Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A környezetvédelem az emberi egészség védelmét jelenti az arra ható káros külső behatásokkal szemben, amíg a természetvédelem az ember környezetében élő állatok és növények egészségének, életének védelmét.

Eltérő közegekben lehetnek az egészségre káros hatások. Ezek pl: a levegő, a víz, a talaj (vagy földtani közeg) illetve beszélhetünk zaj- és rezgésvédelemről (ami a gépi berendezések vibrálásából ered és károsan hathat az emberekre valamint az állatokra és növényekre is), de beszélni lehet még a hulladékgazdálkodásról is. Ezen közegek megfelelő tisztaságának védelme fontos feladat.

Szennyező anyagok[]

Példák levegőben lévő káros szennyező anyagokra és eredetükre:

Gázok : Nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid, por, illetve egyéb szerves illetve szervetlen vegyi anyagok. Ezek ipari termelésből vagy tevékenységből, gazdálkodásból, fűtésből eredő kéményfüstből is származtathatóak, vagy gépjárművek kipufogógázai pl. de lehet akár természetes eredetű is pl. vulkánkitörés.

Vízszennyező anyagok: olaj, benzin, de bármilyen folyékony vagy szilárd illetve akár gáz halmazállapotú (vegyi vagy akár természetes eredetű) anyag is lehet esetleg, melyek bejuthatnak a talajvízbe vagy a folyóvizekbe illetve az állóvizekbe: tavakba, tengerekbe, óceánokba és káros hatást fejtenek ki az ott lévő élőlényekre. (Természetes eredet pl. vulkánkitörés esetén lehetséges)

Talajszennyező anyagok, nagyon hasonlóak a vízszennyezéshez, csak ebben az esetben a talajba vagy földtani közegbe juthatnak be szennyeződések.

Zaj és rezgés: Elsősorban a halláskárosodás miatt kell védeni az élőlényeket a túl nagy zajtól és rezgéstől. Bár káros lehet a szívre és egyéb szervekre is, köztük az idegrendszerre is.


Hulladékok felhalmozódása okozhat talaj- vagy vízszennyezést például, de okozhat fertőzést is, a környezetében elszaporodó egészségre káros baktériumok vagy vírusok miatt.


Kapcsolódó oldalak[]

Advertisement