Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Maslow7

A Maslow elméletét szemléltető piramis

A Maslow-piramis (vagy Maslow-szükséglethierarchia) Abraham Maslownak az 1950-es években kidolgozott szükségletelmélete, mely a motivációkutatás egyik alaptétele. A motiváció a pszichológia egyik fontos kérdése, azt vizsgálja, milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem.

A tevékenységnek két összetevője van: cél és motívum. A motívum (indíték) a tevékenység kiváltója, fenntartója és irányítója. Az indíték mozgósít, dinamizáló és vektorizáló jellege van. A cél, a tevékenység eredményének az előrevetítése, anticipációja. Cél nélkül nincs motívum és fordítva is érvényes ugyanez. Ha gyakoroljuk a tevékenységet akkor készség lesz. A készség tevékenységi forma: gyakorlás által automatizáljuk, tanulás által sajátítjuk el.

Maslow elméletében ezeket a szükségleteket 7 fő csoportra/szintre osztja, amiben az első négy az ún. hiányalapú szükségleteket:

  1. Fiziológiai szükségletek: alvás, evés, ivás, szexualitás
  2. Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, kiszámíthatóság
  3. Szeretet, valahová tartozás szükséglete: gyengédség, viszonzott szeretetkapcsolat
  4. Elismerés szükséglete: önbecsülés, mások általi elismerés, hírnév, becsvágy

míg a további három az ún. növekedés alapú szükségleteket:

    5. Kognitív szükségletek: tudni, érteni, megismerni

    6. Esztétikai szükségletek: szimmetria, rend, szépség

    7. Önmegvalósítás szükséglete: elérni a bennünk rejlő lehetőségeket mutatja be.

    8.Önmeghaladás - lásd Spiráldinamika magasabb szintjei

Bár azóta érték kritikák, mivel bizonyos helyzetekben (pl: éhségsztrájk) nem érvényesül, továbbra is nagy népszerűségnek örvend, mivel könnyen átlátható módon rendszerezi az emberi szükségleteket ami az egyes értékek kialakulásánál is fontos szerepet játszik

Milton Rokeach (amerikai pszichológus, 1918-1988) szerint az emberi értékek világos rendszerbe szerveződnek. Vannak egyrészt egyén, illetve a társadalom számára fontosabb és kevésbé fontos értékek. Rokeach értékekkel kapcsolatos elgondolásaira épül a széles körben használt egyúttal vitatott Rokeach-értékskála (RÉS).

A 36 érték fontossága egyrészt jellemzi az egyén személyiségét, másrészt rávilágít a társadalmi aspektusra is, ugyanis az egyenlőség és a szabadság értékeinek elfogadása-elutasítása segítségével meg lehet különböztetni:

a demokráciákat (mindkettőt fontosnak tartják)
a kommunizmust (egyenlőség fontos, szabadság nem)
az anarchizmust (szabadság fontos, egyenlőség nem)
a fasizmust (egyiket sem tartják sokra).

Spirál dinamika[]

A Maslow piramis feltételez egy személyiségfejlődést, a kifinomultabb motivációk egy magasabb tudatosság és összhang iránti igény megnyilvánulásai. Az egyének szaporodásuk révén automatikusan családokra - közösségekre tagozódnak, mely egységekben való gondolkodás magasabb szemléletet igényel.

A spiráldinamika elmélete ezt veszi sorra, nyolc fejlődési szakasz meghatározásával.

Források, Kapcsolódó linkek[]

Advertisement