Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A spiráldinamika integrál szemlélet az emberi értékrendek és világnézetek nyolcszintű fejlődési modellje. Leírja, hogy a fejlődés miként nyilvánul meg az egyén személyes életében és a társadalomban. A Maslow-piramis továbbfejlesztéseként azt is megtudhatjuk az elmélet alapján, hogy mi motiválja az emberi viselkedést az egyes szinteken. Alapfeltevése, hogy a személyes emberi fejlődés és a közös, kulturális értékeink fejlődése között szoros kapcsolat áll fenn. Don Beck és Christopher Cowan fejlesztették tovább Richard Dawkins és Dr. Clare Graves elméletét és nevezték el spiráldinamikának.

A rendszerében a változás az egyéni és közösségi szempont között billegve történik. Úgy képzeld el, mint egy csigalépcsőt, amelyen haladunk felfelé, és mikor megteszünk egy fél kört, egy új szinten találjuk magunkat. A páratlan számok az ego, a páros számok a közösség központúságot jelölik. A szinteket emellett színekkel is jelölték.

Életünk és munkánk különböző területein egyszerre eltérő szinteken állunk, színkavalkád vagyunk a spirálon, miközben jellemzően egy szinten helyezkedik el a súlypontunk. Előfordul, hogy a párommal zöld kapcsolatban élek, miközben a pénzemet narancs módon keresem és apám a piros üzemmódot hívja meg belőlem.

Bárhol helyezkedem el a spirálon, személyiségem magába foglalja az összes alatta lévő szint minőségeit, ez a meghaladva megőrzés törvénye. Az egészséges fejlődés fontos jellemzője, hogy egyetlen szintet sem ugorhatunk át, meg kell értenünk a logikáját.

Spiral dynamics-hu

Balra az egyéni, jobbra a közösségi szerepek - Alulról felfelé egyre fejlettebb az egyén


A SpirálDinamika szintjei[]

1. Bézs - Túlélési szint – ösztönösség[]

Az egyén a fizikai túlélésért küzd napról napra. Az alapvető szükségleteit elégíti ki (eszik, iszik stb.).

Kulturális vonatkozás: ősember a barlangban, hordákba való összeverődés.
Fejlődéslélektani szint: a csecsemő 0-8 hónapos kora.
Példák a mai életből: hajléktalanság, betegség, kórházban lét, háború.


2. Bíbor: Törzsi és rokonsági szellem[]

Törzsi létforma, klán, családi csoportosulás, rituálék. Ezen a szinten a világ tele van misztikus, veszélyes erőkkel, szellemekkel, amiknek a kedvében kell járni, az egyetlen biztonság a rokoni összetartozás.

Kulturális vonatkozás: a törzsi népek világa, ahol az egyén beleolvad a közösségbe, nincs markáns, különálló személyiség, "én a törzs vagyok".
Fejlődéslélektani szint: az anya-gyermek fúzió állapota.
Példák a mai életből: a családi kötelékek elsődlegessége, egy szervezettel való totális azonosulás, vallási csoportokhoz tartozás.


3. Piros: Erő, hatalom, dominancia[]

Ezen a szinten az élet egy dzsungel, ahol az erős és kemény túléli, a gyenge pedig szolgálja őt. Az emberek uralják, kontrollálják és kizsákmányolják egymást erővel, gyakran erőszakkal.

Kulturális vonatkozás: istenkirályok, rabszolga társadalmak, császárságok.
Fejlődéslélektani szint: az óvodáskor időszaka, 3-7 év.
Példák a mai életből: önérvényesítés, erős vezetők a munkában, családban dominancia harcok, fizikai erőfitogtatás stb.


4. Kék: Az igazság ereje[]

Egy felső hatalom uralja és irányítja a létet (Isten, a vezetőség, a kormány stb.) és kijelöli a helyes utat. Megbünteti a rosszat és megjutalmazza a jót. Stabilitás, rend, engedelmesség, alá-fölérendeltség, szabályok.

Kulturális vonatkozás: az egyház által uralt középkori feudalizmus világa.
Fejlődéslélektani szint: a kisiskoláskor korszaka, 7-12 év.
Példák a mai életből: az élet értelmét az adja meg, hogy teljesítjük a kötelességeinket, ha ezt elmulasztjuk, büntetést kapunk. Szabálykövetés, elvek, tekintélyszemélyek követése.


5. Narancs: Versenyszellem, törekvés[]

Önérvényesítés, versenyzés, küzdés egy célért, stratégiázás. Célok: eredmény, produktivitás, anyagi jólét.

