Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Unhappy

A nevelés a társadalom egyének vagy csoportok szintén történő fejlesztése

A nevelés az emberi értékek és készségek megosztása. Mindenkit emberek, csoportok vesznek körül, életünk folyton társas mezőben zajlik. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A végső cél elérése az, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek, készségeinek kibontását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el.

A következetesség és kitartás lényeges elemei a nevelésnek.

A nevelő[]

Bábosik István szerint a nevelés folyamatában a nevelői személyiség tartalmi és strukturális fejlesztésére célszerű törekedni.

A közösségfejlesztő magatartás és tevékenység szükséglet-rendszerét, mely a szociálisan érzékeny közösség fejlődését elősegíti, az alábbi szükségletek alkotják:

  • közösségfejlesztő szellemi, fizikai és közéletű munka szükséglete,
  • közösség érdekeinek védelmére, óvására irányuló szükséglet,
  • Mind a közösségek, mind egyes tagjainak tisztelete, megbecsülése és megsegítésének szükséglete,
  • a közösség életét segítő, fegyelmezett magatartás szükséglete.

Kapcsolódó témák[]

Források[]

Advertisement