Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Forrás: Bicsák Tamás E-demokrácia tanulmánya: Az online kommunikáció bevonása a települési döntéshozatalba (BME Diplomamunka, 2018)

A szubszidiaritás elvének (érintettek közvetlen döntési joga) gyakorlati példájaként korábban már említésre került a mai Egyesült Államok bizonyos területein már a XVII. század óta ismert a városi gyűlések (town meetingek) rendszere. Ezek a gyűlések meglehetősen széles jogköröket biztosítanak a település rajta megjelenő lakóinak, gyakorta közvetlen kezdeményezési és beleszólási jogokkal kiegészülve, egy szóval deliberatív demokratikus elemekkel egészülnek ki. A rendszer alapvető bölcsője az USA-beli New England régió (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island és Vermont államok), ahol a mai napig a legerősebbek a jogosítványai ezeknek a települési gyűléseknek. New York állam nagyon korán és szinte teljes egészében adoptálta a rendszert. A későbbiekben Michigan és Minnesota is bevezette ezt, igaz Michigan meglehetősen korlátozottan és később el is törölték azt. Minnesotában ellenben a mai napig zajlanak town meetingek, amelyekre lehetőséget kell biztosítani minden olyan település esetében, ahol a választópolgárok létszáma eléri a legalább 25 főt.

Connecticut államban viszonylag gyengék a town meetingek jogosítványai, közfelkiáltással szavaznak, amely szoros eredmény esetén kézfeltartással megismételendő. Alapvetően az adózási kérdésekben és a városi beépítési szabályzatban kérik ki a helyiek véleményét, évente egyszer, azonban előbbi esetében a képviselő-testület dönthet helyettük, ha a town meeting estig nem jutott döntésre, utóbbi esetében pedig a town meeting által elfogadott döntést még meg kell erősítenie a helyi képviselő-testületnek is.

Maine államban a town meetingek hagyománya még azokban az időkben gyökeredzik, amikor Massachusetts állam része volt a terület. Évente egyszer hívják össze, hagyományosan márciusban, azonban adott esetben erre máskor is sor kerülhet. A town meetingen választják meg az úgynevezett selectmaneket, akik a tulajdonképpeni önkormányzati képviselő lesznek a későbbiekben, illetve más egyéb 40köztisztségek betöltőit is, például az adószedőt vagy az iskolák vezetőségét, emellett kisebb közügyekről is itt döntenek.

Massachusetts államban mélyen gyökerező hagyományai vannak a town meetingeknek. A hatezer főnél kisebb lakosú települések open town meetinget tartanak, a hatezer főnél népesebbek representative town meetinget, előbbi esetében bárki részt vehet rajta, utóbbi esetben apró, pár tíz fős közösségek küldenek képviselőket, egyszeri megbízatással. Hagyományosan itt is a költségvetésről, valamint az utakról és a közművekről, illetve a szegény lakosok megsegítésének módjáról szavaznak, alapvetően évente egyszer, de lehetséges év közben is összehívni speciális ügyek mentén a town meetinget. New Hampshire-ben hagyományosan március második keddjén tartanak town meetinget, amely egy nagy és nyílt vitával kezdődik, maga New Hampshire állam alkotmánya is a deliberatív módon történő konszenzuskialakítást jelöl meg a céljául. Az érintett területek itt is hasonlóak a korábbiakhoz.

New York államban az 1920-as évekig az előzőekben bemutatottakhoz hasonló town meetingeket tartottak május és november között, tetszőleges időpontban, a jogkörei azonban az 1920-as évektől csupán a városi képviselők megválasztására szűkültek, azaz hagyományos szavazásokká, sőt, demokratikus szempontból kissé paradox módon visszalépve nyílt szavazásos képviselő-választássá degradálódtak, de az iskolakörzetek (school district) town meetingjei egészen az 1950-es évekig megmaradtak, ahol a költségvetésről és az iskolai vezetésről szavazhattak.

Rhode Islanden mára gyakorlatilag kihalt a town meetingek hagyománya, ebben erős szerepe lehet annak is, hogy az összes New England-i tagállam közül itt a legmagasabb az állam kormányzatának és az egyes megyék önkormányzatának a hatásköre.

Vermont államban ezzel szemben minden március második keddje állami ünnep, a Town Meeting Day, amely nap az állami alkalmazottaknak fizetett szabadság, a magánszférában kötelező kiadni igény esetén szabadnapnak, az iskolai tanulók számára – tizennyolcadik életévük betöltése esetén – pedig igazolt hiányzás. A town meeting hagyományosan egy napos, de lehet ennél hosszabb is, ha a résztvevők megszavazzák, rövidebb azonban nem. A town meeting kötelező témája a költségvetés és a helyi elöljárók megválasztása, de emellett bármilyen kérdés napirendre vehető, ha közfelkiáltással megszavazzák. A történelmi hagyományt sem kerülheti el a korszerűsödés szelleme, napjainkban éppen New Englandben – bár 41nemcsak ott – és a town meetingek rendszere alapján kísérleteznek a legaktívabban e- döntéshozatali elemekkel az Egyesült Államokban, amelyben természetesen Vermont állam jár az élen [Antal (2015)] [Sgarlata (2010)] [Encyclopaedia Britannica: Town meeting] [The First Town Meeting...] [New Banglades Tower meetings]

Forrás

Advertisement