Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Moneys

Pénzügyi válság: vajon mi lehet a megoldás?

JAVASLAT

A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRE A PÉNZÜGYI, HITEL ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG MEGOLDÁSÁRA

Kelt Egerszalók 2013 január 30
Szerző: Fiser Tivadar szabadalmas, Magyar Mátrix Kft ügyvezető ig.

Összefoglalás[]

1, Magyarország összes állampolgára, önkormányzata, vállalkozója, és az állam is adósságcsapdába került, melyből meg kell találni a kiutat

2, A lakosság devizaadósság, hitelcsapda kérdésére azonnal meg kell találni a választ.

3, A Magyar Mátrix Kft rendelkezik Közép-Európában szabadalmi jogosultságokkal, igényekkel a bankokkal, pénzügyi szervezetekkel szemben

4, Csak egy magán, közösség, állami érdekeltségű szervezet képes elektronikus pénz, pénzhelyettesítő kibocsájtásával a gazdaság, lakosság vérkeringését újra beindítani.

5, A bankok hitelezési politikája, a hibás hiteltermékek kibocsájtása (ugyanis jogilag semmis) nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, következményei kiszámíthatatlanok, katasztrófába vezethetnek.

Javaslat az Államnak a megoldásra[]

a/ POSTA- Magyar Mátrix Kft- Állam => Hunnió Konföderációs Zrt közös vállalkozás elinditása, elektronikus pénz, pénzhelyettesítő kibocsájtás, követelés kezelés, KlíringHáz hálózatszervezés

b/ Deviza hitelszerződések rendezése, újraszerződése, végrehajtások, kilakoltatások befagyasztása, végrehajtások szüneteltetése.

c/ Devizaadósok, hitelesek, önkormányzatok, lakosság, vállalkozók önrendelkező, önigazgató, önfenntartó közösségekbe szervezése, az új, vagy megújított közösségi pénz bevezetése.

d/ Az új KÖZÖSSÉGI PÉNZ RENDSZER bevezetésének menedzselése, oktatás, ismeretterjesztés, egyéb pénztechnikai feladatok (pl. mobil fizetés, multifunkcionális pénztárca, mobil személyi, családi bank stb.)

A Magyar Mátrix Kft csatlakozva a BAÉSZ hez, Bankcsapda, Hiteltársulás, egyéb civil érdekérvényesítő szervezethez azért nyújtja be a Kormánynak ezen javaslatát, hogy elkerüljük azt a társadalmi robbanáshoz vezető pénzügyi, gazdasági, jogi, zűrzavart,tévutat, amely a rossz hitelkonstrukcióból fakadt.

Tényállás[]

1, Magyarországnak az Európai Unió számára át kell engedni a vám- és áfa bevételeket, 1440 milliárd forintot. Ez az az összeg, amit Magyarország évente fizet az Európai Uniónak tagsága fejében.

2, Az 1989-től 2004-ig terjedő időszakban 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek. A 2007 és 2014 között mintegy 8 ezer milliárd forint ”támogatás” hívható le megfelelő pályázatokkal, hatalmas bürokrácia mellett,kis hatékonyságú befektetésekre felhasználva!

3, MNB adatok alapján Magyarország hiteltartozása 2013 januárban meghaladja a GDP 32,56 % át, amelyből 18,54% DEVIZA ALAPÚ hitel! A lakossági hiteltartozás mértéke 5289 milliárd Forint. Kifizethetetlen, az elszámolás, és egyéb törvénysértések miatt!!!! Csalásra alapított deviza elszámolású forint hitel! Az egész világon nincs ilyen!!! Minden ilyen hitelszerződés semmis!!

4, A deviza elszámolású, vagy egyéb pénzügyi konstrukciójú bedőlt, vagy bedőlés előtt álló hitelek mintegy 4 millió felnőtt magyar állampolgárt érintenek, amelyek katasztrofális szociális, létfeltételeket megrengető helyzetet teremtettek, és a gazdaság, a pénzügyi rendszer teljes összeomlásához, társadalmi katasztrófához vezethetnek. A bankok a kihelyezett deviza elszámolású hiteleket jogszabályellenesen, csalárd módon, pilótajáték szerűen, kartellbe tömörülve követték el. A szerződések 80 % a jogellenesek, semmisek. (lásd: még a KÚRIA sem tudott/mert dönteni)

5, A Magyar Kormány az EU hoz való csatlakozásunkkal a különféle szerződések, EU-s direktívák, előírások és az erőfölény, hatalmi berendezkedés miatt a magyar pénzügyi, gazdasági helyzeten képtelen változtatni, mert ezen előírások megkötik a kezét, lábát, zsákban kell, vagy lehet táncolni.

