Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Likvid demokrácia

Szavazorajz

Minden szavazat számít

szavazóplatform: egy webes, közösségi döntéshozatali rendszer, magyar nyelvű e-demokrácia kezdeményezés.

Ez a demokratikus döntéshozatali modell igyekszik egyesíteni magában a képviseleti demokráciával elérhető szakértelmet és a közvetlen demokrácia előnyeit.

Ebben a modellben minden szavazópolgár minden kérdésnél maga döntheti el, hogy akar-e közvetlen szavazati jogával élni,

vagy átadja-e azt másnak. Itt számos variáció szóba jöhet: teljes

szavazati jog-átadás éppúgy lehetséges, ahogyan korlátozott, csak meghatározott témakörökre vonatkozó is. Különböző témakörökben különböző személyeknek vagy csoportoknak is átadható a szavazati jog, a szakmai kormányzás szereplői felé.

Természetesen az átadott szavazati jog bármikor, azonnali hatállyal vissza is vehető vagy megváltoztatható és a szavazópolgár bármikor dönthet úgy, hogy egy adott kérdésben közvetlenül, ő maga szavaz akkor is, ha az adott tárgykörre vonatkozóan (vagy általános érvénnyel) előzőleg már átadta valaki másnak a szavazati jogát.

Preferenciális (Borda rendszerű) szavazás: az általunk eddig megszokott szavazási rendszerrel ellentétben itt nem csak egy opciót választhatunk ki a szavazásra bocsátottak közül, elvetve az összes többit, hanem rangsorolhatjuk a lehetséges alternatívákat aszerint, hogy melyiket tartjuk a legjobbnak, melyiket még elég jónak, elfogadhatónak, rossznak, illetve teljesen elfogadhatatlannak.

A szavazóplatform: https://netpolgar.hu

A likvid demokrácia modellje teljes egészében tartalmazza a képviseleti demokráciát és a közvetlen demokráciát is! Aki minden kérdésben közvetlenül kíván szavazni, megteheti, megvalósítva így önmaga számára a teljes bázisdemokráciát. Aki pedig inkább képviseltetné magát, az minden további nélkül átruházhatja másra vagy másokra a szavazati jogát, általános érvénnyel vagy meghatározottan, négy évre vagy más időtartamokra, megvalósítva így önmaga számára a képviseleti demokráciát.

A likvid demokrácia modellje elsősorban a nyílt szavazásokat támogatja, mivel ahhoz, hogy a szavazásra jogosultak felelős döntéseket tudjanak hozni abban a kérdésben, hogy kire ruházzák át a szavazatukat (kiket bíznak meg a képviseletükkel), illetve mikor vonják vissza ezt a megbízást, mikor módosítsák azt - tudniuk kell, hogy a képviselőjük az egyes kérdésekben hogyan szavaz.

Ugyanakkor, a létező realitásokat figyelembe véve, indokolt esetben lehet titkos szavazásokat is rendezni. Ez főként olyan személyi jellegű kérdéseknél lehet hasznos, amikor a szavazás révén hatalommal ruházunk fel valakit valamilyen téren. Ilyen esetben a titkos szavazás megakadályozza azt, hogy a felruházott személy hatalmával esetleg visszaélve bosszút álljon azokon, akik ellene szavaztak. Ezért ez a program lehetőséget ad "titkos" és "szigorúan titkos" szavazások lebonyolítására is. "Titkos" szavazásnál a "csak saját nevükben szavazók" szavazata titkos, a "mások nevében is szavazó képviselők" szavazata nyilvános. "Szigorúan titkos" szavazásban mindenkinek a szavazata titkos, viszont az ilyen szavazásban a képviseleti megbízásokat nem vesszük figyelembe, mindenki csak a saját nevében szavaz.

Tájékoztató videó: Likvid Demokrácia egyszerűen

Advertisement