Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

2018-ban Jem Bendell professzor rámutatott, hogy a világ tudományos közösségének többsége által elfogadott megközelítés azon alapul, hogy jelenlegi gazdasági, társadalmi és politikai rendszereink kellően rugalmasak ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a hatalmas kihívásokhoz, és így változatlanul fennmaradjanak - fenntartható a fejlődés.

A Slow mozgalom az egyéni felelősség és életstílus alapvető megváltoztatását hangsúlyozza, a környezeti változásokra való tekintet nélkül. A Nemnövekedés mozgalom az elégséges gazdaság fenntartását célozza, a környezeti változásokra való tekintettel, azok elhárítására.

Bendell professzor megalkotta a Mélyalkalmazkodás fogalmát, annak a gondolatkörnek a leírására, amely a fentiekkel ellentétben elfogadja, hogy természeti és humán rendszereink összeomlása egy valós lehetőség, már a mi életünk folyamán is.

Megalkotta a 4R fogalmát és az ahhoz kapcsolódó kérdések segítségével igyekszik megmutatni, hogy milyen lépések és feladatok várnak az egyénre az alkalmazkodás folyamatában.

A mélyalkalmazkodás alapkérdései[]

A Mélyalkalmazkodás négy emberi érték (4R), és az ahhoz kapcsolódó kérdések segítségével igyekszik megmutatni, hogy milyen belső lépések és feladatok várnak ránk az alkalmazkodás folyamatában:

  • Megbékélés (Reconciliation): Kivel, vagy mivel kell megbékélnünk, miután valóban ráeszméltünk a mulandóságunkra?
  • Elengedés (Relinquishment): Mit kell elengednünk ahhoz, hogy ne rontsunk vele a magunk és mások helyzetén?
  • Megtartás (Resilience): Hogyan tartsuk meg azt, amit igazán nagyra értékelünk, és nem szeretnénk elveszíteni?
  • Visszahozás (Restoration): Mit kell visszahoznunk az életünkbe ahhoz, hogy segítségünkre legyen az érkező nehézségekkel szembeni küzdelemben?

A társadalmi összeomlás fogalma[]

A jövőkutatás és társadalom-elmélet fontos kérdése, hogy ha egy társadalmi rend, illetve civilizáció összeomlik, az milyen módon zajlik le, és a túlélő emberek képesek-e fennmaradni és alkalmazkodni az összeomlást okozó tényezőkhöz.

Egy összeomlást a következő eseményekhez kötik: a túlszaporodás, éghajlatváltozás jelenségei, ökológiai katasztrófa jelenségei, atomháború, mágneses védőmező eltűnése, aszteroida becsapódás.

A „társadalmi összeomlás” kifejezés alatt az úgynevezett "nyugati" életforma (víz-, élelmiszer-, energiaellátás, egészségügy, lakhatás, biztonság, jogegyenlőség, oktatás, szabadság) fokozatos, vagy akár hirtelen megszűnését értjük.

Önellenőrző kérdőív[]

Az alábbi teszt, egy 100 kérdésből álló átfogó lista, ami lehetővé teszi, hogy jobban összpontosíthassunk arra, hogy mi szükséges egy valóban jó ellenállóképességgel rendelkező életvitel és háztartás kialakításához, amely alkalmas lesz rá, hogy átsegítse a benne élőket az előttünk álló környezeti, társadalmi és gazdasági bizonytalanságok tengerén.

https://deepadaptation.hu/ellenallokepesseg/felmeres/

Kapcsolódó oldalak[]

Advertisement