Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A SZENVEDÉS GYÓGYÍTÁSA

Punta de Vacas, Mendoza, Argentína, 1969. május 4.

Ha azért jöttél ide, hogy meghallgass egy olyan embert, akitől feltételezésed szerint átveheted a bölcsességet, akkor téves úton jársz. Az igazi bölcsesség sem könyveken, sem beszédeken keresztül nem adható át; az igazi bölcsesség a tudatod mélyén rejlik, ugyanúgy, ahogy az igazi szeretet a szíved mélyén található.

Ha a rágalmazók és képmutatók ösztönzésére jöttél ide, azért, hogy meghallgasd ezt az embert, és az itt elhangzottakat felhasználd majd ellene, nos, tudnod kell, hogy téves úton jársz, mert ez az ember nem azért van itt, hogy bármit is kérjen tőled, vagy hogy kihasználjon téged, ugyanis nincs szüksége rád.

Dobogó szív és egy kéz

Tudatos, belső keresés

Egy olyan embert hallgatsz most, aki nem ismeri a világegyetem felett uralkodó törvényeket, nem ismeri a történelem törvényeit, sem a nemzetek közötti kapcsolatok törvényszerűségeit. Ez az ember a te lelkiismeretedhez fordul, távol a városoktól és azok beteges törekvéseitől. Ott, a városokban, ahol minden egyes nap egy, a halál által félbeszakított törekvés, ahol a szeretetet gyűlölet követi, a megbocsátást pedig bosszúállás, ott, a gazdagok és szegények városaiban, az emberek tágas mezeire a szomorúság és szenvedés fátyla borult.

Amikor testedet fájdalom kínozza, szenvedsz. Amikor testedet az éhség mardossa, akkor is szenvedsz. De nem csak a közvetlen testi fájdalmak, vagy a testeden eluralkodó éhség miatt szenvedsz, hanem tested betegségeinek következményei miatt is.

Kétféle szenvedést kell megkülönböztetned. Létezik olyan szenvedés, amely betegséged következménye. A szenvedésnek ez a fajtája a tudomány előrelépésének köszönhetően meghátrálhat, úgy, ahogy az éhezés is meg fog hátrálni, de csak, ha igazságosság uralkodik. Létezik egy másik fajta szenvedés, amely nem a tested betegségeitől függ, hanem ezek következménye: ha mozgássérült vagy, ha nem látsz vagy esetleg nem hallasz, szenvedsz. Még ha ez a szenvedés látszólag a testedből vagy annak betegségeiből fakad is, valójában a szellemedből ered.

Létezik olyan szenvedés is, mely nem fog visszahúzódni még a tudomány illetve az igazságosság előrehaladtával sem. Ez a szenvedés, mely kizárólag szellemi eredetű, a hit, az életöröm és a szeretet előtt hátrál meg. Tudnod kell, hogy ez a típusú szenvedés mindig a te saját tudatodban létező erőszakból ered. Azért szenvedsz, mert attól félsz, hogy elveszíted, amid van, vagy azért, mert valamit már elvesztettél, vagy valamit mindenáron el akarsz érni. Azért szenvedsz, mert nem tudsz megszerezni valamit, vagy csak úgy általánosan félsz... Íme az ember nagy ellenségei: a félelem a betegségtől, a félelem a szegénységtől, a félelem a haláltól és a félelem a magánytól. Ezek mind a szellemedből erednek; a benne lévő erőszakról árulkodnak. Vedd figyelembe, hogy ez az erőszak mindig a vágyból származik. Minél erőszakosabb egy ember, annál alantasabbak a vágyai.

Szeretnék neked elmondani egy nagyon régi történetet: Volt egyszer egy vándor, aki hosszú utazás előtt állt. Így hát szekér elé fogta a lovát, és nekivágott a hosszú útnak egy távoli cél felé, melynek eléréséhez egy meghatározott idő állt rendelkezésére. Lovát elnevezte Szükségnek, szekerét Vágynak, az egyik kereket Élvezetnek, a másikat pedig Fájdalomnak. A vándor tehát vezette szekerét jobbra, balra, mindig a cél felé tartva. Minél gyorsabban haladt a szekér, annál gyorsabban forogtak az Élvezet és a Fájdalom kerekei, hiszen egyazon tengelyhez voltak rögzítve, így vezetve a Vágy szekerét.

Mivel az utazás hosszú volt, vándorunk elunta magát. Ezért aztán úgy döntött, hogy feldíszíti szekerét, megszépíti sok gyönyörűséggel. Úgy is tett. Ám minél szebben lett feldíszítve a Vágy szekere, annál nehezebb lett a Szükség számára. Így a kanyarokban és a meredek dombokon a szegény állat teljesen kimerült, és nem tudta tovább húzni a Vágy szekerét. A homokos utakon az Élvezet és a Szenvedés kerekei a talajba mélyedtek.

