászületése szükségszerű, fontos szerepet kell betöltsön a helyi gazdaság megújult és merőben új intézményeinek, formáinak demokratikus alapokon történő újjászervezésében, kontrolljában, a széles körű részvétel megvalósításában. Lásd lokalizáció.
  7. Társadalmi értékek (vörös) – A társadalmi ösztönzés középpontjában álló értékek: igazságosság, együttérzés, az emberek közötti egyenlő bánásmód lényegében a származásra, korra, faji hovatartozásra, nemre való tekintet nélküli, társadalmi szolidaritás alapértékei. A közösségi gazdálkodás (tulajdon, vállalkozások, szövetkezetek), és a közösségi szükségletek újszerű megközelítése juttatják érvényre ezeket az értékeket. (Dauncey, 1988)

Kapcsolódó írások[]

Források[]

Advertisement