Kulturális vonatkozás: a modern nemzetállamok, a kapitalista gazdaság, a nyugati társadalmak.
Fejlődéslélektani szint: a formális műveletek korszaka, 12-élet végéig.
Példák a mai életből: az embereket az anyagi jólét megteremtése és a teljesítmény érdekli, rivalizálás, gazdasági verseny. 24 jellemvonás, amikkel zsenivé válhatsz(


6. Zöld: Emberi kapcsolatok fontossága - megosztás, szeretet[]

Emberi kapcsolatok fontossága, humanizmus. Személyes növekedés, lelki egészség, önmegvalósítás. Relativizmus, egyenlőség, ökológiai érzékenység. Az egymás iránti együttérzés, a kapcsolódás fontosabbá válik, mint a versengés, az individuális boldogulás, a teljesítmények, és az anyagi jólét megteremtése, fokozása. A zöldnél fontos az ökológia, a természet, állatok szeretete.

Kulturális vonatkozás: Ubuntu közösségtudat, a hatvanas éves hippi mozgalma, "mélyzöldek".
Fejlődéslélektani szint: a klasszikus fejlődéslélektan megáll a narancsnál. Újabb fejlődés-lélektani modellek viszont már vizsgálják a zöldet (pl. Ken Wilber fejlődéslélektani modelljében a 6. szinttel azonosíthatjuk, ami az emberek 20-as éveiben jelenhet meg először).
Példák a mai életből: ha egy munkahelyen fontos a munkatársak hogyléte, érzelmi reakciója, és az, hogy erről beszéljenek, megosszák, közösen gondolkozzanak. Önismereti, önfejlesztési tevékenységek, érzelmeink tudatosítása, tudatos életmód és kapcsolatok tudatos ápolása, hitelesség stb.


7. Sárga: Áramlás, flow[]

Áramlás, önállóság, magas önértékelés, rugalmasság, rendszer-közti gondolkodás. A folyamatos változás a norma, holisztikus gondolkodás. Önmeghatározó élet. Saját küldetés-meghatározás. Az egyén önállóan tájékozódik a világban a saját mércéje és tudása alapján.

Kulturális vonatkozás: ez most zajlik, a nyugati társadalom kisszámú, általában spirituálisan, lélektanilag felelős, vezető egyéne tartozik ide.
Fejlődéslélektani szint: a zöldnél leírt mai, újabb modellek írnak róla. (pl. a wilberi 6-os szint középső régiója).
Példák a mai életből: egyéni életút megvalósítása, önkifejezés, rugalmas alkalmazkodóképesség. A sárga szinten élő egyén az univerzális emberi értékeket képviseli: nem-ártás, együttműködés, együttérzés, Önként vállalt egyszerűség stb.

8.Türkiz: Globális gondolkodás[]

Globális rendszerben gondolkodik az egyén ezen a szinten, erős küldetéstudattal rendelkezik, a cél a világ jólétének megvalósítása. A céljai az egyéni célokon teljességgel túlmutatnak, szuperracionalis tesz a fenntartható fejlődésért.

Kulturális vonatkozás: a zöldnél leírtak vonatkoznak ide. A nyugati társadalomban kisszámú, általában spirituálisan, lélektanilag felelős, vezető egyén tartozik ide, akik gyakran helyi vonatkozású globális nemzetközi projektekben vesznek részt.
Fejlődéslélektani szint: a zöldnél leírt mai, újabb modellek írnak róla. A wilberi 6-os szint felső és korai 7-es régiója.
Példák a mai életből: a spirituális kötelék hívja és tartja össze az embereket egy szervezetbe. Olyan munkát hajlandó végezni a dolgozó, illeszkedik a lelki teljességbe (a gondolatok, érzelmek és cselekvés összhangja), így mély lelki alapokra épül. Az emberek, és az élet globális jólétére irányul. Globális küldetés-megvalósításon dolgoznak. - Alternatív életstratégiák (könyvajánló)

A színek[]

A spiráldinamika szintjelölései nem a szivárvány színeit követik, hanem társított, szimbolikus színek, a modell megalkotóinak a választása.

1. Bézs - szavanna, füves puszták, túlélés
2. Bíbor - a királyi szín és az első közös festékszín, amit az emberiség használt (ősi törzsi festmények)
3. Piros - vér és erős érzelem szín
4. Kék - az ég és a menny
5. Narancs - a kemencéből kihúzott, izzó acél
6. Zöld - növények, ökológia
7. Sárga - napenergia, életerő
8. Türkiz - a Föld színe az űrből nézve

További részletek, ajánlott irodalom[]

Források[]

Advertisement