Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

Bernie Walsh: Helyi fejlesztés és tanulási lehetőségek? címmel 1999. november 9-én Brüsszelben, az Európa Parlamentben szervezett Buurteconomie werkt (Szomszédsági gazdaságfejlesztés a gyakorlatban) című konferenciára készített előadás.

Bevezető[]

Az 1997-ben hivatalába lépő brit kormány elkötelezte magát az ország leghátrányosabb helyzetű városi szomszédságai gazdasági és társadalmi problémáinak megszüntetése mellett. Túl azon, hogy új erőforrásokat irányít a területre, a kormány politikája maguknak a közösségeknek a részvételét is ösztönzi a helyi fejlesztési, újjáélesztési, városrész-megújítási (regeneration) programokban.

A programok leírásában állandó jelleggel szerepel a „kapacitás-építés” kifejezés – a helyi emberek tudásának, készségeinek, technikáinak fejlesztése. A felszínen, a helyi fejlődésnek ez a dimenziója nagyon is elfogadhatónak tűnik. A közelebbi vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a kifejezés több szempontból is problémás: · A mód, ahogyan használják, gyakran azt az üzenetet hordozza, hogy az emberek még egyáltalán nem rendelkeznek tudással, jártasságokkal, hanem csupán „üres hordozók”, amelyek csak arra várnak, hogy a szakemberek megtöltsék őket.

A „kapacitás-építés”-t általában azzal hozzák összefüggésbe, hogy az embereket felkészítik a munkaerő piacra történő belépésre vagy visszatérésre. Ebben az értelemben ez egy meglehetősen szűk, korlátozott fogalom: nyilvánvaló, hogy az emberek felkészítése a munkára rendkívül fontos, ám ha a kapacitásépítésben ez dominál, akkor az korlátozó hatású – a képzés, az oktatás sokkal többet tehet ennél!

Még ha a kifejezés szélesebb jelentését is vesszük, akkor is bebizonyosodik, hogy a valóság különbözik a retorikától: a kapacitás- építés olyasvalami, amiről beszélnek ugyan, de amelynek valójában nem tulajdonítanak nagy fontosságot az újjáélesztési, városrészek megújításával foglalkozó szervezetek stratégiai terveiben. A közösségi munkások, a képzők és a helyiek változtatni akarnak ezen a helyzeten. A következő három példa a helyi gazdaság fejlesztés során felmerülő tanulási lehetőségek kiszélesítésének lehetségességét mutatja be.

Regionális képzési csoportok[]

Az elmúlt 15 év során a közösségi munka területén regionális képzési csoportokat hoztak létre azoknak a helyi embereknek a támogatására és képzésére, akik részt vesznek a közösségi tevékenységekben, vállalkozásokban, valamint azoknak a közösségi munkásoknak, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel. Ezen csoportok tagjai a Közösségi Munkát Képző Szervezetek Föderációjának (Federationof Community Work Training Groups), amelynek Sheffield-ben van egy kis irodája. A föderáció a képzéssel kapcsolatos munkaszámos ágában jelen van. Az egyik legfontosabb ezek közül a „közösségi munkás szakképesítés” helyzetének előmozdítása és figyelemmel kísérése az Országos Szakképesítések(NVQ National Vocational Qualifications)keretei között. Egy középméretű városban az NVQ képzésekért felelős személy (Chris Hall,Milton Keynes) a következőket mondta: „Általánosságban az NVQ nagy hatással volt arra, ahogyan az emberek a közösségi munkáról gondolkodnak. Sok olyan ember jelentkezett a képesítés megszerzésére, akik nem voltak elég tájékozottak, de az alapozó tanfolyamok során sikerült készségeiket fejlesztenünk. A helyi önkormányzati képviselőket is ösztönöztük a részvételre, s pillanatnyilag egy képviselő is dolgozik a képesítés megszerzésén. Másoknak is tanácsolom, hogy gondolkodjanak el az NVQ-képzések szervezésén még akkor is, ha ez igencsak nehéz feladatnak bizonyul számunkra.”

Közösségi Munkát Oktató Regionális Szervezetek Föderációjának elérhetősége:

(Federation of Community Work Regional Training Groups), 4th Floor Furnival House, 48 Furnival Gate, Sheffield S1 4QP, Tel: (0) 114 276 2377.

