Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

MTDA kezdőlap

A hatékonyabb kereshetőség érdekében számos tematikus csoport kialakítására került sor: agrárkérdés, államelmélet, börtönügy, egészségügy, fajelmélet, filozófia/etika, gazdaságpolitika, gyermekvédelem, háború/hadviselés, jog, kivándorlás, könyv- könyvtár, kultúra, külföldi szociológusok, magyar nemzeti gondolkodók, média, nemzetiségi kérdés, népesedéspolitika, néprajz, népmese, nőmozgalom, őstörténet, pedagógia, prostitúció, pszichológia, publicisztika, szabadkőművesség, színháztörténet, szocializmus, szociálpolitika, szociográfia, szociológia, társadalomtudományi könyvtár, településföldrajz, történelem, vallás, zsidókérdés.


Az Archívum célja[]

Az mtd@ 2003-ban indult magánkezdeményezés alapján működő projekt, melynek célja Magyarország társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak bemutatása PDF formátumban.

A 21. században elfogadhatatlan, hogy a keresett információ megszerzése olykor több időt vesz igénybe, mint elolvasása. Az mtd@ koncepciója tehát egyértelműen tartalomcentrikus. Csak a kibertér számolhatja fel a társadalmi, gazdasági és területi különbségeket, tehát a jövő a virtuális központoké, ahol a polgároknak alanyi jogon biztosítani kell, hogy a társadalom által – földrajzi és időbeli korlátoktól függetlenül — létrehozott információs vagyont, filmet, zenét, szöveget saját használatra ingyenesen, korlátozások nélkül érhessék el.

Az archívumban elsődlegesen azok munkái szerepelnek akik

  • az adott korszak (társadalomtudományi) gondolkodásának neves képviselői
  • az adott korszak valamely szellemi irányzatát markánsan képviselik

Noha az mtd@ az információs javak szabad áramlásának híve, törekszik a hatályos (szerzői) jogi szabályozásnak való megfelelésre, ezért az archívum lehetőség szerint a 70 évnél régebben meghalt személyek publikációit tartalmazza. A feldolgozás során az "alsó" időhatár kezelése meglehetősen flexibilissé vált, elsődleges prioritása a „jogtiszta” műveknek van. A közzétett munkák oktatás, egyéni ismeretszerzés célját szolgálják, így kivétel nélkül ingyen tölthetők le.

A projekt anyagi haszonszerzésre közvetetten sem törekszik, így portálja reklámokat sem tartalmaz. Munkánk felhasználásakor alapvetően egyéni ismeretszerzésre, oktatásra, kutatásra gondolunk.

Az mtd@ mind a korszak folyóirat-, mind pedig könyvanyagának feltárására törekszik.

Az mtd@ működése három megkérdőjelezhetetlen alapelv köré épül:

függetlenség

politikamentesség

ingyenesség

Az archívum működése naprakész portálstatisztika segítségével követhető nyomon, amely egyúttal részletes retrospektív információkat is tartalmaz. A portál népszerűségét jelzi, hogy eddigi adataink szerint 110 országból böngészték rendszeresen, éves látogatottsága mintegy 130 000-150 000 fő.

Advertisement