Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Miskolci Óra KÖR csoport

Society

A csoport még a mobiltelefon és Internet elterjedése előtt indult.

Az ÓRA Kör összefoglaló[]

 • Az Óra kör nem aktív!
 • Az Ügyvitelt, szervezést Mészáros László szervező végezte.
 • Befogadó szervezet: “Iránytű” Avasi Szociális Szolgálat Miskolc, Hajós A. u. 1.
 • Óra Kör szervezési tapasztalatok

Az ÓRA Kör Alapszabálya[]

1. Az ÓRA Kör non-profit jellegű, tagsággal rendelkező társaság.

2. A Kör információs szolgáltatást tart fenn, melynek célja, hogy tagjai különböző javakat és szolgáltatásokat cserélhessenek. Lehetőség, hogy a kapott segítség személyes kötelezettségvállalással (KÖR csekk) a Körön belül kiegyenlíthető.

3. Mindenki saját tetszése és belátása szerint végzi cseréit, a Kör nem felelős a tagok által felajánlott javak és szolgáltatások feltételeiért, értékéért és minőségéért.

4. Az “Ügyvitel” a tagok közreműködésével minden Kör jellegű (KÖR csekk-es) ügyletet rögzít, a tagok szolgáltatási helyzetét (adott-kapott egyenleg) nyilvántartja, rendszeresen közzéteszi tagjai számára.

5. A nyilvántartás alapja az elvégzett munka ideje és minősége, illetve más szolgáltatás esetén az általa megtakarítható munkaidő. A nyilvántartás alapegysége a PERC (átlagos, egyszerű munkával eltöltött óra 1/60-ad része).

6. Az Ügyvitel nyilvántartásában minden tagnak “számlán” jegyzi a forgalmát, egyenlegét. Minden számla nulláról indul. A tagok számláira hivatalos pénz nem kerül, onnan nem is kerül levonásra. Egy személynek csak egy számlája lehet.

7. Az Ügyvitel legalább negyed évente kinyomtatja és eljuttatja a tagok egyenlegét és csereforgalmi kimutatását (Szolgáltatás jegyzék és Taglista), ezek ügylet előtti megérdeklődésére is lehetőség van.

8. Csak a számlatulajdonos felhatalmazásával lehet számlájáról más számlára pontokat átutalni (KÖR csekken = Szolgáltatás Átvételi elismervény).

9. A számlatulajdonosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer fenntartásához szükséges, egységes minimalizált ráfordítást számlájukról félévente utólag levonják. A félévente esedékes, forintban fizetendő tagdíj felhasználásáról részletes kimutatást kell a tagság részére közzétenni.

10. A Körben soha nem számítunk fel kamatot.

11. A Szervező csoport megbeszélésein és a döntéshozatalban a tagok jogosultak részt venni, a véleményeket szívesen fogadjuk. A tagoknak jogában áll fellebbezni bármely döntés ellen. A Szervező csoport fenntartja a jogot arra, hogy kivételes esetben, saját belátása szerint megtagadja a tagságot egy egyéntől vagy szervezettől.

12. A tagok egyénileg felelősek saját adózásukkal és járulékaikkal kapcsolatban. A Kör nem vonható felelősségre tagjai adó és járulékügyeivel kapcsolatos ügyekben, továbbá nincs sem jelentési kötelezettsége, sem kifizetések begyűjtésére való kötelezettsége az adóval, illetve járulékokkal foglalkozó hatóságok felé.

13. A Kör Ügyvitel visszautasíthatja olyan számlának vagy hirdetésének a nyilvántartásba vételét, jogi vagy más szempontok alapján kifogásolható.

14. A tagok hozzájárulnak adataik számítógépes regisztrálásához, és azoknak a rendszer tagjai felé való továbbításához, amennyiben az a cserék lebonyolítását szolgálja.

15. A tagok ismerik és elfogadják az alapszabály feltételeit.

Miskolc, 2000-12-19. Mészáros László szervező

Gyakorlati útmutató[]

Hogyan működik? – javaslatok

KÉSZENLÉT[]

Tartsa a Szolgáltatás jegyzéket, Taglistát a telefon mellett. Amikor szüksége van valamilyen szolgáltatásra, hívja fel az adott terméket / szolgáltatást felajánló személyt, és beszéljék meg a munka menetét. Ha az értéke nem egyértelmű, vagy alku tárgya, akkor egyezzenek meg a munka árában. Ha szükséges, ellenőrizze az illető szakértelmét (ilyen esetben az Szervezőt is fel lehet hívni), és nyugodtan lehet a tagok szaktudása, tapasztaltsága felől érdeklődni. Ha olyan munkára van szüksége, amit senki sem ajánl a Szolgáltatásjegyzékben, vagy ön kínál valami újdonságot, akkor hívja fel a szervező(ke)t, mert lehet hogy ők tudnak valakiről, aki elvégezné a munkát, illetve találnak valakit, akinek az ön munkájára van szüksége. Az új igények a következő Szolgáltatás jegyzékben szerepelni fognak.