Regionális képzési erőforrások[]

A regionális képzési szervezetekkel párhuzamosan számos képzési erőforrás-központot is létrehoztak, sok esetben a kormánytól (sikeresen) kérvényezett újjáélesztési, városrész megújítási (regeneration) támogatás eredményeképpen. Nyugat-Yorkshire-ben például a regionális képzési szervezet létrehozott egy központot, amely egy sor akkreditált képzést kínál a közösségi munka területén. Az új szervezetnél,a Nyugat-Yorkshire-i Közösségi Munka Képzési Intézménynél (West Yorkshire Community Work Training Company) öttagú személyzet felelős a program szervezéséért, működtetéséért. Mindez azt jelenti, hogy lehetséges a közösségi munka képzésének egy koordináltabb, stratégiai megközelítése is a régióban, továbbá azt is, hogy különböző képzési és oktatási „útvonalakat” kínálhatunk az embereknek, az egynapos szervezési tanfolyamoktól egészen a szakképesítések megszerzéséig (a Leeds-i Egyetemmel együttműködve). Ha megfelelően támogatott képzési erőforrásokkal rendelkezünk, megmutathatjuk, milyen fontos is a képzés és az oktatás az újjáélesztési (regeneration) folyamatban. A képzés eredményeit ismertetni lehet a regionális és országos szervezetekkel. Ily módon a helyi közösségek szélesebb körű napirendjeit meg lehet magyarázni a politikusoknak, akik főként a gazdasági fejlődést tartják szem elott. Nyugat-Yorkshire-i Közösségi Munka Képzési Intézmény élérhetősége: (West Yorkshire Community Work Training Company), 28 Sunbridge Road, Bradford, West Yorkshire BD1 2AT. Tel: (0) 1274 745551. Fax: (0) 1274 7299921.

A helyi lakosok, mint képzők[]

Nem kellene-e maguknak a helyieknek is tevékenyebben részt venniük a közösségi szervezetek számára tartott képzési programok tervezésében és kivitelezésében? Világos, hogy ehhez kellő önbizalommal kellene rendelkezniük, és egy vagy több „képzők képzője” kurzust is el kellene végezniük. Ám ha feltárulhatna a képzésnek ez az aspektusa, az egy jelentős új perspektívát is lehetővé tenne, különösen a képzési szervezetek és a helyi közösségek közötti kapcsolatok erősödhetnének meg általa. Ennek a megközelítésnek jelenleg kevés gyakorlati példája létezik. Anglia észak-nyugati régiójában azonban két szervezet egy közös kezdeményezést kíván útjára bocsátani Merseyside Huyton kerületében, amely a városi hanyatlás problémáival küzd. Két szervezet, a Huyton Pathways Partnership (Huyton-i „Ösvények” Partnerség) és Mercia Partnership (Mercia-i Partnerség) elnevezésű képzési szervezet pénzügyi támogatásban részesül, hogy egy sor képzési programot szervezzen a helyiek számára. Az a céljuk ezekkel a programokkal, hogy – amennyire csak lehetséges – maguk a helyiek tervezzék és szervezzék meg őket. Az egyik helyi csoport éppen egy közösségi részvételről szóló programot tervez és ír.

A témák a következők lesznek:

1. Tudás

Annak eldöntése, hogy mit kell tenni

 • a lakók prioritásai jelentik a kiindulási pontot,
 • a területi stratégiával való összhang keresése,
 • egyetértés a célterület tekintetében.

Hogyan fogjunk hozzá?

 • hogyan kell feldolgozni az ötleteket?
 • a felhasználható eszközök,
 • igazad bizonyítása,
 • honnan szerezzünk támogatást?
 • honnan szerezzünk pénzt?
 • honnan tudjuk, mit kell tenni?
 • honnan tudjuk, mit nem kell tenni?

Mások bevonása a munkába

 • szomszédok,
 • mindenki a célterületen belül,
 • közösségi és önkéntes szervezetek,
 • helyi tanácsadók,
 • hivatalos intézmények (önkormányzat, egészségügyi hatóság, rendőrség stb.).

Partneri kapcsolatok kialakítása

 • a Huyton-i „csináld magad!” szellemiség,
 • az egy kérdés megoldásáért indult mozgalomtól a tartós közösségi infrastruktúráig,
 • a helyiek részvételének fenntartása – elért célok, eredmények, bizalom, elkötelezettség,
 • szerveződés – együttműködés már meglévő közösségi szervezetekkel,
 • közös képzések és munka az önkormányzat embereivel,
 • követés, útmutatás, barátkozás – a közösség más tagjai és intézmények által.

