Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Kiáltvány a hadkötelezettség és a társadalmak militarizálása ellen

Az emberiesség szavára hallgatva

  • a háborús bűnöktől fenyegetett polgárok,
  • különösen a nők és gyermekek érdekében,
  • valamint a háborús készülődéstől és hadviseléstől szenvedő Földanyáért aggódva,

alulírottak felemeljük szavunkat a hadkötelezettség általános eltörléséért, mert hisszük, hogy ez jelentős és határozott lépés a teljes leszerelés felé.

Emlékezetünkben őrizzük XX. századi humanista elődeink mondanivalóját:

"Meggyőződésünk, hogy a nagylétszámú hivatásos tiszti kar irányítása alatt álló sorozott hadseregek súlyosan veszélyeztetik a békét. A hadkötelezettségnek szerves része az emberi egyéniség megalázása és a szabadságvágy kiirtása. A laktanyák világa, a katonai kiképzés, a vak engedelmeskedés a parancsoknak - bármilyen igazságtalanok és ostobák legyenek is azok - valamint az öldöklésre történő tudatos felkészítés aláássák az egyén, a demokrácia és az emberi élet iránti tiszteletet.

Megcsúfolja az emberi méltóságot, hogy az embereket életük feladására kényszerítsék, vagy rábírják arra, hogy szándékuk ellenére vagy az igazságos cselekvés bizonyossága nélkül halált osszanak. Az az állam, amely azt gondolja magáról, hogy jogában áll polgárait arra kényszeríteni, hogy háborúba induljanak, arra sem fog figyelmet fordítani, hogy békeidőben értéke legyen az emberi életnek és a boldogságnak. Ráadásul a kötelező katonai szolgálat segítségével az erőszak militarista szellemét éppen a legfogékonyabb korukban belecsepegtetik a teljes férfi népességbe. A kiképzés hatására a férfiak elkezdenek úgy gondolni a háborúra, mint ami elkerülhetetlen, sőt kívánatos." (1)

"A hadkötelezettség az egyén személyiségét aláveti a militarizmusnak. Ez a rabszolgaság egy formája. A népek megszokásból eltűrik a szolgaságot, ami a hadkötelezettség romboló hatásának újabb bizonyítéka. A katonai kiképzés a test és a lélek felkészítése az ölés mesterségére. A katonai kiképzés nevelés a háborúra, a háborús szellem folyamatos fenntartása. Megakadályozza a békevágy felébredését." (2)

Arra buzdítunk minden embert, hogy szabadítsa fel magát a katonai rendszer igája alól. Mahatma Gandhi és Martin Luther King szellemében alkalmazza az erőszakmentes ellenállás eszközeit: a katonai szolgálat megtagadása (sorkatonák és hivatásos katonák, háborúban és békeidőben), polgári engedetlenség, a katonai adó fizetésének megtagadása, a részvétel elutasítása a katonai kutatásban, a hadiiparban és a fegyverkereskedelemben.

Korunkban, melyet az elektronikus hadviselés és a média-manipuláció jellemez, nagy a felelősségünk, hogy időben, lelkiismeretünkre hallgatva cselekedjünk. Legfőbb ideje, hogy demilitarizáljuk gondolkodásmódunkat és társadalmainkat, hogy nyíltan beszéljünk a háború és minden háborús készülődés ellen.

Eljött a cselekvés ideje, eljött az ideje, hogy úgy alkossunk és éljünk, hogy megmentsük mások életét!


A kiáltvány a Nemzetközi Katonaságmegtagadó Találkozón született Törökországban, 1993-ban.

1 Anti-Conscription Manifesto (Kiáltvány a hadkötelezettség ellen) 1925. Néhány név az aláírók közül: Henry Barbusse, Annie Beasant, Martin Buber, Edward Carpenter, Miguel de Unamuno, Georges Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K. Gandhi, Kurt Hiller, Toyohiko Kagawa, George Lansbury, Paul Löbe, Arthur Ponsonby, Emanuel R dl, Leonhard Ragaz, Romain Rolland, Bertrand Russel, Rabindranath Tagore, Fritz von Unruh, H.G. Wells.

2 Against Conscription and the Military Training of Youth (Kiáltvány a hadkötelezettség és a fiatalok katonai nevelése ellen) 1930. Az aláírók többek között: Jane Addams, Paul Birukoff és Valentin Bulgakoff (Lev Tolsztoj titkárai), John Dewey, Albert Einstein, August Forel, Sigmund Freud, Arvid Jürnefelt, Toyohiko Kagawa, Selma Lagerlöff, Judah Leon Magnes, Thomas Mann, Ludwig Quidde, Emanuel R dl, Leonhard Ragaz, Henriette Roland Holst, Romain Rolland, Bertrand Russel, Upton Sinclair, Rabindranath Tagore, H.G. Wells, Stefan Zweig.


Forrás[]

Advertisement