Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Lásd még: Idő alapú pénzhelyettesítők vagy Időbank (Szombathely)

Időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata” elnevezésű projektjét a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért 2014 júniusában indította el.

5700 dollar

Az réfordított idő - érték

Elérhetőség[]

Weblap: http://www.idobank.ro/hu
Facebook csoport: https://www.facebook.com/idobankcivitas

Küldetés[]

Mi azt hisszük, hogy nem létezhet Falu a Város nélkül és a Város a Falu nélkül, csak együttesen lehet biztosítani az udvarhelyszékiek és székelységünk fenntartható jövőjét.

Célok[]

 • A projekt fő célja serkenteni a személyek aktív bekapcsolódását valós közösségeik életébe, hogy kezdeményezzenek és végezzenek önkéntesen közösségi tevékenységeket.
 • az újszerű Időbank-rendszernek, mint a kölcsönös segítségnyújtás falu város kicsi hálózatának bevezetése Udvarhelyszéken.
 • olyan valós, fizikailag is kapcsolatban álló személyek közössége jön létre, amelyben a pénzt, mind fizetőeszközt kiiktatva- az emberek szolgáltatásokat biztosítanak egymásnak, általuk így közösségen belüli segítségnyújtás valósul meg.
 • a Falu és a Város kapcsolatának további megerősítését is, hogy folyamatosan és bizalommal cseréljék egymás között értékeiket és erőforrásaikat és szolgálják egyenként és közösen az építkezést és a közös megerősítést.

Indító lépések[]

A projekt keretében közösségi találkozók kerülnek megrendezésre mindegyik udvarhelyszéki községben, ezek alkalmával ismertetik elképzelésüket, és kérdőívek által felmérik a résztvevők viszonyulását az ötlethez, megismerik az általuk felajánlott erőforrásokat (mit adnék?) és az igényeiket (mire volna szükségem?). A megkérdezés által valós képet alakítanak ki a folyamatban lévő udvarhelyszéki Időbank-rendszer bevezetésének körülményeiről, de arról is tájékozódnak, hogy mely közösségek szeretnének Időgazdákat biztosítani. A projekt következő szakaszában ugyanis kiválasztásra kerül az a 11 udvarhelyszéki közösség, amelyekben a Civitas által felkészített Időgazdák fognak tevékenykedni. A Rendszer egy interaktív online felület által fog működni, 11 Időgazda és Adminisztrátorok fogják segíteni.

Időgazdák[]

Az Időgazdák, azok a személyek, akik munkájuk során ügyfélszolgálatot biztosítanak, információt, tanácsadást nyújtanak az Időbank-rendszerrel kapcsolatosan az érdeklődők számára. Az Időgazdák Udvarhelyszék különböző településeiről kerülnek ki és az Időbank-rendszer helybéli működtetői és népszerűsítői lesznek.

Ki lehet Időgazda?[]

 1. Udvarhelyszék valamely településén élő és tartózkodó személy;
 2. Aki közbenjár azért, hogy a település, amelyet képvisel, nyitott legyen az együttműködésre a Civitas Alapítvánnyal, így hajlandó legyen helyet és internetes hozzáférést biztosítani a település valamely közösségi terében (könyvtár, teleház, polgármesteri hivatal stb.);
 3. Olyan személy, aki nyitott, kommunikatív, szeret szervezni, valamint emberekkel dolgozni, és elkötelezett a közösségi tevékenységek iránt;
 4. Aki megfelelő számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkezik és vállalja, hogy felkészítők, találkozók során elsajátítja mindazt a tudást, amely elengedhetetlen a Rendszer működtetéséhez;
 5. Aki vállalja, hogy elérhető az Időbank-rendszer tagjai számára mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül.

Időgazdák kiválasztása[]

A kiválasztás folyamata 2 szakaszban történik:

 1. Első szakaszban 2015. február 14-ig várják mindazon személyek jelentkezését, akik szeretnének eme közösségi ügy mozgatói, Időgazdái lenni. Ezt a szándékukat az érdeklődők egy motivációs levél kíséretében fejezhetik ki az idobank@idobank.ro elektronikus postacímen.
 2. A második szakaszban a jelentkezett személyeket egy közösségi találkozó megszervezésére kérik fel a saját településükön, ahol a Civitas Alapítvány munkatársai által, úgy a leendő Időgazdák, mint a közösség bővebb információkban részesülnek a kezdeményezést illetően.

Az Időgazdák kiválasztásának folyamata a közösségi találkozók lejárta után ér véget, amikor megtörténik a 11 Időgazda kiválasztása Udvarhelyszéken!

Az Időgazdák munkáját a Civitas Alapítvány a következőképpen kívánja segíteni:

 • Képzések, előadások keretében felvértezik az Időgazdákat azon tudásanyaggal, mely elengedhetetlen egy ilyen szívesség közösség működtetéséhez.
 • Egy hordozható számítógépet biztosítanak munkájuk megkönnyítése érdekében.
 • Folyamatos mentorálást és szakmai támogatást biztosítanak.
 • Az elvégzett munka jutalmául az Időbank-rendszer által felajánlott munkákban és szolgáltatásokban részesülhet.

A projekt várható eredményei[]

Időbank, a kölcsönös segítségnyújtás hálózatának a bevezetése Udvarhelyszéken, Időbank-Rendszer internetes felületének a kialakítása, 24 mozgósított közösség 48 közösségi találkozó során, 11 Időgazda felkészítése 3 műhelymunka és 22 találkozó által, valamint népszerűsítő és információs anyagok elkészítése és eljuttatása a célcsoportokhoz.

Támogatók[]

A projekt Udvarhelyszéken valósul meg, partnerségben a magyarországi Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel.

A projekt címe: „Adni Nemes – kapni Öröm! Időbank – a Pénzmentes Segítségnyújtás Hálózata”

Az „Adni Nemes – kapni Öröm!, amelyet az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 támogatás, a Civil Támogatási Alap Romániában keretében. Az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén belül.

Advertisement