Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
A monetatíva a pénz feletti hatalomgyakorlásban a közérdeket garantálja.
Ez a cikk a pénzreform Joseph Huber által kidolgozott javaslatot mutatja be.

Mindannyiunk használjuk a pénzt, de működése sok furcsaságot rejt magában. A "fraktális tartalékrendszer" vagy a "többszörös pénzteremtés" bonyolultak számunkra és ez is a bankok érdeke. Mivel a kereskedelmi bankok a pénzteremtés jogát a központi bankok (jegybankok) kezéből kivették, ezért a rendszer homályosításában érdekeltek. A jegybank már csak a készpénz forgalomba bocsájtását végzi el, ami 5-20 % az összes pénzmennyiségnek. A "pénz" (hitelpénz) nagyobb része, 80-95 % a bankok által, hitel formájában az ügyfelek számláján kerül forgalomba.

Ez a pénz nagy részben a pénzüzleteket látja el, ami a reálgazdaságnak nincs hasznára, de annál több kárt okoz neki. A tőzsdén és a gazdaságban a konjunkturális ciklusok a bankok önállósult pénzteremtése miatt, felelőtlenül túl vannak fűtve. A magas konjunktúra mindig az erre következő depresszív eladósodásban reked meg. Ha a bankok veszélybe kerülnek, akkor az ügyfelek megtakarítása is veszélybe kerül. Ekkor az állam kell garanciát felvállaljon az ügyfelek pénzéért és ezzel a bankok veszteségét a társadalomra hárítja át, a nyereségességet viszont a bankok viszik el.

A bankoknak nincsen sem nemzetgazdasági, sem társadalmi elkötelezettségük és felelősségük, ezért a pénzteremtés jogát nekik átadni, ami komoly társadalmi következményekkel jár, nem elfogadható. A modern társadalomban a pénzszabály a jogszabály része és ezért ez alkotmányos kérdés kell legyen.

Állami pénz és nem a bankok államosítása a megoldás[]

A teljes pénzmennyiséget egy független, a nyilvánosság ellenőrzése alatt álló szerv kell ellenőrizze és teremtse. Ez a monetáris hatalom, a törvényhozó, végrehajtó és a birói hatalom mellett az állam negyedik hatalmi szerve kell legyen. Ez a nemzeti jegybank (központi bank) lehet, de a bíróságokhoz hasonlóan teljesen független kell legyen és csak a törvénynek lehet alárendelve. Független kell maradjon a kormány vagy a parlament akaratától, de a bankoktól és gazdasági érdekektől is. Egy ilyen pénzrendszer a helyi pénznek és egyéb közösségi elszámolási rendszernek is helyet kell adjon. Egy ilyen hatalmi ág nem tilthatja meg az alternatív és kiegészítő fizetési rendszereket.

A pénzteremtés reformja egyszerű. A folyószámlán szereplő megtakarítást készpénznek kell nyilvánítani. Csak az állami központi bank (jegybank) - az az a monetáris hatalom - lesz felhatalmazva fizetési eszköz kibocsájtására. Ezáltal a számlapénzzel az történik, mint száz évvel ezelőtt a papírpénzzel történt. Akkor a privát bankjegyeket felváltotta az állami központi bank. Ma arról van szó, hogy a kereskedelmi bankok adóssággal terhelt, instabil és nem biztonságos számlapénzét adósságmentes állami teljes értékű pénzé kell nyilvánítani. Ezáltal csak részben állami pénz (ez az összpénz mennyiség 5-20%-a, az érmek és bankjegyek) teljesen állami pénz lenne. A bankok viszont megmaradhatnak és csak a központi bank által teremtett pénzt hoznák forgalomba.

A kormánynak és a parlamentnek az állami jegybankkal szemben semmi követelménye nem lenne. Az így teremtett pénzt egy új államhatalmi szerv, a monetáris hatalom hozná forgalomba, amivel a közkiadások egy részét fedeznék. Ez ugyan nem nagy összeg, de a jelenlegi közkiadások 3%-7%-át fedezhetné. Kereskedelmi (privát) bankok és állami bankok továbbra is törvényes keretek között a pénzpiacokon szabadon dolgozhatnának. Nem teremthetnek többé számlapénzt (zsirálpénzt), csak azzal a pénzzel dolgozhatnának, amit a központi banktól vesznek fel, vagy az ügyfelektől kapnak és bankjegy formájában a pénztárukban vagy a központi számlájukon tartanak.

A bankok hitelpénzteremtése egyszerű módon és problémamentesen megakadályozható lenne, ha az ügyfelek folyószámláját a bankkönyvelésből kivonják és mind külön számlát önálló jogosultként kezelik.

Egy pénzrendszert a közösség érdekében[]

Egy ilyen pénzreformnak öt nevezetes előnye lenne.

  • Először is ez a pénz állami garancia nélkül is biztos lenne, mert a megtakarítások csőd esetén nem tűnhetnek el. A fizetési értéke egy bankkrízis esetén is biztonságban maradna. Bankkrízis esetén a politika és a társadalom nem lenne megzsarolható.
  • Másodszor a bankok túl magas vagy túl alacsony pénzszabályozása nem létezne. A spekulációs kilengések számára nem létezne olcsó pénzeszköz. A pénzforgalom kiegyensúlyozódna, a gazdasági, konjunkturális ingadozások és tőzsdeciklusok moderáltabbak lennének.
  • Harmadszor, a kereskedelmi bankok a mai inflációs pénzteremtéssel ellentétben a központi bank a pénzmennyiséget teljes ellenőrzés alatt tudná tartani. Mivel a szükséges pénzmennyiséget mindig a reálgazdaság növekedése szerint bocsájtani ki, a spekulációs buborékokat és az árinflációt hatékonyan ellenőrizhetné.
  • Negyedszer, a pénzteremtésből származó nyereség - a seigniorage - teljesen a közkiadások fedezésére szolgálna és nem a bankok meg nem érdemelt extra nyeresége lenne. A pénzmennyiség növekedése meg kell feleljen a reálgazdaság növekedésének. Ebben az értelemben a mai 0-1-2%-os reálgazdasági növekedéshez egy ugyanilyen mennyiségű pénzmennyiség növekedésre lenne szükség. Ebből a közkiadások 3-7%-a finanszírozható lehetne.
  • Ötödször létezik ennek egy nagyon aktuális jelentősége. Ez egy kiváló lehetőség, hogy az államadósságot zavarmentesen és fájdalommentesen jelentősen lecsökkentsük.

Ezzel a reformmal adósságmentesen seigniorage formájában egy teljes értékű pénz kerül forgalomba. Ez a mai kamatos hitel formájában teremtett pénzt váltaná fel, ami ma a folyószámlán vagy jegybankhitel formájában jön létre. Ezzel a régi kamatos hitelpénzmennyiséget rövid időn belül egy teljes értékű pénz helyettesítené és a közkiadások számára egy tetemes mennyiségű pénz folyna be.

A jelenlegi monetáris politika tarthatatlan. Az erősebb szabályzás nagyobb bürokráciát eredményez és ez kontra-produktív. Amire szükség van, az egy politikai válasz:

A számlapénzről egy teljes értékű pénzre át kell állni és egy központi állami bankot, mint monetáris hatalmat végérvényesen pozicionálni kell.

Forrás[]

Az eredeti magyar fordítás itt található: infopenz.com: Mi is ez a monetatíva?

Advertisement