Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Keszthelyi Szívességkör - szívességbank, kalákakör – vagy nemzetközi nevén Local Employement and Trading System – egy önkéntes részvételen alapuló helyi foglalkoztatási és cserekereskedelmi rendszer.

Eredeti honlap: http://lmpkeszthely.hu/kezdemenyezeseink/keszthelyi-szivessegkor/
Face Book csoport programokkal: https://www.facebook.com/pages/LMP-Keszthely/322189094495546

A szívességkör működése[]

A szívességkör tehát egy mindenki előtt nyitott, önkéntesen tagsággal járó lokális közösség. A tagok megosztják egymással, hogy milyen segítségre, azaz termékekre, eszközökre és szolgáltatásokra, szakmunkára vagy tudásra lenne szükségük, illetve miket tudnak ők adni másoknak. Lehet szó tanításról, fizikai vagy szellemi munkavégzésről, nagy értékű eszközök kölcsönadásáról, stb. stb. Ezt a közösség belső adatbázisában, honlapján, hírlevelében nevükkel, elérhetőségeikkel közzéteszik és nyilvántartják.

A szívességkör tagjai, akik rendelkeznek bizonyos javakkal, tudással, munkaerővel, lehetőségekkel, és akiknek szükségük lenne más jellegű javakra, tudásra vagy szolgáltatásra, és egyébként nem ismernék egymást, vagy csak nem tudnának arról, kinek miből van feleslege, és mire lenne szüksége, ebben a rendszerben és közösségben egymásra találnak és egymást “kiegészíthetik”.

Az “üzletkötés” a szívességkörön belül úgy jön létre, hogy a két fél megkeresi egymást, és a szokásos módon megalkusznak a segítségnyújtásról, a szolgáltatásról vagy a termékről, eszközről, de az ellenértéket nem a szokványos módon pénzben, hanem egy fiktív helyi fizetőeszközben (tálentum, gyöngy, zöld forint, stb.) egyenlítik ki.

A szívességkör minden tagjának van egy virtuális bankszámlája, ahová az “üzletkötés” tényét és értékét a felek rögzítik. A Az összeg kizárólag könyvelési tételként jön létre, a vevőnél terhelésként, az eladónál jóváírásként. Ez a “zöld pénz” a kör minden tagja számára elérhető, viszont nem kamatozik.

Mivel a fizetőeszköz helyi jellegű, nem használható a helyi közösségen kívül. Ez biztosíték arra, hogy a szaktudás, a termék és a munka a közösségen belül maradjon és így kicsi az ösztönzés a rendszer megkárosítására.

A szívességkörben nem létezik adósság! Mínuszban lenni annyit jelent, hogy az adott tagnak a jövőben valamikor a nyilvántartott értékben adnia kell közösség bármelyik tagja számára. A rendszerben mindig van egy méltányossági keret, aminek betartása nem engedi, hogy valaki aránytalanul sokat vegyen ki a rendszerből, s ezzel visszaéljen a szívességkör önkéntességen alapuló közösségével.

A szívességkör előnyei[]

  • elősegíti, hogy az emberek olyan dolgokra is szert tegyenek, amikre ugyan szükségük van, de jelenleg nem tudnák pénzben kifizetni – forintok helyett a saját feleslegeikkel, tudásukkal vagy munkájukkal fizetnek a közösségből annak, akinek épp arra van szüksége, amit viszont ők tudnának adni
  • mindenki számára biztosítja szaktudásának fejlesztését és megtartását, illetve hatékony megosztását olyanokkal is, akikkel valós üzleti kapcsolat híján nem tudnák megosztani
  • együttműködő közösségi kapcsolatokat alakít ki, amely személyes készséggé és tapasztalattá teszi a fenntarthatóság, az igazságosság és egyenlőség, valamint a társadalmi részvétel értékhármasát
  • valamint megmutatja-megtanítja a résztvevőkkel, hogy a bennük rejlő képességeknek és lehetőségeknek értéke van, amellyel más emberek boldogságához és boldogulásához tudnak tevőlegesen is hozzájárulni

Az LMP Keszthely identitásából és értékrendjéből fakadóan felvállalja a helyi szívességkör elindítását és operatív működtetését!

A szívességkör természetesen ettől nem lesz politikai szervezet, nem az LMP tagszervezete, nem akarjuk sem kisajátítani, sem politikai célokkal terhelni! A feladatot, a költségeket és a kezdeményezést vállaljuk magunkra, Keszthely lakosainak támogatása és szolgálata érdekében! tehát azokat is szeretettel várjuk, akik semmilyen módon nem akarnak csatlakozni hozzánk – az LMP-tagság vagy a velünk való politikai egyetértés semmilyen szempontból nem feltétele a szívességkörhöz való csatlakozásnak!

Hogyan működik?[]

A szívességkörbe a hétfői fogadónapon, 16-22 óra között lehet személyesen jelentkezni a Zöld Pont-ban! Itt elmondják a szívességkör működési szabályait, aminek elfogadását minden csatlakozónak egy írásbeli nyilatkozattal meg kell erősítenie.

Az így taggá válók ezután kapnak hozzáférést a szívességkör digitális adatbázisához, amelyen keresztül tájékozódhatnak, a felajánlásokról és lehetőségekről, tehetnek ők maguk is ilyeneket, illetve bonyolíthatják a tranzakcióikat egymással.

Advertisement