Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Szalay Zsuzsanna: A szelíd pénz forradalma (Közbirtokosságon nyugvó pénzrendszer

Tiny Frog

Anyagi javak vagy a képességek a lényegesek?

megteremtése)

Kiadó: Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest.

Kivonat[]

A pénz a társadalmon belüli munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényező: lehetővé teszi a tevékenységcsere résztvevői között az információ- és az anyagáramlást. Közösséget szolgál, a közbirtok része. A főáramlatú közgazdaságtan tárgyalja a pénz funkcióit, úgy mint: értékmérő-, csereeszköz-, felhalmozási -, spekulációs eszköz funkció, amelyek közé 1971 (Bretton Woods-i rendszer összeomlása) óta odaértik a hatalmi eszköz funkciót.

A funkciók egyidejű érvényességének a lehetetlensége globális méretű válságok formájában fejeződik ki. A döntő kérdés a harmadik funkció. Megengedhető-e, hogy a felhalmozás akadályozza a cserét? A pénznek forognia kell, de mi indítsa el a következő állomásra, mitől forogjon? Amikor a kamat pozitív: a pénztartásról való lemondást jutalmazzuk. A negatív kamat a pénztartást büntetve biztosítja a forgást. Paradigma váltást jelent, ha elfogadjuk az ellentétes előjelet. A szelíd pénz negatív tartományban mozgó kamatmechanizmust, közintézmények által működtetett pénzforgalmat, közbirtokként megjelenő pénzt jelent.

Tartalmilag visszatér a pénz genéziséhez, formailag felhasználja az információs technológia eredményeit: elektronikus pénzként működik és forog.

Források, megjelenések[]

Advertisement