Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A pénzmosás olyan tisztességtelen, jogszabályokat kijátszó tevékenység vagy szolgáltatás, amely egy korábbi bűncselekményből származó pénzt látszólag legális forrásból származó fizetőeszközzé alakít.

A gazdaságban nem csak törvényes úton képződik jövedelem, amely bekerülve a 3 tisztességes piaci tevékenységet folytató gazdasági szereplők közé indokolatlan versenyhátrányt keletkeztet. A legnagyobb veszélyt a szervezett bűnözés beszivárgása jelenti a pénzügyi világba, befolyást szerezve a gazdasági, politikai hatalomba.

Moneys

A bankjegy nem pénz, hanem ígérvény, mert nincs mögötte valős tulajdon.

Az IMF becslése szerint a pénzmosás volumene a Föld összes országa egyesített GDP-jének 2-5%-át teszi ki. Ez az összeg a Pénzügyi Akciócsoport (FATAF) becslései szerintaz évente tisztára mosott „piszkos pénz” nagysága megegyezik Spanyolország gazdaságának teljes éves kibocsátásával.


Pénzmosási technikák[]

Forrás: Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Pénzmosás készpénzforgalomban[]

Ez a legkezdetlegesebb módszer, bemutatóra szóló betétek, anonim átutalások révén valósul meg, amelyet - amennyiben az adott országban fennálló törvényi rendelkezések ezt megengedik – alkalmazhatnak mind belföldön, mind pedig külföldön. Megvalósulhat készpénz csempészet révén, földi, vízi és légi úton. Magyarországon a betétek anonimitásának megszüntetésével ez az elkövetési mód ellehetetlenült.


Adó túlfizetése[]

Kisebb összeg legalizálására alkalmas, rendszeres adótúlfizetéssel valósul meg. A bevalláshoz képest túlfizetett adó a gazdasági év végén az adóhivataltól visszakérhető, és így az elkövető még adóhatósági igazolással is rendelkezik a pénz tiszta eredetéről.


Élet- és vagyonbiztosítások[]

Az élet és vagyonbiztosítások is tág teret nyújthatnak a pénzmosáshoz, mivel a pénzmosók a biztosításért a bűncselekményből származó pénzzel fizetnek, majd lejárat előtti folyósítást kérnek, illetve vagyonbiztosítás esetén valamilyen módon előidézik a biztosítási esemény bekövetkeztét és kártérítési igénnyel lépnek fel. Még kifinomultabb módszer, ha a biztosítási szerződésnek a pénzmosó csupán kedvezményezettje, ugyanis ebben az esetben a pénz eredetének vizsgálatához a biztosított elleni nyomozás elrendelése szükséges.


Garantált kölcsön[]

A piszkos pénz letétként kerül elhelyezésre egy off-shore bankban, amely kezességet vállal egy másik, tekintélyes bank felé. Kölcsönkérelemet nyújtanak egy másik, tekintélyes bankhoz (pl. ingatlanvásárláshoz), de ez a kölcsön nem kerül visszafizetésre: a kölcsönt nyújtó bank lehívja a piszkos pénzt:, ami bekerül a legális gazdaságba. Az ingatlanok értékesítése során pedig további legálissá vált jövedelem keletkezik.

Különösen tökéletes módja a pénzmosásnak az ún. holland szendvicsnek nevezett módszer, azaz a viszont hitelezés. A folyamat során a pénzmosó a pénzét kölcsön veszi önmagától. Két alternatíva között választhat, vagy alapít egy bankot valamely adóparadicsomban és saját magát hitelezi, vagy pedig az off-shore cége bankszámláján lévő összeget biztosítékul letétbe helyezve egy különösen jó hírű banknál kér hitelt. A két módszert az különbözteti meg egymástól, hogy az első gyanúsabb, de a kamat megmarad, míg a másodiknál a kamat elvész, viszont nem olyan feltűnő.


