Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

1958-ban indította útjára a Georgikon Napok tudományos fórumot az akkori Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián két kiváló agrártudós, Belák Sándor és Láng Géza akadémikusok. A Georgikon Intézménye 1801-ben került felavatásra, jelenleg a Pannon Egyetem egyik karaként működik.

Azóta rendszeresen megtartott tovább virágzott, a 2018-as 60. Konferencián 13 szekcióban 153 előadó számolt be kutatásairól.

Georgikon emlékérem 1897 -43

Georgikon emlékérem, 1897-es

A rendezvényen elhangzott kiemelkedő színvonalú előadásokból válogatva korlátozott számú, angol és magyar nyelvű munkáknak biztosítanak publikációs lehetőséget. A két minősített oktató/kutató által lektorált, peer-review kiválasztott előadásokat megjelentetik cikk-adatbázisukban (ISBN számmal) mely így nyomtatott szakirodalomnak minősül. Ezen cikkek 2012 óta szabadon hozzáférhetőek a napok.georgikon.hu címen.

Georgikon cikkgyűjtemény[]

Cikk-adatbázisa évenként csoportosítva, azon belül pedig tematikus kategóriákba rendezve teszi elérhetővé a zsűrizett tudományos cikkeket.

Cikkadatbázis Főoldal

2019[]

 • Remsei Sándor – Szigeti Cecília: Húsfogyasztás versus üzemanyag 2019/9-es szekció
 • Vincze Judit - Láposi Réka – Koncz Gábor: Energetikai célú biomassza ellátási láncok újraszervezése 2019/9-es szekció
 • Németh Zsuzsanna D. - Székely László: A megújuló energiaforrások kapcsolatainak vizsgálata az EU-28 országaiban 2019/9-es szekció
 • Németh Kornél - Péter Erzsébet: Érzed, látod, vagy csak hallasz róla? - A klímaváltozás kérdéskörének generációs megközelítései 2019/9-es szekció
 • Polster Csilla: A családi vállalkozások és a területi tőke közötti kölcsönhatás vizsgálata 2019/9-es szekció
 • Katona Andrea - Németh Kornél - Péter Erzsébet: Kéz a kézben vagy külön utakon? – Ipar 4.0 és a környezeti fenntarthatóság 2019/2-es szekció

2018[]

 • Banász Zsuzsanna – Szabó László: A Zala megyei KKV-k energiahatékonyságának növelését célzó mikrohitel iránti kereslet 2018/10-es szekció
 • Olsovszkyné Némedi Andrea– Olsovszky Árpád: Felsőoktatási duális képzés a fenntarthatóság jegyében 2018/10-es szekció
 • Kiss Lívia Benita: A közgazdaságtan múltja, jelene és jövője 2018/10-es szekció
 • Cseh Balázs – Varga József – Bánkuti Gyöngyi – Csuvár Ádám: Az alternatív gazdasági mutatók használata a közgazdaságtanban 2018/10-es szekció
 • Kulman Katalin: A környezeti szempontok megjelenése a földrajz tantárgy tartalmi szabályozó dokumentumaiban Kulman Katalin: A környezeti szempontok megjelenése a földrajz tantárgy tartalmi szabályozó dokumentumaiban 2018/4-es szekció
 • Kozákné Zsuzsa: „Termőföldtől az asztalig” – Munkaérték vizsgálat a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán 2018/4-es szekció
 • Németh Kornél: Megújulóenergia-hasznosító rendszerek üzemeltetési tapasztalatai 2018/3-as szekció
 • Gabnai Zoltán - Bai Attila: Városi szennyvíztelepek energetikai önellátása 2018/3-as szekció

2017[]

