Advertisement

Miskolci Óra KÖR csoport

Society.png
A csoport még a mobiltelefon és Internet elterjedése előtt indult.

Az ÓRA Kör összefoglaló

 • Az Óra kör nem aktív!
 • Az Ügyvitelt, szervezést Mészáros László szervező végezte.
 • Befogadó szervezet: “Iránytű” Avasi Szociális Szolgálat Miskolc, Hajós A. u. 1.
 • Óra Kör szervezési tapasztalatok

Az ÓRA Kör Alapszabálya

1. Az ÓRA Kör non-profit jellegű, tagsággal rendelkező társaság.

2. A Kör információs szolgáltatást tart fenn, melynek célja, hogy tagjai különböző javakat és szolgáltatásokat cserélhessenek. Lehetőség, hogy a kapott segítség személyes kötelezettségvállalással (KÖR csekk) a Körön belül kiegyenlíthető.

3. Mindenki saját tetszése és belátása szerint végzi cseréit, a Kör nem felelős a tagok által felajánlott javak és szolgáltatások feltételeiért, értékéért és minőségéért.

4. Az “Ügyvitel” a tagok közreműködésével minden Kör jellegű (KÖR csekk-es) ügyletet rögzít, a tagok szolgáltatási helyzetét (adott-kapott egyenleg) nyilvántartja, rendszeresen közzéteszi tagjai számára.

5. A nyilvántartás alapja az elvégzett munka ideje és minősége, illetve más szolgáltatás esetén az általa megtakarítható munkaidő. A nyilvántartás alapegysége a PERC (átlagos, egyszerű munkával eltöltött óra 1/60-ad része).

6. Az Ügyvitel nyilvántartásában minden tagnak “számlán” jegyzi a forgalmát, egyenlegét. Minden számla nulláról indul. A tagok számláira hivatalos pénz nem kerül, onnan nem is kerül levonásra. Egy személynek csak egy számlája lehet.

7. Az Ügyvitel legalább negyed évente kinyomtatja és eljuttatja a tagok egyenlegét és csereforgalmi kimutatását (Szolgáltatás jegyzék és Taglista), ezek ügylet előtti megérdeklődésére is lehetőség van.

8. Csak a számlatulajdonos felhatalmazásával lehet számlájáról más számlára pontokat átutalni (KÖR csekken = Szolgáltatás Átvételi elismervény).

9. A számlatulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer fenntartásához szükséges, egységes minimalizált ráfordítást számlájukról félévente utólag levonják. A félévente esedékes, forintban fizetendő tagdíj felhasználásáról részletes kimutatást kell a tagság részére közzétenni.

10. A Körben soha nem számítunk fel kamatot.

11. A Szervező csoport megbeszélésein és a döntéshozatalban a tagok jogosultak részt venni, a véleményeket szívesen fogadjuk. A tagoknak jogában áll fellebbezni bármely döntés ellen. A Szervező csoport fenntartja a jogot arra, hogy kivételes esetben, saját belátása szerint megtagadja a tagságot egy egyéntől vagy szervezettől.

12. A tagok egyénileg felelősek saját adózásukkal és járulékaikkal kapcsolatban. A Kör nem vonható felelősségre tagjai adó és járulékügyeivel kapcsolatos ügyekben, továbbá nincs sem jelentési kötelezettsége, sem kifizetések begyűjtésére való kötelezettsége az adóval, illetve járulékokkal foglalkozó hatóságok felé.

13. A Kör Ügyvitel visszautasíthatja olyan számlának vagy hirdetésének a nyilvántartásba vételét, jogi vagy más szempontok alapján kifogásolható.

14. A tagok hozzájárulnak adataik számítógépes regisztrálásához, és azoknak a rendszer tagjai felé való továbbításához, amennyiben az a cserék lebonyolítását szolgálja.

15. A tagok ismerik és elfogadják az alapszabály feltételeit.

Miskolc, 2000-12-19. Mészáros László szervező

Gyakorlati útmutató

Hogyan működik? – javaslatok

KÉSZENLÉT

Tartsa a Szolgáltatás jegyzéket, Taglistát a telefon mellett. Amikor szüksége van valamilyen szolgáltatásra, hívja fel az adott terméket / szolgáltatást felajánló személyt, és beszéljék meg a munka menetét. Ha az értéke nem egyértelmű, vagy alku tárgya, akkor egyezzenek meg a munka árában. Ha szükséges, ellenőrizze az illető szakértelmét (ilyen esetben az Szervezőt is fel lehet hívni), és nyugodtan lehet a tagok szaktudása, tapasztaltsága felől érdeklődni. Ha olyan munkára van szüksége, amit senki sem ajánl a Szolgáltatásjegyzékben, vagy ön kínál valami újdonságot, akkor hívja fel a szervező(ke)t, mert lehet hogy ők tudnak valakiről, aki elvégezné a munkát, illetve találnak valakit, akinek az ön munkájára van szüksége. Az új igények a következő Szolgáltatás jegyzékben szerepelni fognak.

