Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Egyház ​és politika kapcsolata – feszültségekkel teli kérdéskör! Jó egyáltalán, ha egy püspök gazdasági és politikai kérdésekben is megnyilatkozik? Illetékes lehet-e ezen a területen? Reinhard Marx, a kötet szerzője könyvében mindezen kérdésekre határozott igennel felel.

A Katolikus Egyház társadalmi tanítása éles ellentétben áll Karl Marx tanaival, és olyan társadalometikai üzenetet hordoz, mely végső soron magából az evangéliumból fakad. Az érsek tudatosan és kifejezetten épít a Karl Marx és saját személye között húzódó párhuzamokra és elismeri, hogy névrokonát a szovjet kommunizmus összeomlása után túl hamar temette a nyugati közvélemény, ráadásul a napjainkban tapasztalható gazdasági és pénzpiaci krízis mintha az ő nézeteit igazolná. Mindez azonban csak látszólagos.

A főpásztor könyvében hangsúlyozza, hogy igazságosság, szolidaritás és emberiesség nélkül a kapitalizmusnak sem erkölcse, sem pedig jövője nem lehet. A Katolikus Egyház társadalmi tanítása ezzel szemben szilárd alapot szolgáltathat egy emberséges gazdasági rend felépítéséhez; és bár nem tartalmaz kész megoldásokat, mégis iránytűként szolgálhat a kapitalizmus jövőjéről szóló vitában, amelyet társadalmi szinten minél hamarabb meg kell kezdeni. „Jézus Szíve marxistáinak” receptje nem a forradalom és a proletárdiktatúra, hanem az egyéni erkölcs felébresztése és az állam szabályozó szerepének a megerősítése.

Az érsek javaslata szerint a válságba került világkapitalizmus helyébe olyan globális szociális piacgazdaságot kell felépítenünk, amelyben a keresztény elvek és megoldások az eddigieknél sokkal jobban átitatják a gazdasági döntések világát. Amennyiben ugyanis a jelenlegi válságot nem követi bizonyos fokú szemléletváltozás az etikus gazdaság irányába, ismét fellángolhatnak a marxizmushoz hasonló veszélyes ideológiák, melyek könnyen tévútra vezethetnek, és olyan folyamatokat indíthatnak el, melyek segítségével újrajátszódhat a XX. század. Karl Marx nézeteinek életre hívása pedig beláthatatlan és pusztító következményekkel járna…

A Szent István Társulat kiadásában megjelent könyv 2650 Ft-os áron megvásárolható a kiadó könyvesboltjaiban, valamint az interneten: https://szitkonyvek.hu/

Forrás[]

Advertisement