Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A monopóium kizárólagos uralom egy gazdasági területen, a piaci mechanizmusokat eltorzító erőfölény. Van állami és magánmonopólium. A monopólium csak magasabb rendű szinergia esetén elfogadható.

Magán monopólium[]

Piaci környezetben amikor egy vállalkozás vagy magánszemély olyan erőfölényre vagy hatalomra, kizárólagosságra tesz szert, ami a vállalkozások versenyét ellehetetleníti. Ez esetben nem működik a társadalmi felelősségvállalás, kizárólagosan saját maga terjeszkedésére fókuszál.

A Kartellezés, kartell egyesség ennek egy formája, amikor több cég megegyezése kényszerhelyzetbe hoz bárki mást.

Állami monopólium[]

Az állam monopóliuma olyan közszolgáltatásokra terjed ki, amelyeket a társadalom nem kíván piaci alapokra helyezni. Ezek közül a honvédelem és jogalkotás inkább természetes monopóliumként, az igazságszolgáltatás, monetáris politika pedig (részleges) mesterséges monopóliumként írható le.

Természetes monopóliumok[]

Amikor külső körülmények vagy adottságok miatt hosszú távon csak egyetlen, monopolhelyzetben lévő vállalat maradhat fenn az iparágban Ivóvíz szolgáltatás, egyetlen kikötő irányítása, stb.

A természetes monopóliumok általában erős szabályozottságot és szervezettséget igényelnek; például a víznek nem szabad az egészségre káros anyagokat tartalmaznia, a közlekedésnek pontosnak kell lennie, és így tovább. Másfelől a társadalom szívesebben venné, ha ezeknek a monopol-vállalatoknak a célja nem a profitmaximalizálás, hanem minél nagyobb kereslet, minél több fogyasztói igény kielégítése lenne. Ezen két okból kifolyólag a vállalatoknak szoros kapcsolatban kell lenniük az államhatalommal.


Ajánlott irodalom[]


Források[]

Advertisement