 • Varga János: A sikerük valódi titka - a legjobban vezetett gazdaságok 2017/11-es szekció
 • Varga János - Csiszárik-Kocsir Ágnes: A jövő korszerű stratégiái - az interkulturális menedzsment szerepének felértékelődése2017/11-es szekció
 • Szendrey Orsolya - Karcagi-Kováts Andrea: Természeti erőforrások felhasználásának vizsgálata játékelméleti módszerekkel 2017/11-es szekció
 • Szekeres Bernadett: A fenntarthatóság menedzselése a vezetői számvitel támogatásával 2017/11-es szekció
 • Nagy Zita Barbara - Tóth Gergely: A munkavállalási célú migráció mélyebb gyökerei 2017/11-es szekció
 • Kiss Tibor – Hetesi Zsolt: Jólét és fenntarthatóság a visegrádi országokban - Összehasonlító vizsgálat 2017/11-es szekció
 • Kiss Lívia Benita: Releváns kulcsszavak a közgazdaság-tudományban 2017/11-es szekció
 • Fodor Mónika - Jäckel Katalin - Szilágyi Tibor Pál: A Z generáció munkahelyválasztási preferenciájának elemzése primer adatok tükrében 2017/11-es szekció
 • Bai Attila - Szőke Irén - Nagy Dávid - Gabnai Zoltán: Mezőgazdasági üzemek biomassza-alapú energetikai önellátása 2017/10-es szekció
 • Tóth Judit - Magda Róbert: Metanol - kulcs a fenntarthatósághoz 2017/10-es szekció
 • Németh Kornél: Globális megújulóenergia-piaci trendek 2017/10-es szekció
 • Kulman Katalin: Magyarországi bioetanol helyzetkép 2017/3-as szekció
 • Varga János: A valódi jólét gazdasága és versenyképességének mérése 2016/10-es szekció

2016[]

 • Tóth Gábor – Surányi Rozália: A társadalmi rétegek közötti vagyonkülönbségek hatása az adózásra 2016/10-es szekció
 • Szabó Anett Krisztina: Y-generációs agrárkutatók motivációjának elemzése 2016/10-es szekció
 • Nagy Zita Barbara: Egyenlőtlenség a lakossági fogyasztásokban Magyarországon 2016/10-es szekció
 • Kiss Lívia Benita: Mainstream versus alternatív közgazdaságtan Paul A. Samuelson nyomán 2016/10-es szekció
 • Csiszárik-Kocsir Ágnes: A pénz helye és szerepe, az azt befolyásoló tényezők a mindennapi gondolkodásunkban 2016/10-es szekció
 • Baranyai Zsolt – Szabó G. Gábor: A bizalom tényezői a magyar mezőgazdaságban – Egy felmérés tapasztalatai a Sholtes modell alapján 2016/10-es szekció
 • Alföldi Zoltán: A természetvédelem szerepe és stratégiája a környezeti nevelésben 2016/10-es szekció
 • Zsiborács Henrik – Pályi Béla – Hegedűsné Baranyai Nóra – Pintér Gábor – Farkas István: Hűtött amorf szilícium napelem teljesítmény többlethozamának vizsgálata 2016/4-es szekció
 • Németh Kornél: Hazai megújuló energia-piaci helyzetkép 2016/4-es szekció
 • Németh Kornél: Energia- és környezettudatos szemlélet formálására irányuló tevékenységekben rejlő lehetőségek 2016/4-es szekció
 • Molnár Tamás Géza: Depóniagáz kapcsolt energiatermelésben történő felhasználása adott hulladéklerakó telep esetében 2016/4-es szekció
 • Gabnai Zoltán – Bai Attila: A szennyvíztisztítás és a hajtóanyagcélú biogáz-hasznosítás 2016/4-es szekció
 • D. Németh Zsuzsanna – Székely László: Megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés 2016/4-es szekció
 • D. Németh Zsuzsanna – Székely László: Megújuló energiaforrások és a CO2 kibocsátás kapcsolata a 2020 –as célok eléréséhez 2016/4-es szekció
 • Csizmásné Tóth Judit – Poór Judit – Hollósy Zsolt: A megújuló energiafelhasználás nemzetközi és magyar vonatkozásai – politikák, vállalások, tendenciák 2016/4-es szekció
 • Túróczi Imre: A felsőoktatási intézmények küldetése a fenntartható fejlődés szemléletének terjesztésébe 2016/3-as szekció
 • Szegedyné Fricz Ágnes – Kasza Gyula – Ittzés András: Helyi termék a vidékfejlesztésben 2016/3-as szekció
 • Somai Miklós: Ökolábnyomadóval a lokális mezőgazdaság fejlődéséért 2016/3-as szekció
 • Pepó Pál: Genetikailag módosított növények szerepe az ökolábnyom csökkentésében 2016/2-es szekció

2015[]

