Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Közösségben Élni mozgalom egy olyan szomszédság-integráló kezdeményezés, amely céljának tűzte ki magyar civil kezdeményezésű co-housing-ok és lakásszövetkezetek létrehozását.

Hivatalos honlap: http://kozossegbenelni.blogspot.com
Facebook csoport: https://www.facebook.com/kozossegbenelni
Blog: http://kozossegbenelni.blogspot.com/

Célok[]

A ”Közösségben Élni” kezdeményezés a co-housing-okat és lakás-szövetkezeteket látja lehetséges eszközként a mai magyarországi lakáshelyzet és az ebből fakadó társadalmi problémák javítására. A “Közösségben Élni” arra keresi a választ, hogy miként lehetne alulról kezdeményezett, közös célok alapján működő, nonprofit kóperatívokat és lakásszövetkezeteket létrehozni a tagok aktív részvételével, az alapítástól a hosszútávú fenntartásig. Célunk, hogy minél több információt megszerezzünk és megosszunk a co-housing-okról, illetve hogy szakmai segítséggel támogassuk a hazai közösségek létrehozását.

Története[]

A ”Közösségben Élni” kezdeményezés 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy átfogóan megismerje, majd Magyarországon népszerűsítse a nyugat-európai országokban elterjedt, alulról kezdeményezett kooperatív lakozási formákat. Ezekben az országokban az alulról kezdeményezett kooperatív lakásépítés az állami és a profit-orientált ingatlanbefektetői lakásfejlesztések mellett fontos harmadik szereplői a lakásépítésnek, lakásfejlesztésnek.

Meghatározása[]

Vancouver Store

Egy épület funkcióit közösségre lehet szabni.

A co-housing-ok olyan önkéntes közösségek, melyek privát lakóegységek és megosztott közösségi funkciók elegye. A lakók közösen tervezik és menedzselik a lakóközösség feladatait. Lehetőség van közös programok (gyerekvigyázás, ünneplés, főzés, kertészkedés) szervezésére, és beleszólni a lakóközösséget érintő ügyekbe. A közös használatú dolgok lehetnek közös konyhák és nappalik, vendégszobák, mosókonyhák, szauna és rekreációs helyiségek, különböző előfizetések, ritkábban használt tárgyak, öko dolgok vagy akár napelemek. A co-housing funkciók előmozdítják a szomszédok közti interakciót, a lakók szociális és gyakorlati javát szolgálva.

A co-housing-ok ideológiai egyesülések, amelyeknek jogi és gazdasági háttere lehet társasház, tulajdonosi egyesület vagy lakásszövetkezet. A nyugat-európai példák jól mutatják a co-housing-ok szerteágazó lehetőségeit, valamint hogy az állam és a piaci befektetők mellett hogyan tudnak harmadik, innovatív szereplői lenni a lakásépítésnek.

Szabályok[]

A co-housing-ok összetettségüknek köszönhetően többféle lakozási problémára adnak megoldást. A közös „játékszabályok”, a közösség működési elve biztosítja a lakók közötti gördülékeny kommunikáció fenntartását. A szabályokban lefektetett egyéni és közösségi kötelezettségek és jogok szintén segítik a zökkenőmentes együttélést.

Bár a co-housing-ok nagyon sokfélék lehetnek, általában hat fontos pontot szoktak kiemelni, mint közös jellemzőt:

  1. Részvétel a folyamatokban. - Minden jelenlegi és jövőbeni tag formálja a közösséget. Egy csoportként vagyunk felelősek a megszületett döntésekért.
  2. Közösségi tervezés. - Döntéseinkben erős a közösségi szemlélet. Ember- és közösség központú együttműködésre törekszünk.
  3. Privát és közös egyensúlya. – Örülünk, elfogadjuk és együttműködünk a közös érdekeink, értékeink és céljaink mentén, de minden tagnak van magánélete és magánvéleménye, amit tiszteletben tartunk és ahova nem lépünk be.
  4. Tagok menedzselnek. - Magunk menedzseljük a közösség ügyeit. Nem várjuk másoktól, és nem hagyjuk, hogy a mi ügyünket mások intézzék.
  5. Nem hierarchikus felépítés és döntési mechanizmusok. - A döntéseket közösen hozzuk, konszenzusra törekedve. Csoportban gondolkodunk, ahol vannak felelősök, de nincsenek vezetők.
  6. Nincs vagyonközösség. -

A privát terek legalább olyan fontosak, mint a közösségi helyiségek. Fontos, hogy minden lakónak megmaradjon a privátszférája; de szociális életét is bármikor aktívan élhesse. A lakóknak együttesen kell dönteniük arról, hogy mit jelent számukra a megfizethető lakozás, illetve hogy miként tudnak aktív tagjaivá válni lakóközösségüknek.

Közösségben Élni Műhely[]

A KÉ-M betűszó a Közösségben Élni Műhely kezdőbetűiből áll össze. A Ké-M -nevéhez méltón- keresi, kutatja a co-housing-ok itthoni elterjesztésének módjait és problémáit, valamint igyekszik apró, észrevehetetlen, de professzionális beavatkozásokkal befolyásolni a közvéleményt. Szeretnénk egy olyan társaságot verbuválni, akik komolyan gondolják a kooperatív jövőt, akik elő szeretnék mozdítani a co-housing-ok ügyét. Egy olyan demokratikus elven működő önkéntes munkaközösséget, ami a kezdeményezés keménymagjává válik.

Események[]

  • 2015. április 13-án Közösségi lakóhelyek, avagy a co-housing modell címmel Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet együttműködve a Közösségben Élni tagjaival és a BME Lakóépülettervezési Tanszék oktatóival címmel rendezzett egy eseményt: hat kiselőadás és kerekasztal beszélgetés [1]

Források[]

Advertisement