Fiktív külker ügylet[]

A mosandó pénz gyors legálissá tételének módszere hamis számlák kiállítása, azonban ez a módszer nem olyan alapos, mint az előzőekben ismertetett módszerek. Ebben az esetben a pénzmosó abban az ország alapít céget, ahol a jövedelem keletkezik és abban az országban is, ahol a jövedelmet el kívánja helyezni, majd árukat vagy szolgáltatásokat rendel attól a cégtől ahová a pénzt küldi, s ezután általában hamis számlákat küld. Ebben az esetben a pénzmosási ügylet elengedhetetlen eszközei az off-shore pénzügyi központok. A pénzmosók általában több off-shore céget alapítanak, és mindegyikhez külön bankszámlát nyitnak, ezen elhelyezik a pénzt a cégeik között átutalva utaztatják a piszkos pénzt lehetőleg minél több országot érintve, ugyanis ahány országot érintenek, annyiszor kellene a felderítés folyamán jogsegélyt kérni az eljáró hatóságoknak.


Akkreditív felhasználása[]

Az előzőhöz viszonyítva bonyolultabb, de biztonságosabb megoldás. Kell hozzá egy partner vevő, aki megfelelő finanszírozásért részt vesz a névleges külker ügyletben. A nem létező áruszállításról hamis átvételi okmányokat ad ki a vevő, és a bank fizet… Nehéz a felismerése, leginkább a vámokmányok hiánya lehet gyanús.


Radikális túlszámlázás[]

Tényleges árumozgást igényel, emiatt gyakran alkalmaznak hozzá off-shore vállalkozásokat. Az adóalap beállítására belső számlázásokat bonyolítanak. Megkönnyíti az alkalmazást, hogy vannak országok, ahol lehet céget alapítani névtelenül, bemutatóra szóló részvényekkel…


Árumozgással nem járó külker ügyletek[]

Jellemzően a szolgáltatások, terén valósul meg. Nagy összegek számlázása tanulmányok készítésére, de veszélyeztetett terület a marketing, piackutatás, ügynöki képviselet, szállítmányozás, biztosítás, valamint az egyéb, nagy összegek kifizetésével járó mellékkötelezettségek (pl. kötbér).


Ékszerek vásárlása[]

Egyik legrégebbi módja az illegális pénzek legálissá transzformálásának az ékszerek vásárlása. E szerint a pénzmosó – adócsaló – hogy a hatóság elöl meneküljön úgy tünteti fel az ékszereket, mintha az elhunyt hozzátartozójának lenne korábban meg nem talált hagyatéka. A technika némileg bonyolultabb változata, ha árverésre bocsátják az ékszert és az árverésen saját maguk vásárolják meg, majd később újból értékesítik. Az aranypiac a pénzmosás egyre jelentősebb módja, mivel a keletkezett illegális jövedelemből aranyat szereznek be, majd egy másik országba exportálják, ahol eladják, így legalizálják a biztos pénzt.


Szerencsejátékok[]

Sok pénzmosási tevékenység kapcsolódik a szerencsejátékokhoz, melynek során nagy összegben vásárolnak zsetont azzal a céllal, hogy játszanak, a zsetonokat azonban felhasználás nélkül visszaváltják és általában csekket kérnek saját nevükre vagy egy harmadik személy nevére. Amennyiben a hatóságok az összeg eredete felől érdeklődnének, indokként azt a választ kaphatják, hogy a szerencsejáték nyereményből származik. Ezen módszer egy professzionális változata, ha a pénzmosóknak saját kaszinójuk van. Mivel a kaszinók számos bank jellegű szolgáltatást, így valutaváltást, széfhasználatot és hitelkihelyezést nyújtanak.


Fedővállalkozások, fantomcégek[]

Magyarországon a legelterjedtebb, az adócsalás komplementer műveleteként jelentkezik a pénzmosás. Összekeverik a bűncselekményből származó vagyont a legális tevékenységből származóval. Egy fedővállalkozás létrehozásával élénk gazdasági tevékenység látszatát keltik, nagy pénzmozgással a bankszámlán, de a valóságban nincs produktív tevékenység. Erre a tevékenységre a legalkalmasabb vállalkozástípusok az éttermek, hotelek, bárok, éjszakai klubok, diszkók, kaszinók, tanácsadó cégek, kiskereskedelmi üzletek, nemzetközi pénzközvetítők, vegytisztítók, sportszercégek, vidámparkok, árusító automaták üzemeltetői, valamint a parkolók. Fantomcég: egy-egy tranzakcióra használják, aztán eltűnik.


Pártok és egyházak[]

Veszélyeztetett területnek számítanak a támogatásból származó választási pénzek, amelyek a későbbi kompenzálással, a jól fizető állami megrendelésekkel legálissá válnak. Ide tartozik a privatizáció során nagy értékű vállalkozások megszerzése, működtetése is. A pénz a sok átutalás után non-profit támogatássá válik, annak cél szerinti felhasználása már legális.