 • Tóth Gábor - Surányi Rozália: Az országonkénti adómérték etikája az Európai Unióban 2015/9-es szekció
 • Tóth Gábor - Surányi Rozália: Az adómérték etikája az Európai Unióban 2015/9-es szekció
 • Szigeti Cecília – Tóth Gergely: Egyenlőtlen egyenlőtlenségek a 21. században 2015/9-es szekció
 • Lelovics Zsuzsanna - Tossenberger János: Az élelmiszer-fogyasztás és táplálkozás hatása az ökológiai lábnyom méretére Somogy megyében 2015/9-es szekció
 • Kiss Tibor - Hetesi Zsolt - Hartung Katalin: Egy Kék Gazdaság megközelítés a fenntarthatóság mérésére egy termelőüzem esetén 2015/9-es szekció
 • Alföldi Zoltán: A fenntarthatóság alapelveinek megjelenése a kora-újkori Magyarországon 2015/9-es szekció
 • Zsiborács Henrik - Pályi Béla – Pintér Gábor: A permetezett monokristályos napelemek vizsgálata 2015/4-es szekció
 • Németh Kornél – Péter Erzsébet – Pintér Gábor: Geotermikus energia koncesszió – Mit hoz a jövő? 2015/4-es szekció
 • Németh Kornél – Péter Erzsébet – Kaszás Nikoletta: Megújuló energiaforrások – Zöld munkahelyek 2015/4-es szekció
 • Molnár Tamás Géza: Depóniagáz kinyerés hatékonyságának növelése 2015/4-es szekció
 • Gabnai Zoltán: Mezőgazdasági melléktermék-hasznosításon alapuló élelmiszer- és energiatermelés lehetőségei kisüzemi méretekben 2015/4-es szekció
 • Bai Attila: Biogáz-üzemi algarendszerek méretezése 2015/4-es szekció
 • Molnár Krisztina - Bódis Judit - Molnár Zsolt: A népi növényismeret dinamikája: tudástranszmisszió és tudáserózió két kalotaszegi faluban 2015/3-as szekció

2014[]

 • Zsiborács Henrik – Pályi Béla: A napenergia értéke Magyarországon napelemes rendszerek esetében, 2014-ben 2014/11-es szekció
 • Zsiborács Henrik – Dr. Pályi Béla: A napelemes forgatás összefüggései nyári időszakban Magyarországon 2014/11-es szekció
 • Szőke Linda – Herczeg Boglárka – Bahaa Asma: Mezőgazdasági low-carbon rendszerek értékelése benchmarking módszerrel? 2014/11-es szekció
 • Szőke Linda – Herczeg Boglárka – Bahaa Asma: A mezőgazdálkodás szerepe a levegőszennyezésben 2014/11-es szekció
 • Szalacsi Árpád – Király Gergely – Veres Szilvia: A folyamatos erdőborítás fenntartásának növényélettani háttere
 • Kemény Gábor - Rieger László: Időjárási kockázatkezelés a gyakorlatban 2014/11-es szekció
 • Hankovszky Gerda – Bojtor Csaba – Nagy László – Gombás Dániel – Tóth Brigitta: Komplementációs vizsgálatok a biogáz üzemi présvíznél 2014/11-es szekció
 • Gaál András – Borzák Ferenc – László Alfréd – Pályi Béla: Helyspecifikus vasúti gyomszabályozás real-time közvetlen adagolású rendszerrel 2014/11-es szekció
 • Bellus Zoltán: Lágyszárú növények szalmáinak aprítására kifejlesztett speciális BioAprító rendszer 2014/11-es szekció
 • Bai Attila – Gabnai Zoltán: Energianyeréssel kombinált innovatív szennyvízkezelési eljárások 2014/11-es szekció
 • Timár István Zorán: Fogyasztás, csak másképp 2014/10-es szekció
 • Szigeti Cecília: Tudományos divattrendek a fenntarthatóságban 2014/10-es szekció
 • Reisinger Adrienn: Társadalmi felelősségvállalás egy kicsit másképp – állampolgárok felelősségvállalása egy primer kutatás tapasztalatai alapján 2014/10-es szekció
 • Nagy Zita Barbara – Tóth Gergely – Sárközi István – Kiss Lívia Benita: Együttműködés és/vagy versengés: a versenyképesség határai az élsport és a tömegsport színterein 2014/10-es szekció
 • Kiss Lívia Benita – Tóth Gergely – Nagy Zita Barbara: A főáramú és az alternatív gazdasági paradigma empirikus vizsgálata kvalitatív technikával 2014/10-es szekció

