Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement
Houses

Tiszta udvar, rendes ház.

Háztartási munka jogi szabályozásáról – Az Inforádió Adó-info riportja 2010.07.12.


1. Mitől lett kedvezőbb a háztartási munka új szabályozása?

A 2010. évi XC. törvény alapján a háztartási munka keretében történő foglalkoztatásból származó teljes jövedelem adórendszeren kívüli keresetnek számít, így sem adó sem járulékfizetési kötelezettséget nem von maga után. De természetesen, csak ha megfelel a törvény szabta feltételeknek. A háztartási munkára vonatkozó fejezet augusztus 15-től hatályos.

2. Mi is az a háztartási munka? Milyen tevékenységek végezhetők ezen munka keretében?

Kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

De nem tekinthető háztartási munkának,

  • ha a munkát elvégző amúgy egyéni vállalkozóként, egyéni cégként, társas vállalkozás tagja vagy alkalmazottjaként e tevékenységet végzi (tehát az egyéni vállalkozóként takarító személy nem végezheti ezt a munkát háztartási munka keretében)
  • ha a háztartási munkáért cserébe a foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül
  • valamint, ha a foglalkoztató vagy hozzátartozói üzletszerű tevékenységével összefügg. (az üzlethelyiséget már nem takaríttathatja ki)

3. Milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatónak valamint a foglalkoztatottnak?

A foglalkoztatónak bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettsége van. A háztartási munkásnak mindössze az adóazonosító jelét és a TAJ számát kell a munkaadó rendelkezésére bocsátania, más kötelezettsége nincs.

4. Milyen formában kell megtennie a foglalkoztatónak a bejelentést?

A bejelentés három módon történhet: elektronikus úton, telefonon keresztül, valamint dec. 1-ét követően SMS-ben. Mindegyik esetében a munka megkezdését megelőzően kell ezt megtenni. Az elektronikus bejelentéshez szükség van ügyfélkapus regisztrációra; amennyiben ezzel rendelkezik a foglalkoztató, akkor a 10T1043H nyomtatványon történhet a bejelentés. A telefonon keresztüli a 185-ös telefonszámon. A bejelentés mindig csak a tárgyhónapra vonatkozik, ha a foglalkoztatás átnyúlik újabb hónapra, akkor a bejelentést meg kell ismételni.

5. És mi a teendő, ha mégsem valósul meg a foglalkoztatás?

A bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség a változás bejelentésre.

6. Mit takar ez a korábban említett regisztrációs díj?

A regisztrációs díjat a foglalkoztatónak kell megfizetni, ennek összege 1000Ft havonta, foglalkoztatottanként. A díj nem takar semmilyen közterhet, egyszerűen csak a regisztráció díja. Tehát ezen foglalkoztatás nem biztosít sem biztosítási jogviszonyt, sem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

7. Meddig és hogyan kell megfizetni a regisztrációs díjat?

A díjat a foglalkoztatás hónapját követő hó 12-éig kell megfizetni az erre rendszeresített számlaszámra. A befizetést megteheti készpénz fizetéssel, átutalással, valamint az APEH kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával. A törvény megfogalmaz egy átmeneti rendelkezést, mely szerint a szeptember 15. előtti foglalkoztatás esetén nem kell megfizetni a regisztrációs díjat. Az első fizetési határidő így október 12.

8. Mi történik, ha a foglalkoztató nem teljesíti a bejelentési illetve regisztrációs díjfizetési kötelezettségét?

Amennyiben az említett kötelezettségek valamelyikét nem teljesíti a foglalkoztató, abban az esetben az adott hónapra eső kifizetés teljes összege után meg kell fizetni az adóelőleget és a járulékokat.

9. Von-e maga után bevallási kötelezettséget a háztartási munka keretében történő foglalkoztatás?

Amennyiben a korábban ismertetett kötelezettségeket teljesítik, abban az esetben sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak nincs bevallási kötelezettsége.

10. Kell-e valamilyen igazolást kiadni a foglalkoztatónak?

Amennyiben a háztartási munkás kéri, úgy igazolást kell kiadni a bevétel összegéről.


Forrás[]

Advertisement