2. Készségfejlesztés

 • az információ elérése és használata (adatok és írott információk),
 • kétirányú kommunikáció – kideríteni (kutatás) és terjeszteni (nyilvánosság),
 • csapatban dolgozni,
 • tárgyalási készségek – eljutni az „igen”-ig,
 • motivációs készségek – a legtöbbet kihozni az emberekből,
 • idő- és erőforrás-menedzsment,
 • gyűlések szervezése, az azokon való részvétel,
 • jelentések írása.

Figyelemmel kísérik és értékelik a képzési programok során szerzett tapasztalatokat, amelyekben a helyiek kulcsszerepet vállalnak. Ezek fontos tanulságokat tartalmazhatnak arra nézve, hogy a helyi fejlesztési programok miként vonhatják be a helyieket a tanulási folyamatba – nemcsak mint a képzések fogyasztóit, hanem mint tervezőket és képzőket is.

Mercia Partnership, North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Merseyside L33 7UZ. Tel. & Fax: (0) 151 29 29 029.

Zárógondolatok[]

Ha a közösségfejlesztés és a szomszédsági gazdaságfejlesztés valóban tartós változásokat kíván elérni, akkor mindenképpen foglalkoznia kell a képzés, az oktatás kérdésével – nem „pluszként”, hanem a társadalom egészét érintő döntési folyamatok részeként.

A tanulási stratégiák kialakítása során fontos figyelembe venni az összes résztvevő tanulási szükségleteit. A fenti példák főleg a helyiek képzésére vonatkoznak. Ugyanilyen fontos megfelelő közösségfejlesztési képzésben részesíteni a gyakorló, nem közösségfejlesztő szakembereket (pl. egészségügyi vagy lakásügyi dolgozókat) és a közösségi programokért felelős vezetőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a vezetők nincsenek tisztában a közösségfejlesztés céljaival és módszereivel, akkor az visszavetheti a közösségfejlesztő folyamatot.

Lehet, hogy újfajta segítőkre van szükség, akik hatékony megoldási módszerekké kovácsolják össze a közösségekben felmerülő szükségleteket, problémákat és prioritásokat. Ők közvetlenül is támogathatnák a kapacitásépítést (mint képessé tevők és képzők), és közvetve is, más szakértői források referenseiként.

A brit újjáélesztési (regeneration), megújítási programoknak sürgősen szüksége van egy országos képzési és oktatási keretrendszerre. Ez inkább új lehetőségeket, nem pedig előírásokat jelentene. Standard lehetne a képzés az erőforrások megfelelő és hatékony biztosításának tekintetében. Segítené a koordinációt is, maximalizálná a tanulás akkreditációjának lehetőségét és új utakat nyitna meg a tanulás előtt (ld. Paul Henderson & Marjorie Mayo: A városok megújításának képzése és oktatása, Training and education in urban regeneration. The Policy Press, 1998). Érdekes lesz látni, hogy más európai országok szerint is szükséges-e az országos keret, és hogy van-e lehetőség az eszme- és tapasztalatcserére ezen a területen. Létezik egy, a témát bővebben tárgyaló kiadvány, s ez az „Újjáélesztés és Fenntartható Közösségek” (Regeneration and Sustainable Communities) c. kiadvány, amely a következő címen igényelhető: Biblios Publishers’ Distribution Services Ltd, Star Road, artridge Green, West Sussex RH 8LD. Az ára 10,95 GBP + 2 GBP csomagolási- és postaköltség.

Forrás[]

Készült a Combined European Bureau for Social Development CEBSD és a Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw VIBOSO belga közösségfejlesztési szervezet 2000-ben, Brüsszelben megjelent kiadása alapján.

A kiadvány az 1999. november 9-én Brüsszelben, az Európa Parlamentben szervezett „Buurteconomie werkt” (Szomszédsági gazdaságfejlesztés a gyakorlatban) című konferencián elhangzott előadások és az arra benyújtott tanulmányok alapján készült A kötet eredeti címe: Neighbourhood Economy at work! a joint CEBSD and VIBOSO publication

Fordította Varga Tamás, a fordítást szakmailag ellenőrizte Vercseg Ilona.

Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete Budapesten, 2000 novemberében A kiadást a Rockefeller Brothers Fund támogatta

Webes forrás: Közösségi Adattár: Szomszédsági gazdálkodásfejlesztés


Kapcsolódó oldalak[]

Advertisement