6, A globális pénzügyi rendszer hálózata, valamint a külföldi tulajdonban lévő bankok államot képeznek az államban, és nagyon kevés ráhatása van az államnak a pénzügyi folyamatokra. Az ország önálló monetáris politikája ellehetetlenült, csak fiskális politikát folytathat.

7, Az MNB bár magyar állami tulajdonban van de pénzügyi szempontból az EKB irányítása alatt áll. Az MNB az aktív pénzkibocsájtásról áttért a passzív pénzkibocsájtásra.

Az aktív pénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz az állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi magyar fizetőeszköz, a normál forint. A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldről mennyi deviza érkezik az országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén, ami után kamatot fizet.

Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel – kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs műveletekkel, a tartalékráta megállapításával – igyekszik meghatározni a forgalomban lévő pénz mennyiségét, elsősorban a denominált, azaz magyarosított forintot. A denominált forint nem normál magyar fizetőeszköz többé, hanem külföldről ideérkezett deviza, hitelpénz. Ez tehát csak magyarosított külföldi deviza, kvázi- forint.

8, A Magyar Mátrix Közösségfejlesztő Kft rendelkezik a Fisher Tivadar szabadalmas (a magyar 501 lajstromszámú, a cseh 6318 lajstromszámú, az orosz Ru 7217 lajstromszámú Használati Minta, a lengyel PL 186752 szabadalom) iparjogvédelmi jogosultságaival, know-how–al, mely jogosultságok a Kft törzstőkéjét képezik. A szabadalmak lényegében a pénzügyi rendszerben használatos POS terminálokat fedik.

A fenti szabadalmi jog alapján tekintettel arra, hogy a licencia díjon kívül gazdagodás visszatérítése és kártérítés is jár a szabadalombitorlóktól a szabadalmasnak (bankok chip, és mágneskártyás fizetési rendszere!!) a Bankoktól, MAGYAR POSTÁTÓL, egyéb kártyakibocsájtóktól csak Magyarországon!! becslés alapján minimum 1800 milliárd Ft szabadalmi díj és igény jelentkezik.

9, A Bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók 1992 óta folyamatos szabadalombitorlást követnek el, felszólításaink ellenére (Lengyelországban is!!)

2010 ben nyilvánosan is felszólítottuk a bankokat Kásler Árpáddal a BAÉSZ elnökével együtt, hogy kötelezettségeiknek tegyenek eleget. 15 évi pereskedés (OTP) után az erőfölény felmorzsolta anyagi lehetőségeinket.

10, A Magyar Mátrix Kft kidolgozott egy teljesen új pénzügyi, fizetési rendszert (MAGYAR MODELL-t) mely a http://hunnio.com/news.php?readmore=304 web oldalon található, melynek részleteiben való ismertetése a http://hunnio.com/news.php?readmore=518 linken elérhető. Ezen rendszer lényege, hogy olyan a forinttól, és az egyéb valutáktól független, az aranyhoz mint egyenértékeshez kötött pénzhelyettesítőt (trezorjegyet) vezet be, mellyel egy EU-s régiókban már több helyen élnek, alkalmazzák, engedélyezett.

11, A Bankok, hitelezők a problémás hiteleiket vagy saját behajtó szervezeteivel, vagy különböző faktoráló, követelésbehajtó cégeknek értékesítik (általában 10%-os áron), illetve bírósági úton végrehajtással szedik be. A behajtások, árverezések már nemzetbiztonsági kérdésként jelentkező társadalmi problémává nőtték ki magukat.

A Magyar állam lehetőségei a gazdasági krízis megoldására[]

Mit tehet az Állam a súlyos társadalmi, gazdasági, pénzügyi probléma megoldása érdekében?

1, Tekintettel az EU által előírt jogharmonizációra, hitelpiaci, monetáris, fiskális eszközökre, sajnos nem sok olyan eszköz, lehetőség van a birtokában, amivel meg tudja oldani ezt a főként Magyarországra jellemző pénzügyi, jogi ,monetáris problémát, hiszen a pénzügyi rendszer globális, a kormány hatóköre csak regionális az EU n belül.

