Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Kezdeményezőkészség emberi érték, az önbizalom gyakorlati megvalósulása.

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre az újító, változtató és önálló gazdasági tevékenységek során van szükség.

A Fantázia, a találékonyság, és a kreativitás szintjei fontosak a kezdeményezések kialakításában.

Jegyzetek[]

Források, Szakirodalom[]

Advertisement