Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A közösségi vállalkozás az egy szervezeti modell.

A közösségi vállalkozás alapjai:

  1. Legfontosabb jellemzője, hogy a benne dolgozók valódi közösséget alkotnak: A valódi közösség az emberi együttműködés legmagasabb szerveződési szintje, ezért a közösségi vállalkozás életképesebb lesz, mint a hagyományos vállalkozási modellek.
  2. Közösségen belüli szoros együttműködés: személyessége, őszintesége, kreativitása, és az ebből fakadó motiváció az az erőforrás, aminek a segítségével felismerik a valós problémákat, ezért ezekre innovatív, strukturális válaszokat tudnak adni.
  3. Célja a helyi társadalom, a helyi közösség megerősítése, a társadalmi és a természeti tőke összekapcsolt fejlesztésén, gazdagításán keresztül. Ezt a célt azon keresztül valósítja meg, hogy a vállalkozás hatékonyságát és a közösségi minőséget képes integrálni.
  4. Nem haszon központú: A közösségi vállalkozás gazdálkodása abban az értelemben nonprofit, hogy a gazdálkodási eredményére nem felosztható profitként tekint, hanem működési, fejlesztési tőkeként. Aminek a segítségével céljait egyre nagyobb társadalmi hatással képes megvalósítani.
  5. A társadalmi céljával egyenrangú célként kezeli a benne dolgozók életminőségének javítását, megélhetésük hosszútávú biztosítását. Ezáltal a benne dolgozóknak biztosítja, a tágabb közösségének pedig elősegíti a megélhetését.


Elérhetőségek[]

Advertisement