Áttörhető-e a pénzvilág diktátuma?

Igen, áttörhető, mert a jelenlegitől eltérő módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetővé tenni, hogy azt a magyar gazdaság szereplői az egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga az Európai Unió segítette hozzá a magyar gazdaság szereplőit, elsősorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt az irányelvet, amely biztosítja a megfelelő elektronikus elszámolási technikát az emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra.

2, A kialakult társadalomra veszélyes katasztrofális helyzet azonnali megoldása csak olyan magyar érdekeltségű jogi, vállalkozási, üzleti lehetőségekkel bíró szervezet, vállalkozás alkalmas, akinek a kezében, infrastrukturális, üzleti, technológiai, pénztechnikai, és pénzkezelési, jogosítványok , egyéb tevékenységi köri lehetőségei vannak, amely vállalkozás a jogszabályoknak megfelelően rövid távon megoldhatja az állam eredeti funkcióját , hogy a saját állampolgárainak az érdekei szerint cselekszik, és a MAGÁN PÉNZRENDSZER helyett a KÖZÖSSÉGI, KAMATMENTES, VAGY ALACSONY KAMATOZÁSÚ, KONVERTIBILIS PÉNZHELYETTESÍTŐT vezet be!

EZ A KÉSZPÉNZ PÉNZHELYETTESÍTŐ LEHET A MAGYAR KORONA, AZ ARANY ALAPÚ TREZORJEGY,vagy részjegy, mely lényegében egy konvertibilis pénzhelyettesítő, melyet az egész világon fizető eszközként elfogadnak, hiszen a fedezete ARANY. (megjegyzés : az arany alapú elektronikus pénznél, vagy pénzhelyettesítőnél is lehet 2-10-20 % os a fedezeti alap !!)

A GAZDASÁG , A TERMELÉS, AZ ÁRUTERMELÉS, A FOGYASZTÁS ELINDÍTÁSÁRA AZ ÁLLAMI GARANCIÁVAL (szinte azonnal ) ELINDÍTHATÓ ELEKTRONIKUS PÉNZ!!!

Az EU-tól kapott fejlesztési pénzek letétbe helyezésével, központi kezelésével (Államkincstár , MFB?) vagy egyéb más Állami alapok összevonásával 5-10 % os fedezeti alapként tehát ez a szervezet kibocsájthat 90%-os elektronikus pénzt, mely lehet nem csak EU alapú, hanem befektetési alapú is (aranyszámla !) így kibocsájthatunk egy konvertibilis új nemzeti valutát az Arany Koronát- nem sértve az EU Monetáris rendszerét. (Svájc – WIR !)

Az EU 2000/46/EK jelű irányelvében , rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének lehetőségeiről, e tevékenység folytatásáról Ez a tevékenység nem csak az állam monopol joga!!! Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe

Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz az ellenőrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetőeszközt. Ahhoz, hogy ez az elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetőeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg, régióban használják az elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzből 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet.

Lehetőség van tehát egy magán, vagy vegyes tulajdonlású cégnek, vagy cégcsoportnak olyan elektronikus, vagy más pénzhelyettesítőként szolgáló fizetési eszköz gyors bevezetésére, amely gyors megoldást találhat a katasztrofális helyzet kiküszöbölésére. (10 millió Eu -s fedezettel kb. 100 millió Eu elektronikus pénz bocsájtható ki.

Megvalósítási javaslat[]

1, A Magyar Mátrix kft szabadalmi jogainak érvényesítésével tulajdonrészt, vagy részvényeket kér a Magyar POSTÁTÓL, ( a Postát felszólító levelünkben nem zárkózott el a jogok érvényesítésétől 2010 ben !! ) vagy vegyes tulajdonlással a POSTA infrastruktúrájának, pénzkezelési, műveleti jogosítványinak a felhasználásával –kibővítve követeléskezelői funkciókkal - megalapítja (nagyon gyorsan !!) a HUNNIÓ Konföderális ZRT-t, amely feladata a Magyar Modell megvalósítása úgy, hogy Állami pénzek alapok, EU s pénzek fedezetével (pl Államkincstárba helyezve ) REGIONÁLIS elektronikus pénzt, illetve készpénz helyettesítőként a trezorjegyet bocsájt ki, (lásd http://hunnio.com/news.php?readmore=304, http://hunnio.com/news.php?readmore=518) ) arany alapon, vagy maradva a jelenlegi EURO-USD hez kötött Forintnál. (részletek a tárgyalások során)