FIZETÉS

A megrendelő állítson ki egy KÖR csekket (a minta alapján) a kialkudott árról, és adja oda a munkát elvégző személynek. Ő azonnal felhasználhatja, illetve beküld egy példányt a KÖR szervezőjének. Az adatokat beviszik a számlájára, és feltüntetik az értesítőben, amit a következő Taglistával együtt kap meg. Kérjük juttassa be a csekkszelvényeit a legközelebbi határidőre a szervező címére: Mészáros László szoc. asszisztens Miskolc-Avas, Hajós A. u. 1. Tel: xxx-xxx

ELLENŐRIZHETŐSÉG

Mindig jegyezze fel a kiadásait, hogy összehasonlíthassa a saját feljegyzéseit a központi kimutatással. Ha pl. ha a csekkfüzete hátsó lapján vezeti számlája állását, akkor mindig tudni fogja aktuális egyenlegét. A tagok (csak a tagok!) érdeklődhetnek maguk és mások egyenlegéről és forgalmáról, ezeket kb. havonta írásban eljuttatjuk. Rendszeres megbeszéléseket tartunk a részletek pontosítására, más tagok és a rendszer jobb megismeréséhez.

HASZON

Minél több kapcsolatot épít ki a többi taggal, annál több segítő baráthoz jut. Ha pontot akar gyűjteni, nézzen körül, keres-e valaki Ön által nyújtott szolgáltatásokat, ha nem csöng a telefon, ne üldögéljen tétlenül! Nézze meg a Keres rovatot, és hívjon föl valakit, akinek valamilyen munkát kell elvégezni. Állandó szükség van a szakértelmet nélkülöző munkákra.

NEM KELL PONTOKAT GYŰJTENIE AHHOZ, HOGY MUNKÁT VÉGEZTESSEN! Mindenki számlája nulláról indul, és a tagság egy részének mínuszban kell lennie, hogy a rendszer működhessen. Ezt látni fogja a Taglistához mellékel értesítőben, amely a rendszer forgalmát is tükrözi.

A KÖRben soha nem számítanak fel kamatot.

Az ÓRA Kör nem haszon-érdekű szerveződés, melynek szervezési költségeit a féléves tagdíjak és a tagok számláiról levont, meghatározott számú órapontok (PERC) fedezik. Amennyiben kérdései vannak, kérjük olvassa el a KÖR ismertetőt, majd a szabályzatot, – ha szükséges, a részletekkel kapcsolatban keresse meg a szervező csoport valamelyik tagját. A heti megbeszéléseken az aktuális kérdésekről, dolgokról van szó.

Miskolc, 2000. 12. 13. Mészáros László szervező

Értékek az ÓRA körben

A. Üdvözlünk az ÓRA kör tagjai között! Reméljük hasznosnak fogod találni csoportunkat!

B. A szolgáltatások ellenértékét PERC-ekben kell feltüntetni. Tehát egy órai átlagos munka = 60 perc = 60 PERC egységgel.

C. Mivel a munkák nem azonos nehézségűek, a fizetségről nyugodtan lehet alkudni! Az alábbi értékmódosítások lehetségesek, pl.:

 • 1 órát dolgozott valaki, ALAP 60 PERC / óra 100%
 • fizikailag, szellemileg megterhelő + 15-60 PERC /ó + 25-100%
 • azonnali, vagy sürgős kiszállásra: + 30-60 PERC /ó + 50-100%
 • Szakember, tehát gyorsan végez: + 30-90 PERC /ó + 50-150%
 • felszerelését használja + 15-45 PERC /ó + 25- 75%
 • MAXIMUMNAK javasolt 240 PERC / óra 400%

D. A Munkalapon hirdetett, kért szolgáltatásodat különböző módokon árazhatod, jellemezheted, ha akarod: A (alku tárgya); 1,5xP (a ledolgozott idő másfélszeresét kéred PERCben) 50P (50 PERC, pl. kölcsönzésnél); 30P+KFt (a kiadásaidat forintban); szolg * (csillagozva sürgős, alkalmi jellegű); SZ (szakember vagy); T (tapasztalt); S (segédként); 25%P (vállalkozás jellegű, az érték 25%-a PERC, a többi forint).

E. A keresleted – kínálatod változásait szintén az Ügyvitelnek juttasd el, ott mindenféle segédanyag is kérhető:

 • Ismertető, Átvételi elismervény, Minta a kitöltéshez, Szolgáltatás jegyzék, Taglista
 • Kereslet-kínálat Munkalap, Tagfelvételi Kérelem, Alapszabály, Értékek tájékoztató

F. A belépési költség: 350 Ft, melyből a kvázi-csekkfüzetet, és a sokszorosításokat fedezzük.

G. A szolgáltatás ellenértékét jelentő PERC egységeket az igénybevevő (átvevő) Átvételi elismervényen jegyzi föl, az első két példányt a szolgáltatónak átadja (3 példányos).

H. A szolgáltató az egyiket eljuttatja az Ügyvitelnek, amely az egységeket az Átadótól levonja, a szolgáltatónak jóváírja (aki bármikor felhasználhatja).

I. Az újabb kvázi csekkfüzet: Átvételi elismervény (B. 13-67/A/V.) nyomtatványboltokban beszerezhető, ára kb. 242 Ft. Használat előtt az Ügyvitelnél regisztráltatni kell!

J. A rendszer fenntartási díja félévente kb. 60 PERC, amit a számlákról szeptemberben és márciusban vonunk le.

K. A Kör rendszer működéséről kézikönyvet adtak ki, ez, illetve további információk a heti megbeszéléseken, keddenként 16.15-től kérhetők a M.-Avas, Hajós A. u. 1. alatt.

L. 18 éven aluliak csak szülői közreműködéssel vehetnek részt!

Lásd még

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.