Az egyházakban rendszeresített persely pedig a névtelen adakozás lehetőségét biztosítja…


Apport alul- vagy felülszámlázása[]

A pénzmosásra szánt összeg kisebb hányadából nagy értékű, de már lepusztult eszköz vásárlása, majd apportként radikálisan felértékelve új társaság alapítása.

Néhány hónap múlva a piszkos pénzen -stróman segítségével - saját magától megvásárolja a céget, ezzel legalizálja a bevételként kapott pénzt. A stróman is vár három évet ( a „valótlan érték megjelölése” bűncselekmény elévülési ideje ),aztán pedig hagyja, hogy felszámolják a céget…


Hamis választott-bíráskodás[]

A hamis választott bíráskodás különösen rendhagyó eljárásnak számít, mivel ilyenkor tulajdonképpen az igazságügyi gépezet igazolja, mossa tisztára a piszkos pénzt azzal, hogy elhelyezik a tisztára mosandó összeget egy off-shore országban bejegyezett cég számláján, majd a pénzmosó másik fedőcége egy bizonyos összeget követel peres úton az előbbi cégtől. Ez a társaság pedig vagy peren kívüli megegyezéssel átutal egy bizonyos összeget, vagy elveszíti a pert és elfogadja a választott bírósági eljárás határozatát és kifizeti a megítélt összeget.


Ügyvédi honorárium[]

Hagyományosnak tekintett eljárás lehet a pénzmosás során az ügyvédi letét alkalmazása, mivel ha valaki az ügyvédnél letétbe helyezi a pénzét, akkor az ügyvéd befizeti az összeget az iroda elkülönített számlájára, így ezen letéti számlák adatai az ügyvédi titoktartás körébe tartoznak. Vitatott, hogy a bűnelkövetőtől, az elkövetéssel kapcsolatban szerzett, ügyvédnek átadott pénz lehet-e pénzmosás tárgya. Elfogadott szemlélet, hogy ha tudta, vagy tudhatta is, hogy ilyen pénzt vett át, legfeljebb etikátlan lehet a viselkedése, de nem valósít meg pénzmosást. Ha fel is használja, nem az összeg eredetének leplezése céljából teszi (ha mégis, akkor természetesen pénzmosás)


Részvény tranzakciók[]

Technikailag értékpapírok alul- vagy felülárazásával valósul meg. Közbülső szereplők közbeiktatásával önkötés is lehetséges. Az értékesítés során árfolyamnyereséget realizál, leadózza, és így legalizálja a pénzt. Több lépcső közbeiktatásával követhetetlenné válik a pénz útja.


Deviza-tranzakciók[]

A deviza átutalás ellenértékeként elszámolt forint összeg terhére betétet helyeznek el, illetve egyidejűleg értékpapírt vásárolnak. Ezt fedezetül ajánlják fel folyószámla hitelhez, amelyet igénybe véve újabb deviza átutalással távozik a pénz. A hitel lejártakor a hitel összege már nem kerül törlesztésre…


Pénzintézetek megszerzése[]

Kockázatmentesé válik az álkölcsönök nyújtása, valamint a látszat pénzmozgások. Sokszor működtetnek párhuzamos, titkos bankrendszert is – egyik országban átadott pénzt a másikban fizetnek ki. A levont jutalék magasabb, de kockázatmentesebb az üzlet A nem hivatalos ún. föld alatti bankrendszerek újabb módjai a pénzmosásnak, mivel ezen nem hivatalos pénzintézetek ugyan úgy működnek, mint legális társaik csak bizalmi, családi kapcsolatokon alapulnak.


Alternatív bankrendszerek[]

Hawala átutalás – pénzeszközök fizikai mozgása nélkül működtethető – több országban vannak tagjai a rendszernek, gyors a lebonyolítás. Peso feketepiaci átváltási rendszer – jutalék fejében banki pénzmozgások ( a hawalával szemben legális tevékenységet is folytatnak). Új pénzmozgási lehetőségként jelent meg az euro bevezetése és az új nagy értékű bankjegyek kibocsátása.


Források[]

Dr. Bálint Péter:A pénzmosás szabályozása az új magyar Btk.ban

Advertisement