Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A memetika a gondolatokkal - "mémekkel" foglalkozó tudomány.

A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el a génállományban, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat révén, amelyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.

(Richard Dawkins: Az önző gén)


"A mém az individuális memóriában tárolt, más individuális memóriába másolható információ-minta. A memetika a mémek szaporodását, terjedését és fejlődését vizsgáló elméleti és empirikus tudomány."

(F. H.: Memetics. 1993.)


Működése[]

Tisztelet takarito

Tisztelet - a társadalom egyik összetartó - kohéziós mémje

Az átörökítés (replikáció) sikerét mindkét esetben három tényező - eredethűség, termékenység, élettartam - határozza meg.

Bár a memetikus és a genetikus evolúciót egyaránt a természetes kiválasztódás és az alkalmazkodóképesség foka szabályozza, az előbbi rugalmasabb mechanizmus: míg a gének kizárólag "vertikálisan" (= a szülőktől), általában szexuális reprodukció útján, addig a mémek "horizontálisan", "több irányból" (= bárkitől), kommunikáció közben "örökölhetők". A géneknél a folyamat egy generáció, azaz évek-évtizedek, a mémeknél percek alatt megy végbe. Gyorsabban és mennyiségi korlátozás nélkül terjednek, könnyebben változnak.

Fogalmak[]

Befogadó Mém által sikeresen megfertőzött személy.
Cenzúra Az adott mém terjedését - a vektorai megsemmisítése által - akadályozó törekvések. A cenzúra önmagában a támadó mémet nem pusztíthatja el teljesen, sőt - gyengébb formáit kiirtva - esetleg a legveszélyesebb változatát támogatja.
Ideaszféra A teljes memetikus ökológia. "Egészségi állapota" memetikus sokszínűségében mérhető.
Mém: A kulturális fejlődés szelekciós egységeként, (ön)szaporodó entitás.
Memetikus
1. A memetikát tanulmányozó egyén.
2. Memetikus tervező (mém-mérnök, memetic engineer).
Szekta Retrómém Mém, mely egy létező mém-komplexumhoz akarja kapcsolni magát. Az ön-toxikus méme-komplexum membotokból és / vagy memoidokból álló szociális típusa.
Vektor Mémek továbbítására alkalmas médium, módszer, eszköz. Bármely kommunikációs csatorna lehet memetikus vektor.
Mémbot egész életét egy eszme szolgálatába állítja, robot-módra történő terjesztésének áldozza (Jehova tanúi, szcientológusok, Krisna-tudatúak).
Memoidok viszont nem csak terjesztik, hanem fel is áldozzák magukat (második világháborús kamikaze-pilóták, síita terroristák, önjelölt prófétákat öngyilkosságba követő hívek).
Önmérgező (auto-toxikus) mém:, a befogadó elme megsemmisítésére alkalmas, s ezért (szerencsére) önkorlátozó mémek fertőzik őket: Jones tiszteletes szónoklatai, a mártírság vágya....

(Principia Cybernetica, 1990.)

Alfamémek: A gondolatok egy meghatározott, másik ember számára észlelhető része. Amelyek hang, írás, elektronikus jelek formájában is elhangzanak, rögzítésre kerülnek, leíródnak, azaz a másik ember számára megjelennek. Ezek így egy evolúciós verseny nyertesei: azok a gondolatok, amelyek „kijutnak” egy ember fejéből.
mémkomplex: Egymást kölcsönösen támogató mémekből álló mémkészlet, melyek szimbiotikus kapcsolatot fejlesztettek ki egymással. Mém-komplexek a vallási és politikai dogmák, társadalmi mozgalmak, művészeti stílusok, tradíciók és szokások, lánclevelek, paradigmák, nyelvek, stb. Hívják még m-plex-nek vagy sémának. (Hofstadter). A co-mémek azon típusai, melyek gyakran megtalálhatók egy sémában, a következők: csalétek, horog, fenyegetés és vakcina. Egy sikeres séma gyakran rendelkezik bizonyos attribútumokkal: széles körben alkalmazható (egy paradigma, mely sok mindent megmagyaráz), alkalom a hordozóknak részvételre és közreműködésre, meggyőződés a magától nyilvánvaló igazáról (tekintélyt hordoz), rendet és a valahova tartozás érzetét biztosítja - így segít távol tartani az értelmetlenségtől való rettegést. (Hofstadter idézete Wheelis-től)
horog: A mém-komplex azon része, mely replikációra ösztönöz. A horog gyakran akkor a leghatékonyabb, amikor nem egy határozott kijelentés, hanem a "mi-vagyunk-a-mém" v. "én-is-a-mém-hez-tartozom" tartalom logikai következménye. (Hofstadter) (csalétek, fenyegetés)
mimikri: Olyan fertőzési stratégia, melyben a mém megkísérli egy másik sikeres mém szemiotikáját imitálni. Mint például: áltudomány (kreacionizmus, ufológia), ál-engedetlenség, felszínes lázadó szellem (heavy metal). (GMG)

Neuro-lingvisztikus programozás[]

A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere. A módszer alkalmazásával egy példaszemély nyelvhasználatát és viselkedését tanulmányozva egy adott területen az emberi kiválóság felépítését igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni az egyes ember számára.


Kapcsolódó témakörök[]

Források, további szakirodalom[]

Advertisement