Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Az Új-humanizmus szemlélete szerinti gazdasági modell.

  • A dolgozók részesedjenek a vállalkozások profitjából,
  • A dolgozók vegyenek részt a döntések meghozatalában és kapjanak bennük tulajdonrészt, javítva ezáltal a vagyon eloszlását és biztosítva a termelésbe történő újra-befektetést.
  • Kamatmentes hitelt nyújtó állami bankot javaslunk, ami által véget lehet vetni a privát uzsora pénzügyi monopóliumának.
  • Az állam vállaljon koordinátori szerepet a gazdaságban, ezzel elkerülhető lenne a piaci anarchia, ami fékezi az egyéni kezdeményezéseket.
  • Közvetlen demokráciát javaslunk, ami pozitív módon feloldhatná a magán és az állami szektor közötti ellentmondást.

Lásd még: Humanista Gazdasági Háló

Bevezetése[]

Addig nem várhatjuk azt, hogy az új rendszer megerősödjön, amíg meg nem változik az alapvető értékrend, másrészt nem lehet egy olyan új rendszert rákényszeríteni az emberekre, ami nincsen összhangban a társadalmi érzékenységgel. De mivel a társadalmi érzékenység változik, kijelenthetjük, hogy szükséges a régi rendszer átalakítása, hiszen azzal a régi, már haldokló érzékenységgel áll kapcsolatban.

Természetesen ahhoz, hogy megvalósítsuk azt az új politikai és gazdasági rendszert, amely ezzel a születőben levő új érzékenységgel áll kapcsolatban, nem szükséges addig várni, amíg mindenki ráhangolódik. Természetesen egy gazdasági rendszer, amit az önzés helyett a szolidaritás motorja hajt, nem függhet attól, hogy egyetlenegy önző ember nem marad a Föld színén. A kapitalizmus működéséhez sem volt szükség arra, hogy mindenki vállalkozó legyen. Néhány ember kezdeményezése elég lesz ahhoz, hogy megadja a kezdő lökést és fenntartsa az új politikai és gazdasági rendszert. De ezt a kezdeményezést törvényi változások útján kell előmozdítani, és ehhez elengedhetetlen a többség támogatása. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy ezt elérjük, meg kell haladnunk bizonyos ellentmondásokat, amibe azok az népek kerülnek, akiknek egyszer úgy tűnik, hogy lépéseket tesznek egy új, sokkal szolidárisabb és erőszakmentesebb érzékenység felé, máskor viszont úgy tűnik, visszalépnek és kitartanak a régi értékek, vagy legalábbis a régi reakciók mellett.

Források[]

Guillermo Sullings: A gazdaság és erőszak

Advertisement