Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Values

A Rokeach-féle értékskála fő célja az emberi értékek rendszerezése

Milton Rokeach (szül. Mendel Rokicz lengyel származású amerikai pszichológus, 1918-1988) szerint az emberi értékek világos rendszerbe szerveződnek. Vannak az egyén (illetve a társadalom) számára fontosabb és kevésbé fontos értékek. Rokeach értékekkel kapcsolatos elgondolásaira épül a széles körben használt, egyúttal vitatott Rokeach-értékskála (RÉS). Ebben 18 cél (terminális-) és 18 eszköz (instrumentális) érték szerepel. Míg az előbbiek az élet preferált végállapotait (végső céljait), addig az utóbbiak a viselkedés előnyben részesített módjait igyekeznek megragadni.

Annyira általános érvényűnek tartott Rokeach néhány központi értéket, hogy azok mentén javasolta megítélni magukat a különböző társadalmi berendezkedéseket is. Szerinte az egyenlőség és a szabadság értékeinek elfogadása-elutasítása segítségével meg lehet különböztetni:

  • a demokráciákat (mindkettőt fontosnak tartják)
  • a kommunizmust (egyenlőség fontos, szabadság nem)
  • a fasizmust (egyiket sem tartják sokra).

Rokeach-teszt[]

Az eredeti pszichológiai vizsgálatban a 18-18 értéket külön sorba kell rendezniük a vizsgált személyeknek. Nem volt módjuk két különböző értéknek ugyanazt a fontossági értéket adni. Ez a skála azonban ma is az egyik legelterjedtebb vizsgálati mód.

A módszerrel szemben két fontos szempontból is fogalmazódott meg kritika, egyrészt sokan kétségbe vonták kultúrafüggetlen jellegét, másrészt a kényszerválasztást kifogásolták, mellyel mindenképpen sorba kellett rendezni a megítélőnek a különböző értékeket fontosságuk szerint.

Célértékek[]

1. Anyagi jólét (jómód, bőség) - (a comfortable life, material well being)

2. Béke (háborúktól és konfliktusoktól mentes világ) - (a world of peace)

3. Boldogság (megelégedettség) - (happiness)

4. Bölcsesség (életbölcsesség) - (wisdom)

5. Családi biztonság (szeretteinkről való gondoskodás) - (family security)

6. Belső harmónia (belső feszültségektől mentes élet) - (inner harmony)

7. Egyenlőség (testvériség, mindenki számára azonos lehetõségek) - (equality)

8. Az elvégzett munka öröme (teljesítményekben gazdag, aktív élet) - (a sense of accomplishment)

9. Érdekes, változatos élet (élményekben gazdag aktív élet) - (an exciting life)

10. A haza biztonsága (külső támadásokkal szembeni védettség) - (national security)

11. Igazi barátság (szoros emberi kapcsolat) - (trub friendship)

12. Igazi szerelem (meghitt lelki és testi kapcsolat) - (mature love)

13. Kellemes, élvezetes élet (örömök, sok szabadidő) - (pleasure)

14. Emberi önérzet (öntudat, önbecsülés) - (self-respect)

15. Szabadság (függetlenség, választás lehetősége) - (freedom)

16. A szépség világa (a természet és műalkotások szépsége) - (a world of beauty)

17. Társadalmi megbecsülés (elismerés, tisztelet) - (social recognition)

18. Üdvözülés (megváltás, örök élet) - (salvation)


Eszközértékek[]

1. Alkotó szellemű (újító, eredeti gondolkodású) - (imaginative)

2. Bátor, gerinces (kiáll a nézeteiért) - (courageous)

3. Előítéletektől mentes (elfogulatlan, nyílt gondolkozású) - (broadminded)

4. Engedelmes (kötelességtudó, tisztelettudó) - (obedient)

5. Értelmes (gondolkodó, intelligens) - (intellectual)

6. Fegyelmezett (önuralommal rendelkezõ) - (self-controlled)

7. Felelősségteljes (megbízható, felelõsségtudó) - (responsible)

8. Hatékony (hozzáértő, szakszerû) - (capable)

9. Jókedélyű (vidám, könnyű szívű) - (cheerful)

10. Logikus gondolkodású (racionális, ésszerû) - (logical)

11. Megbocsátó (nem bosszúálló) - (forgiving)

12. Önálló (független, erős egyéniség) - (independent)

13. Segítőkész (mások jólétéért dolgozik) - (helpful)

14. Szavahihető (becsületes, őszinte) - (honest)

15. Szeretettel teljes (ragaszkodó, gyöngéd) - (loving)

16. Tiszta (rendes, ápolt) - (clean)

17. Törekvő (szorgalmas, vinni akarja valamire) - (ambitious)

18. Udvarias (jó modorú, jól-nevelt) - (polite)

Források[]

Advertisement