Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Rogers Akadémia magántanuló (középiskolás) diákjai iskolaszerűen haladnak egyéni tanterveikkel. Alternatív oktatási forma.

A tanulásszervezés alapja a Carl Rogers által meghatározott öt alapelv: (hitelesség, empátia, bizalom, nyílt kommunikáció, feltételhez nem kötött pozitív viszonyulás), melyek mentén a humanista értékközvetítés a cél. A rogersi iskola központi gondolata, hogy a saját élmény és a belső motiváció elengedhetetlen a tanuláshoz. Budapesten az akadémia mellett Rogers-szemléletű óvoda és általános iskola is működik.


Thomas Gordon: Hitvallásom az emberi kapcsolatokról is Rogers elvek alapján.

További információk[]

Advertisement