2013[]

 • Szendrő Éva: A jövő farmjának szakemberei 2013/4-es szekció
 • Szegedyné Fricz Ágnes – Kuti Beatrix – Darvasné Ördög Edit: HÍR Program: lokális válasz a globális élelmiszerkereskedelemre 2013/4-es szekció
 • Zsiborács Henrik – Pályi Béla – Demeter Győző: Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása háztartási kiserőművi méretekben, 2013-ban 2013/7-es szekció
 • Pintér Gábor – Brazsil József: Energia szőlővenyigéből a Balatonfüred-Csopaki borvidék egy hegyközségében 2013/7-es szekció
 • Németh Kornél: Geotermikus energia hasznosítás Magyarországon -melegszik a helyzet 2013/7-es szekció
 • Menyhárt László – Anda Angéla: Ferde piranométerrel mért globálsugárzás adatok hibája 2013/7-es szekció
 • Darázs Gabriella – Hajdu Istvánné: Miért célszerű ösztönözni a zöldtetők építését? 2013/7-es szekció
 • Bai Attila: Sertés hígtrágyából előállított alga energetikai hasznosítási lehetőségei 2013/7-es szekció
 • Tóth Gergely – Szigeti Cecília: Az emberiség ökolábnyoma Kr.e. 10.000-től napjainkig 2013/3-as szekció
 • Szigeti Cecília – Farkas Szilveszter – Borzán Anita: Fejlődés latin-amerikai útja néhány alternatív indikátor alapján 2013/3-as szekció
 • Somogyvári Márta – Kiss Tibor: Üvegházi növénytermelés energetikai szempontú optimalizálása 2013/3-as szekció
 • Kuti István – Karcagi-Kováts Andrea – Dombi Mihály: Az anyagállományok és az ökológiai gazdaságtan mérési problémái 2013/3-as szekció
 • Kovács Ágnes - Seregi János - Zsarnóczay Gabriella: A hagyományos kézműves termékek lehetséges szerepe a jövő farmgazdálkodásában 2013/3-as szekció
 • Koponicsné Györke Diána – Sipiczki Zoltán – Kolber Kitti: Alternatív finanszírozási lehetőségek a vidéki Magyarországon 2013/3-as szekció
 • Karcagi-Kováts Andrea: A természet elleni játékok gőgje 2013/3-as szekció
 • Győri Zsuzsanna: Vállalati felelősség – felelős vállalkozások 2013/3-as szekció
 • Bognár Károly: Gondolatok a közösségi növekedésről 2013/3-as szekció

2012[]

 • Somogyvári Márta – Kiss Tibor – Kiss Viktor – Vajda József: Akvapóniás üvegházak energiaigénye 2012/6-os szekció
 • Gergely Sándor – Nagy Zsuzsa – Tóth Ádám: Zöld gazdaság, helyi élelmiszer, helyi energia 2012/6-os szekció
 • Bognár Károly– Alföldi Zoltán: Alkalmazható-e a fák "növekedési bölcsessége" a gazdaságban 2012/6-os szekció
 • Alföldi Zoltán: Segítheti-e a bioetika a környezeti konfliktusok gyakorlati megoldását? 2012/6-os szekció
 • Baranyai Zsolt – Kovács Zoltán: Morális kockázat, bizalom és együttműködési hajlandóság (2012/4-es szekció)
 • Gór Arnold – Pupos Tibor: Fenntartható fejlődés és/vagy versenyképesség a magyar mezőgazdaságban (2012/4-es szekció)
 • Győriné Kiss Erika: Marketingstratégia a vidéki értékek védelmére (2012/4-es szekció)
 • Szentesi Ibolya – Hollósy Zsolt: A versenyképesség értelmezésének aktualitásai (2012/4-es szekció)
 • Tóth Gábor – Surányi Rozália: A mezőgazdasági és feldolgozóipari magyar vállalkozások viselkedését befolyásoló tényezők vizsgálata (2012/4-es szekció)
Advertisement