Így a vándor egy napon kétségbeesett, mert az út nagyon hosszúnak bizonyult, és ő oly messze volt céljától. Azon az estén úgy döntött, végiggondolja a problémát. Ekkor meghallotta öreg barátja nyerítését, és megértette az üzenetet. Másnap kora reggel leszedte a díszeket, megfosztotta a szekeret súlyaitól, ügetésre fogta lovát, és megindult úticélja felé. Azonban addigra már pótolhatatlan időt veszített. Aznap este újra gondolkodóba esett, és barátja új figyelmeztetéséből megértette, hogy ezúttal kétszerte nehezebb feladat vár rá, mely lemondást jelent. Így tehát pirkadatkor feláldozta a Vágy szekerét. Igaz, hogy amikor ezt megtette, elvesztette az Élvezet kerekét, de vele együtt a Szenvedés kereke is odaveszett. A Szükség hátára szállt, és addig lovagolt a zöld mezőkön és dombokon, amíg célba nem ért.

Figyeld meg, hogyan tud sarokba szorítani téged a vágy. Különféle minőségű vágyak léteznek: alantasabbak és magasabb rendű vágyak. Emeld fel, győzd le és tisztítsd meg a vágyat, és így bizonyára feláldozod az Élvezet kerekét, de ugyanakkor a Szenvedés kerekét is.

Az emberben rejlő erőszak, ami a vágyból származik, nem marad meg a tudat belsejében, mint egy betegség, hanem mások világára is hatással van és a többi ember ellen fordul. De nehogy azt hidd, hogy amikor erőszakról beszélek, csak a fegyveres háborúkra gondolok, ahol egymást ölik az emberek. Ez a fizikai erőszak egy formája.

Létezik gazdasági erőszak, ami arra ösztönöz, hogy másokat kihasználj; amikor másoktól lopsz, amikor már nem vagy testvére a másiknak, amikor ragadozómadár vagy a testvéred számára.

Ezen kívül van faji erőszak is: azt hiszed netán, nem gyakorolsz erőszakot, amikor üldözöl másokat csak azért, mert nem a te fajtádból valók? Azt hiszed talán, hogy nem alkalmazol erőszakot, amikor rágalmazod őket, mert nem a te fajtádhoz tartoznak?

Létezik vallási erőszak is: gondolod, hogy nem erőszak az, amikor megtagadod a munkalehetőséget valakitől, bezárod valaki előtt az ajtót vagy netán kirúgsz valakit csak azért, mert nem ugyanazt a vallást követi, mint te? Gondolod, hogy nem erőszak az, amikor rágalmazással elkülönítesz valakit, aki nem a te elveidet követi, és lenézed őt, magára hagyod a családjával és barátaival, csupán azért, mert nem a te vallási nézeteidet osztja?

Vannak még az erőszaknak más formái is, melyeket a filiszteusi erkölcs ír elő. Te a saját életstílusodat, a saját missziódat akarod rákényszeríteni másokra. De ki mondta neked, hogy te követésre méltó példa vagy? Ki mondta neked, hogy egy életformát rákényszeríthetsz másra csak azért, mert neked tetszik? Hol van az a minta, hol van az a példakép, amit mindenkire ráerőltethetsz?... Itt van tehát az erőszak egy másik formája.

A benned és a többiekben lévő, illetve a környezetedben található erőszakot csak a belső hit és belátás révén tudod legyőzni. Az erőszak elleni küzdelemben minden más próbálkozás hamis út. A mai világ pattanásig feszült, és nincs más út arra, hogy véget vessünk az erőszaknak! Ne keress hamis kiutat! Nincs olyan politika, mely képes lenne legyőzni ezt az eszelős késztetést az erőszakra. Nem létezik a világon olyan párt, olyan mozgalom, amely képes volna megállítani az erőszakot. Az erőszak legyőzéséhez nem a hamis kiutak vezetnek... Azt beszélik, a fiatalok a világ különböző pontjain hamis kiutakat keresnek, hogy megszabaduljanak az erőszaktól és a belső szenvedéstől. A kábítószerekben keresik a megoldást. Ne keress hamis kiutat az erőszak legyőzéséhez.

Testvérem, egyszerű elveket kövess, ahogy ezek a kövek, ez a hó és ez a nap is - mely megáld minket - egyszerű. Vidd magaddal a békét, vidd el mindenkinek. Testvérem, a történelem során az emberi lény megmutatja a szenvedés arcát, nézd a szenvedés arcát... de gondolj arra, hogy tovább kell menni, hogy meg kell tanulni nevetni, és meg kell tanulni szeretni.

Testvérem, eléd dobom ezt a reményt, az öröm reményét, a szeretet reményét azért, hogy felemelhesd a szíved és a szellemed, és ne mulaszd el a testedet is felemelni.

Advertisement