Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A LETS rövidítés sokféle jelentéssel bír. Angol eredetű, eredetileg Local Employement and Trading System (helyi foglalkoztatási és kereskedelmi rendszer), de használják Local Energy Transfer System, és méginkább Local Exchange Trading Scheme (helyi cserekereskedelmi rendszer) jelentéssel. A lényeg nem az elnevezés, hanem a módszer.

Houses

Mindenkinek vannak szomszédai, akik akár barátok is lehetnek. :)

Bevezető[]

A jelenlegi gazdasági világrend beépített hibái fontos tényezői a rohamos mértékű környezet pusztulásnak, szociális egyenlőtlenségeknek és politikai bizonytalanságoknak. Baj van a pénzzel, a kamatos kamat rendszer lényeges eleme annak a pénzügyi automatizmusnak, amely eredményeképp a pénz "önmagától" áramlik a szegényektől a gazdagokhoz, a perifériáról a központba, a faluból a városba, délről északra, keletről nyugatra. A forgalomból folyamatosan "kiszivattyúzódik" a pénz, emiatt hiába van mérhetetlen mértékű túlkínálat, a kereslet nem fizetőképes. Szerte a világon emberek milliói élnek munkanélküliként vagy egy kilátástalan munkahely csapdájában, amikor sok olyan hasznos dologban vehetnének részt, amivel fejleszthetnék szakképzettségüket, ami ugyanakkor a közösség számára is hasznot hozhatna. Azonban a pénz hiánya miatt ezek az állások betöltetlenek maradnak.

Csináljunk hát másmilyen pénzt! Olyant, amelyet nem a politikai és gazdasági hatalom csúcsán levők hoznak létre és ellenőriznek, hanem mi mindannyian.

Szívesség, kaláka, csere-bere[]

Az emberek többsége időnként különféle szívességeket tesz ismerőseinek, amelyet esetleg később más formában visszakaphat. Vidéki faluközösségekben még ma is létezik a kaláka, amelyben szomszédok, rokonok, barátok összeállnak, hogy segítsenek valakinek szőlőt leszüretelni, kukoricát törni vagy akár házát felépíteni, remélve hogy a megsegített majd viszonozza, ha majd hasonlóra lesz szüksége. A hagyományos kaláka hátránya viszont, hogy többnyire egyféle szolgáltatásra korlátozódik, és kevesen vesznek benne részt. A közvetlen árucsere pedig többnyire azért nem igazán működik, mert lehet, hogy Béla krumplit tudna felajánlani Évának a hajvágásért, de esetleg neki inkább tojásra volna szüksége. Ha viszont a cserébe bevonunk még néhány embert, akkor kiderül, hogy Dezső tud Évának tojást adni Zsuzsa elfogadja Bélától a krumplit, és megtanítja Dezsőt gitározni. A LETS rendszer, a kaláka kör is hasonlóan működik. A kétoldalú cserét kibővítjük, cserekört, hálózatot hozunk létre.

Hogyan működik a LETS, a kaláka kör?[]

A kaláka kör tagjai felsorolják, hogy milyen termékekre, szolgáltatásokra van szükségük, és azt címükkel, telefonszámukkal együtt közzéteszik egy hírlevélben. A kaláka kör ezáltal olyan embereket is összehoz, akik egyébként nem ismernék egymást, vagy nem tudták, hogy a másik milyen képességekkel, használt holmikkal, árúval rendelkezik.

Az üzletkötés úgy jön létre, hogy a két fél a hírlevél alapján megkeresi egymást, s a szokásos módon megalkusznak a szolgáltatásról vagy áruról, de az értéket nem a szokványos módon pénzben, hanem a helyi fizetőeszközben (tálentum, zöld dollár, stb.) egyenlítik ki. A központban minden tagnak hitelszámlát vezetnek, ahová az üzletkötés tényét és értékét az üzletfelek interneten vagy telefonon jelentik be, vagy akár eljuttatnak a központba egy kitöltött csekket. A LETS rendszerben, kaláka körben használt fizetőeszköz nem megfogható pénz, nem több mint információ. Az összeg csak könyvelési tételként jön létre, a vevőnél terhelésként, az eladónál jóváírásként. Ez a "zöld pénz" a kör minden tagja számára elérhető, viszont nem kamatozik. Mivel a fizetőeszköz közösségi jellegű, ezért nem hivatalos pénz. Ez biztosíték arra, hogy a szaktudás és az áru a területen belül maradjon és így kicsi az ösztönzés a rendszer megkárosítására. A kaláka körben nem létezik adósság; mínuszban lenni pedig csak annyit jelent, hogy cserébe az illetőnek a jövőben valamikor bizonyos órányi munkát kell elvégeznie a közösség számára.

