Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A komplex gondolkozás képessége azt jelenti hogy az entitás (egyed, szervezet, rendszer vagy csoport) képes a környezetét és változásait részleteiben felmérni, azokat értékelni és korábbi céljait akár felülbírálva döntéseket hozni. A személyes felfogóképesség ki és felhasználása az alapja ennek.

Szakirodalom[]


Komplex gondolkozás oktatása[]

A vizsgálatok (PISA2015 rámutattak a természettudományos műveltség és gondolkodás fejlesztésének több hiányterületére. Ilyen a komplex, rendszerszintű gondolkodás, mely a természettudományos műveltség fontos eleme, alapvető tantárgyközi képesség; beágyazható a természettudományos diszciplínák vagy a komplex természettudomány tantárgy tanításába (Goldstone és Wilensky, 2008). Segítségével a tanulók lehetőséget kapnak a természet mikro-és makroszintjeinek átfogó értelmezésére, a kísérleti eredmények és megfigyelések magyarázatára (Robbins, 2011). A Nemzeti alaptanterv (2012) Ember és természet műveltségterületének tudás-és képességterületei a rendszerszintű gondolkodás alapjait is magukban foglalják, de a fejlesztési feladatok hatékony implementációja nem valósult meg. Ennek oka, hogy kevés információ áll rendelkezésre (2016) e képesség fejlődéséről és fejlesztésének módszereiről.

Az alternatív oktatási módszerek hangsúlyt helyeznek az önállóságra, a gyerekek saját, integrált gondolkodásának kialakítására.

A komplex gondolkozás fejlesztése[]

Reciproc roof

Újfajta struktúrákkal újfajta helyzeteket teremthetünk.

Kapcsolódó témák[]

Források[]

Advertisement