Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az emberi jellemvonások vagy személyiségjegyek olyan jellemzők, amik érzelmi és tanult értelmi alapon visszatérő viselkedési mintákat alkotnak. A Jó tulajdonságok listája mutatja a kívánatos tulajdonságokat, karaktereket, amiket a magyar kultúrában emberi értéknek, erényeknek tekintünk.

A közösségre vagy személyekre hátrányos ("rossz") hozzáállást és cselekedeteket személyiséghibáknak tekintjük. Több vonás értékelése etikai és környezeti, élethelyzeti megfontolások alapján eltérő lehet. Emellett előfordulnak rejtett vonások, amik a mozgatórugók és/vagy várt eredmények tekintetében a környezetet megtéveszteni igyekeznek.

Elf

A személyiség és környezete kölcsönösen hatnak egymásra.

Mémek[]

Dawkins általánosítja az evolúció folyamatát, és azt mondja, hogy elképzelhető másféle örökítő is, mint a gén. Példaként azt hozza fel, hogy örökítési forma lehet például egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja vagy más kulturális termék. Ezeket nevezi ő – a gén (angolul: gene) szó analógiájára – mémnek (angolul: meme). A „Ha egy tudós egy jó gondolatot hall vagy olvas, akkor továbbadja kollégáinak és tanítványainak. Megemlíti a cikkeiben és előadásaiban. Ha egy gondolatnak sikere van, azt mondhatjuk, hogy agyról agyra terjedve elszaporodik” – fogalmaz Dawkins. [1]

Szokások kialakítása[]

Ha az előző fejezetben ismertetett mémek stabilizálódnak, akkor képesek a fizikai test részére is egyértelmű és működő tevékenységeket nyújtani. Az egyéni vezérelvek a tudatos, következetes személyiség jellemzői, tulajdonságai.

Amit a szokások kialakításáról tudni érdemes

További cikkek a témában[]

Advertisement