Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A 2006-ban létrejött Profilantrop Egyesület fő célja az emberi közösségek és kultúrák egészséges együttélésének segítése a társadalomtudomány eszközeivel. Hisznek abban, hogy egy kultúra úgy őrizheti meg értékeit és teremtődhet újra a legeredményesebben, ha egy másik kultúrával való találkozás által tapasztalja meg önmagát.

Az egyesület küldetése, hogy tagjainak antropológiai, s az emberről mint a kultúra, a közösség alkotójáról való tudását a társadalom szolgálatába állítsa. A kialakuló együttműködések során igyekeznek a célcsoportjaikkal közösen megvilágítani a valódi szükségleteket, megkeresni a célok eléréséhez vezető utat és egyben megtalálni a megvalósításhoz elengedhetetlen motiváció elemeit az adott társadalmi helyzetben.

Hangsúlyozák a személyes és közösségi felelősségvállalás fontosságát, ezzel összhangban végezik munkájukat. Legyen szó a fiatalok mobilitási programjairól, projekt-generálásról vagy a vidéki élet perspektíváit feldolgozó fesztiválprogramokról, az együttműködéseket a tolerancián, egymás kölcsönös tiszteletén alapuló párbeszéd jellemzi.

Szeretnék, ha a jövő embere számára biztosítva lennének a szabad személyes kiteljesedés feltételei, élete szociális, kulturális és gazdasági biztonságban telne, nemzeti, etnikai, vallási, nemi hovatartozása miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érné, saját életének legjobb belátása szerinti alakítására nemcsak eszközei és információi, hanem motivációja is lenne. Szeretnék, ha olyan közösségekben élne, ahol a személyes és közösségi felelősségvállalás jellemző, az egyes kultúrák, szubkultúrák és egyének tolerancián, egymás kölcsönös tiszteletén és kulturális relativizmuson alapuló kiegyensúlyozott, békés, harmonikus viszonyban élnének egymással, illetve a közvetlen és globális környezettel.


Forrás[]

Advertisement