A bankoktól eltérően, a kaláka körben nem fordul elő infláció és a fizetőeszköz csak azt a célt szolgálja, hogy elősegítse az emberek közti "kereskedelmet". A kezdeményezés non-profit jellegű, így a tagok csak az adminisztrációs költségeket és a hírlevél el?állítási költségét fizetik meg. A LETS rendszernek számos előnye van: elősegíti, hogy az emberek olyan dolgokra is szert tegyenek, amikre ugyan szükségük van, de egyébként nem engedhetnék meg maguknak; valamint mindenki számára biztosítja szaktudásának fejlesztését vagy megtartását; közösségi kapcsolatokat alakít ki, megmutatja az embereknek, hogy a bennük rejlő képességeknek értéke van.

A LETS Nemzetközi története[]

1983-ban Kanadában indult az elsõ LETS rendszer, amit a könnyebb megérthetõség kedvéért nevezzünk inkább kaláka körnek. Azóta 5-10 ezer kaláka kör jött létre szerte a világon . A legnagyobb ilyen jellegû rendszer a Blue Mountains (Kék Hegyek) az ausztráliai Új-Dél-Walesben, több mint 2000 tagot számlál, de egy átlagos kaláka körnek általában néhány száz tagja van. Nagy-Britanniában a 90-es években mintegy 400 LETS közösség jött létre, együttmûködésüket a LETSlink nevû országos hálózat segíti. Nagyon sok helyen a városi és térségi önkormányzatok is támogatják a kaláka körök létrejöttét. Ma már szinte az összes Nyugat-európai országban m?köd néhány kaláka kör. Franciaországban a SEL hálózatban mintegy 150 közösség jött létre az elmúlt két évben, míg a német nyelvterületen Talentumkreise ill. Tauschkreise néven terjedt el a rendszer. Kelet- és Közép Európánaban tudomásunk szerint egyelõre csak Magyarországon van mûködõ LETS rendszer, de a hollandiai Aktie Strohalm közremûködésével éppen alakulóban van egy európai LETSlink hálózat, amelynek egyik fõ célja, hogy térségünkben is elõmozdítsa a kaláka körök kialakulását.

Hazai tapasztalatok a rendszerváltástól 2000-ig[]

Hazánkban 1992 telén vált szélesebb körben ismertté a LETS gondolata. Néhány lelkes csoport az ökofalu-mozgalomból 1993 februárjában Szívesség Bank Találkozót szervezett Drávafokon, hogy megvitassa a kaláka körök hazai elterjesztésének lehetőségeit. Az akkori nagy lelkesedés ellenére hosszú ideig nem jöttek létre életképes kaláka körök, bár tudomást szereztünk arról, hogy már a '70-es évek második felében működött egy Szívesség Bank névre hallgató LETS-szerű kezdeményezés a budapesti Almássy-téri Művelődési Központban, és '93-ban a XIII. kerületi Családsegítő Központban is lére hoztak egy kaláka kört, de egyikük sem bizonyult hosszú életűnek. Valószínűleg a hatékony működéshez szükséges "kritikus tömeg" hiányzott, vidéken pedig az ökofalu kezdeményezések nem érték még el a megfelelő méretet...

1996-ban viszont Bernhard Oberrauch kezdeményezésére megalakult a Talentum Kör, amely nagy lendületet kapott az 1997-ben Máriabesenyőn egy, a HIFA által szervezett konferencián. (Bernhard Oberrauch a Dél-Tirolban mûködõ hasonló kezdeményezést vezeti, s tapasztalatait egy LETS-játék bemutatásán keresztül adta át). Azóta több mint százan léptek be a főleg Budapesten és vonzáskörzetében működő Talentum Körbe, s rendszer a kezdeti lassú gyarapodás után az elmúlt ősz óta egyre inkább kezd beindulni. Eleinte egy személy vállán volt a szervezés, de most már körvonalazódni látszik egy szélesebb mag, akik előbbre viszik a Talentum Kör ügyét, s a külföldi példákból is sokat tanulunk. Leginkább a kéthavonta megrendezett találkozókon történnek az “üzletkötések”, ezért, s egymás jobb megismerése miatt a jövőben a köztes hónapokban Talentum Kör Klub összejövetelek lesznek.

1999-ben néhány vidéki helyszínen is megindult a szervezkedés, a Nonprofit Humánszolgáltatók Szövetsége közreműködésével megalakult a Szolnoki KÖR, a Tiszalúci KÖR, Miskolci Óra KÖR. Talentum Kör tagok közreműködésével létrejött a Gödöllői Zöld Forint Kör ill. a budapesti II. kerületben a Krajcár Kör.

Forrás[]


Példák[]

Advertisement