Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Szegenyseg depresszio-hd

Szegény az, aki társ, család, közösség, társadalom elégséges támogatását nem élvezheti.

A hagyományos szegénység élethelyzeti okokra vezethető vissza, például társa, család elvesztése, betegség vagy egyéb munkaképtelenség.

Az újszegénység az újgazdagság ellentéte, tehát amikor társadalmi és jogi változások kárvallotjai, vesztesei lesznek. A létbizonytalan réteg, prekariátus azon emberek gyűjtőneve, akik társadalmi érvényesülési és jövedelmi lehetőségei az egyenlőség rovására jelentősen kisebbek és aránytalanok.

Szegénység körülményei[]

13000

A szegénységet általában a jövedelmi szegénységgel azonosítják. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés azonban ennél tágabb fogalom. Az Európai Unió a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának mérésére egy összetett mutatót dolgozott ki, amely a lehető legtágabban határozza meg a szegénységet.

Az elsődleges mutató (AROPE 4) három tényező együttes vizsgálatát foglalja magában:

  • a jövedelemhiány
  • anyagilag elérhető javak köre valamint
  • a munkaerőpiaccal való kapcsolatot

Ez nem azt jelenti, hogy ennyi lenne a tényleges szegény, mivel azokat is beszámítja, akik a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának ki vannak téve. Ez a lehető legnagyobb halmaz, azok is beletartoznak ebbe a csoportba, akik vagyonukból élnek, és nem dolgoznak (nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élnek), vagy akik nem jövedelmi szegények, de saját bevallásuk szerint nem engedhetik meg maguknak a fogyasztás egyes tételeit.

Kez a kezben

Lehetséges egy tudatos társadalmi összefogás?

Az Eurostat által használt szegénységi és kirekesztődési összetett mutató (AROPE) az alábbi három dimenziót foglalja magában:

Jövedelmi szegénység[]

Relatív jövedelmi szegénység: a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál, azaz a szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. Lásd Létbizonytalan réteg, prekariátus

Súlyos anyagi nélkülözés[]

Letöltés (1)

Élethez szükséges javak hiánya, vagyis depriváció: alapvető javakhoz való elégtelen hozzáférést, anyagi nélkülözést jelent.

Súlyosan nélkülözőnek tekintjük azokat a személyeket, akikre az alábbi kilenc tétel közül legalább négy vonatkozik:

1) hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka van;
2) lakás megfelelő fűtésének hiánya;
3) váratlan kiadások fedezetének hiánya;
4) két naponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;
5) évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya,
6) anyagi okból nem rendelkezik személygépkocsival;
7) anyagi okból nem rendelkezik mosógéppel;
8) anyagi okból nem rendelkezik színes televízióval;
9) anyagi okból nem rendelkezik telefonnal.

Munkahely nélküliség[]

Img 589d685b785c0

Nagyon alacsony munkaintenzitás (munkaszegénység): azokban a háztartásokban élők tartoznak ebbe a csoportba, amelyekben a munkaképes korú háztartástagok a megelőző évben a lehetséges munkaidejüknek legfeljebb egyötödét töltötték munkával.

Azok a személyek vannak kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, akik a fenti három fő dimenzió közül egyben vagy többen érintettek.

Rabszolgaság[]

A Rabszolgaság legális vagy nem legális jogviszony melyben a szenvedő fél mályszegénységben él, miközben munkát végez.

Energiaszegénység[]

Letöltés

A KSH adatai szerint [1] 2016-ban a magyarországi háztartások 21 százaléka, vagyis közel 800 ezer háztartás tekinthető energiaszegénynek. A hazánkban elfogyasztott összes energia mennyiségének több mint 40 százalékát használják fel a családi házak, amelyek legnagyobb energiaigénye a fűtésből és a hűtésből származik. A probléma a jól megválasztott szigeteléssel megszüntethető (lenne), azzal ugyanis akár 70 százalékkal csökkennek az energiaköltségek.

Kezelési lehetőségek, szegénység megoldása[]

Források, külső hivatkozások[]

Advertisement