Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Rohanó világunkban az információs társadalomban nap mint nap információk ezrei lepnek el bennünket, a korábbinál stresszesebbek vagyunk, túlhajszoltak… és még sokáig sorolhatnánk. Ezek a hatások természetesen emberi kapcsolatainkra is kihatnak, így az is megeshet, hogy nem értékeljük annyira a másik fél szeretettel adott bíztató szavát, ölelését, ajándékát, mint amennyire ő azt reméli. Ez konfliktusokhoz vezethet, hiszen míg az egyik fél úgy érzi, hogy nem foglalkoznak vele, addig a másik úgy gondolja, nem értékelik eléggé erőfeszítéseit. Mégis hogyan lehetnénk így boldogok? A híres-neves amerikai pszichológus Gary Chapman szerint a boldogságot úgy lehet jól elmagyarázni, ha úgy tekintünk életünkre, mint egy nagy tartályra, amely ha üres, boldogtalanok vagyunk, így célunk nem is lehet más, mint az, hogy megtöltsük, és ezáltal elnyerjük a hőn vágyott állapotot. Igen ám, de mivel tölthető meg ez a tároló?

Dragon-talk

A kedvesség gyakran használ - illik használni.

Chapman szerint ez egyén, pontosabban személyiségfüggő; úgy véli, hogy habár a jó szándék egymás felé sokszor megvan, mégis gyakran „elbeszélünk” egymás mellett, és ez nem feltétlenül a két fél hibája. Ő ezt a problémát az idegen nyelvű kommunikációval szemléltette: ha találkozik két fél, akik két különböző anyanyelven beszélnek, csak nehezen értik meg egymást. A megoldás – akárcsak a mi problémánknál – a másik nyelv megtanulása, vagy legalábbis megértése lehet. Szerinte a tank megtöltésére a szeretet különböző megnyilvánulásai hivatottak. Ezeket ő szeretetnyelveknek keresztelte el, amelyekből ötöt különböztet meg aszerint, hogy az egyén mivel tudja feltölteni saját „szeretettankját”. Ezek: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek, illetve a fizikai/testi érintés. De mit is jelentenek ezek?

  1. Akinek az elismerő szavak az elsődleges szeretetnyelve, annak a legfontosabb az, hogy verbálisan fejezzük ki irányába szeretetünket. Számára nagyon fontosak a dicsérő, bátorító, kedves, szelíd szavak, a köszönet kinyilvánítása, nála nem létezik az „olvass a sorok között”.
  2. Másik csoportot képeznek azok az egyének, akik a minőségi idő nyelvén „beszélnek”. Számukra mindennél fontosabb, hogy a hozzá közelálló személyekkel több időt tölthessen el, főleg kettesben. Számára nem a pénz vagy a siker adja meg az örömöt, hanem az, ha partnerével együtt lehet, meghitt beszélgetéseket folytathatnak vagy bármilyen más közös tevékenységen vehetnek részt.
  3. Ismét egy másik blokkot tisztelhetünk azok személyében, akik számára az ajándékozás a legfontosabb; ők nem verbálisan, vagy esetleg egy-egy öleléssel fejezik ki szeretetüket, hanem materiálisan, valamilyen tárgyi ajándékkal. Akiknek ez a szeretetnyelve, azok bár nagyon szeretnek ajándékot adni, legalább ennyire jól esik nekik, ha ajándékot kapnak, és szinte bármilyen apróságnak nagyon tudnak örülni.
  4. A negyedik halmazt azok alkotják, akik apróbb vagy nagyobb szívességekkel próbálják kifejezni szeretetüket a másik iránt, így számukra is minden apró segítség nagyon sokat jelent. Lehetséges, hogy ezek a kis figyelmességek partnerének apróságnak tűnik, azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a sok, de apró szívesség rengeteg időt vesz el, ami nagyon sok tervezést és szervezést igényel!
  5. Az utolsó kategóriába azok tartoznak, aki számára a testi érintés a legfontosabb. Nekik egy ölelés vagy egy vállveregetés százszor többet jelent, mint sok-sok kedves szó. Fontos megemlíteni, hogy a férfiak jelentős része automatikusan ide sorolná magát, hiszen neki „fontos a szexualitás, így csak ide tartozhat”. Ez azonban téves feltevés, mivel a nemi vágy fiziológiai szükséglet, nem feltétlenül a szeretet kifejezésére szolgáló nyelv.

A másik szeretetnyelvének megtanulásával közelebb kerülhetünk párunk, barátunk, kollégánk stb. megismeréséhez, megértéséhez, mivel alapvető érzelmi szükségletei tárulnak fel előttünk. Amennyiben a továbbiakban a másik szeretetnyelvén kommunikáljuk felé gondolatainkat, biztosítjuk támogatásunkról, stb., sokkal harmonikusabb viszonyba kerülhetünk velük, csökkenhet a konfliktusok száma, és növekedhet a teljesítőképesség is, hiszen köztudott, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott ember jobb eredményekre képes.


Forrás[]

Advertisement