Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete általános célja környezetkímélő, a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási formák, továbbá az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a jogszabályrendszer ésszerűsítésével és a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának elősegítésével.

Honlap: http://www.kisleptek.hu
Facebook csoport: Kisléptékű Termékelőállítók Érdekképviselete Community
Bee on Flannel Flower

Kicsiben is tökéletes

Kiemelt témák és tevékenységek[]

  • kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és értékesítés feltételeinek egyszerűsítése
  • a magánlakóházi élelmiszer előállítás rugalmas szabályozási kereteinek megteremtése
  • nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc ösztönzése
  • falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos fejlesztése
  • önfoglalkoztatás segítése
  • termékelőállítók felmérése, támogatása ismereteinek gyarapítása
  • érdekképviseleti szövetség működtetése
  • nemzetközi partnerség kiépítése és együttes érdekképviseletben való közreműködés
  • jó gyakorlatok bemutatása
Advertisement