FIZETÉS[]

A megrendelő állítson ki egy KÖR csekket (a minta alapján) a kialkudott árról, és adja oda a munkát elvégző személynek. Ő azonnal felhasználhatja, illetve beküld egy példányt a KÖR szervezőjének. Az adatokat beviszik a számlájára, és feltüntetik az értesítőben, amit a következő Taglistával együtt kap meg. Kérjük juttassa be a csekkszelvényeit a legközelebbi határidőre a szervező címére: Mészáros László szoc. asszisztens Miskolc-Avas, Hajós A. u. 1. Tel: xxx-xxx

ELLENŐRIZHETŐSÉG[]

Mindig jegyezze fel a kiadásait, hogy összehasonlíthassa a saját feljegyzéseit a központi kimutatással. Ha pl. ha a csekkfüzete hátsó lapján vezeti számlája állását, akkor mindig tudni fogja aktuális egyenlegét. A tagok (csak a tagok!) érdeklődhetnek maguk és mások egyenlegéről és forgalmáról, ezeket kb. havonta írásban eljuttatjuk. Rendszeres megbeszéléseket tartunk a részletek pontosítására, más tagok és a rendszer jobb megismeréséhez.

HASZON[]

Minél több kapcsolatot épít ki a többi taggal, annál több segítő baráthoz jut. Ha pontot akar gyűjteni, nézzen körül, keres-e valaki Ön által nyújtott szolgáltatásokat, ha nem csöng a telefon, ne üldögéljen tétlenül! Nézze meg a Keres rovatot, és hívjon föl valakit, akinek valamilyen munkát kell elvégezni. Állandó szükség van a szakértelmet nélkülöző munkákra.

NEM KELL PONTOKAT GYŰJTENIE AHHOZ, HOGY MUNKÁT VÉGEZTESSEN! Mindenki számlája nulláról indul, és a tagság egy részének mínuszban kell lennie, hogy a rendszer működhessen. Ezt látni fogja a Taglistához mellékel értesítőben, amely a rendszer forgalmát is tükrözi.

A KÖRben soha nem számítanak fel kamatot.

Az ÓRA Kör nem haszon-érdekű szerveződés, melynek szervezési költségeit a féléves tagdíjak és a tagok számláiról levont, meghatározott számú órapontok (PERC) fedezik. Amennyiben kérdései vannak, kérjük olvassa el a KÖR ismertetőt, majd a szabályzatot, – ha szükséges, a részletekkel kapcsolatban keresse meg a szervező csoport valamelyik tagját. A heti megbeszéléseken az aktuális kérdésekről, dolgokról van szó.

Miskolc, 2000. 12. 13. Mészáros László szervező

Értékek az ÓRA körben[]

A. Üdvözlünk az ÓRA kör tagjai között! Reméljük hasznosnak fogod találni csoportunkat!

B. A szolgáltatások ellenértékét PERC-ekben kell feltüntetni. Tehát egy órai átlagos munka = 60 perc = 60 PERC egységgel.

C. Mivel a munkák nem azonos nehézségűek, a fizetségről nyugodtan lehet alkudni! Az alábbi értékmódosítások lehetségesek, pl.:

 • 1 órát dolgozott valaki, ALAP 60 PERC / óra 100%
 • fizikailag, szellemileg megterhelő + 15-60 PERC /ó + 25-100%
 • azonnali, vagy sürgős kiszállásra: + 30-60 PERC /ó + 50-100%
 • Szakember, tehát gyorsan végez: + 30-90 PERC /ó + 50-150%
 • felszerelését használja + 15-45 PERC /ó + 25- 75%
 • MAXIMUMNAK javasolt 240 PERC / óra 400%

D. A Munkalapon hirdetett, kért szolgáltatásodat különböző módokon árazhatod, jellemezheted, ha akarod: A (alku tárgya); 1,5xP (a ledolgozott idő másfélszeresét kéred PERCben) 50P (50 PERC, pl. kölcsönzésnél); 30P+KFt (a kiadásaidat forintban); szolg * (csillagozva sürgős, alkalmi jellegű); SZ (szakember vagy); T (tapasztalt); S (segédként); 25%P (vállalkozás jellegű, az érték 25%-a PERC, a többi forint).

E. A keresleted – kínálatod változásait szintén az Ügyvitelnek juttasd el, ott mindenféle segédanyag is kérhető:

 • Ismertető, Átvételi elismervény, Minta a kitöltéshez, Szolgáltatás jegyzék, Taglista
 • Kereslet-kínálat Munkalap, Tagfelvételi Kérelem, Alapszabály, Értékek tájékoztató

F. A belépési költség: 350 Ft, melyből a kvázi-csekkfüzetet, és a sokszorosításokat fedezzük.

G. A szolgáltatás ellenértékét jelentő PERC egységeket az igénybevevő (átvevő) Átvételi elismervényen jegyzi föl, az első két példányt a szolgáltatónak átadja (3 példányos).

H. A szolgáltató az egyiket eljuttatja az Ügyvitelnek, amely az egységeket az Átadótól levonja, a szolgáltatónak jóváírja (aki bármikor felhasználhatja).

I. Az újabb kvázi csekkfüzet: Átvételi elismervény (B. 13-67/A/V.) nyomtatványboltokban beszerezhető, ára kb. 242 Ft. Használat előtt az Ügyvitelnél regisztráltatni kell!

J. A rendszer fenntartási díja félévente kb. 60 PERC, amit a számlákról szeptemberben és márciusban vonunk le.

K. A Kör rendszer működéséről kézikönyvet adtak ki, ez, illetve további információk a heti megbeszéléseken, keddenként 16.15-től kérhetők a M.-Avas, Hajós A. u. 1. alatt.

L. 18 éven aluliak csak szülői közreműködéssel vehetnek részt!

Lásd még[]

Advertisement