A Magyar Mátrix Kft behajtja a bankoktól és a HUNNIÓ Zrt törzs tőkéjébe helyezi a szabadalmas jogaiban szereplő követeléseket (licencia díj, gazdagodás visszatérítése, kártalanítás stb,) amely tekintettel a felszólított 32 bankra több ezer milliárdot jelenthet, így a kibocsájtandó elektronikus pénz fedezeti alapját képezheti.

2, Mivel a bankok által kihelyezett hitelekre kötött szerződések (deviza nyilvántartású jelzálogtípusú hitelek, devizaalapú autó, stb hitelek ) jogszabályellenesek, semmisek, igy a Magyar Állam rendeletileg új elszámolásra kötelezi a bankokat úgy, hogy a felvett hitelből és a jegybanki alapkamatból levonja a már befizetett tőkét , és a tartozást a bank ENGEDMÉNYEZI, VAGY 10-15% OS KÖVETELÉSKEZELŐI ÁRON MEGVESZI A HUNNIÓ Zrt A BANKTÓL MELYET ÚJONNAN LÉTREHOZTUNK (Kb egy hónapon belül) és a későbbiek során a devizaadós a a Hunnio Zrt hez kerül hitelestől számlástól, betétestől !- (Hiteltársulás /facebook csoport !) Minden hiteles, betétes a saját lakhelyéhez legközelebb eső „MÁTRIX„ tagja lesz amely Mátrix Klíring háza a lakóhelye legközelebb eső POSTA Fiók!!!

3, A Kormány azonnal beszünteti a végrehajtásokat, kilakoltatásokat, bírósági ügyeket felfüggeszti, faktoring cégeket elszámoltatja, a követeléseiket engedményezteti. A hiteleseket felszólítja, hogy a kormány által meghatározott időpontig az esedékes részleteket fizesse, utána kötelesek egy meghatározott HUNNIÓ csoporthoz csatlakoztatott banknál (Takarékszövetkezeti Bank), vagy intézménynél egyszámlát nyitni, melyre az elszámolásig fizethet. A későbbiek során minden hitelesnek, vagy betétesnek csak ez az egy bank, vagy Klíring számlája lehet a HUNNIÓ Zrt nél!!! (esetleg aranyszámla, értékpapírszámla!)

4, A már végrehajtott kilakoltatott hiteleseket kártalanítani kell, a tartozások elszámolását a bankoknak kell elvégezni hivatkozva a semmis szerződéskor hatályos rendeletekre.

5, A Hunnió Zrt megkezdi a chipkártyák kibocsájtását az új betéteseknek, hiteleseknek, mely az elektronikus pénzekhez, hitelekhez, számlákhoz kapcsolódnak. A rendszer a Magyar Mátrix Kft Know-how- ja!!!

6, Az elektronikusan kibocsájtott Ft, vagy az új arany alapra helyezett pénzek, pénzhelyettesítők bevezetésének technikáját, rendszerét a Magyar Mátrix Kft Know-how- ja (franchaise) tartalmazza, melyet a tárgyalások során ismertetünk. A Magyar Posta hálózata képezné a pénzkezelés, gyűjtés, a Hpt ben rögzített rendeletek betartását. (A Posta fiókhálózata az egész országot lefedi, az infrastruktúra a rendelkezésre áll. A most alakuló WEB Bank is szerepet kaphat a tevékenységben, vagy a rendszer részét képezi. Az Államkincstár, vagy a MFB a hagyományos MNB szerepét töltheti be a rendszerben vagy mint KLÍRING HÁZ szerepel (KELER)–leírás a linkeken megtalálható)

7, A fenti rendszer gyors bevezetését semmi nem akadályozza, az EU s irányelvek megfelelnek az elképzelésnek, koncepciónak. A gyors bevezetést az is indokolja, hogy a devizaadósok problémájának megoldása nem tűr halasztást, a zsákutcából a kivezető utat meg kell nyitni, még ha nagy fejtörést is okoz a jelenlegi pénz és bankrendszernek!!!

Advertisement