Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Values

A szabadság bennünk van

A szabadság az egyik legszélesebb körben használható fogalom, ami jellemzően egy elérni kívánt, felszabadult állapot, melyben a flow érzése a jellemző. Ez lehet művészi, jogi, erkölcsi, elvi és még számtalan egyéb féle is. Emiatt többféle meghatározást lehet alkotni a szabadságra, mivel általában egy adott kontextusba helyezve értelmezzük.

A szabadság eléréséhez a kedvező környezet mellett bátorság és önállóság szükségesek, hiszen a szabadság a kívánt tett vagy tettek megvalósításának lehetősége. Filozófiailag a meghatározottság (determinizmus) ellentéte. A politikában a szabadságjogok a biztosítékok a kormány kényszerítő intézkedéseivel szemben, az alkotmányos demokrácia, a jogállam egyik alapja, a Rokeach érték-skála lényeges eleme.

A vallások közül a hinduizmus is hangsúlyozza a döntés, a tett szabadságát, legfőképpen pedig Jézus - vagyis a Szabadító - szavait olvashatjuk Lukács evangéliumában az elnyomás és a bűn alóli felszabadításról és a szeretet kifejezésének szabadságáról bármely napon.

A kultúrában a szabadság a szabad önkifejezés igényét jelenti, az őskortól a napjainkban lezajló szabad kulturális forradalomig folyamatosan jelen van.

A szabadsággal kapcsolatban a nemzeti függetlenség egy kiemelt tényező, amiről a magyaroknak jellemzően az 1848-49 forradalom és szabadságharc vagy esetleg az 1956-os események jutnak eszébe. Ez persze minden nemzetnél más eseményhez kötődik, de lényegét tekintve ugyanúgy egy közösség politikai szabadsága áll a középpontjában.

Egyénre nézve viszont egyfajta kiteljesedésként értelmezhető, ahol az egyén rendelkezik mindenről önmagával kapcsolatban. Ő döntheti el, hogy miben fejlődik, milyen elveket, eszméket követ. Gyakran emített kifejezés az anyagi szabadság megteremtése is az egyének számára.

Felhasznált cikk:[]

[1]

Kapcsolódó témakörök, hivatkozások:[]

Advertisement