Alternatív Gazdaság lexikon
Advertisement

A Forrásteremtés, forrásszervezés lényege, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges dolgok (emberek, önkéntesek, szállítás, stb.) elérhetőek legyenek, rendelkezésre álljanak. hogy közösségi kezdeményezések megtervezése, elindítása során át kell gondolni, hogy milyen erőforrások mozgósíthatóak, vonhatóak be az ügy számára. Ezáltal nagyobb eséllyel lesznek képesek közös elképzeléseiket megvalósítani. Átgondolandó, mikor éri meg pályázati úton, adományozói programokon pénzügyi támogatást kérni, illetve mik azok a helyzetek, amikor bölcsebb a szűkebb - tágabb környezet, közösség erőforrásait mozgósítani. Így a forrásteremtés nem cél, hanem a helyi közösség építésének egy eszközévé válik, ami a tartós siker esélyét erősíti.

Adventure-baloons

Emelkedéssel fogy az üzemanyag.

Alaptevékenység bevételei[]

A civil szervezetek szolgáltatásaikért díjat számolhatnak fel, rendezvényeikhez, programjaikhoz hozzájárulást kérhetnek, az egyesületek még tagdíjat is szedhetnek. Ezek a pénzeszközök független vagy szabad forrásnak tekinthetők, mert megszerzésükhöz semmilyen külső elvárásnak való megfelelés nem kapcsolódik. Amiatt is célszerű valamilyen ellenszolgáltatás vagy díj megállapítása, hogy a szolgáltatás értékét a célcsoport saját maga számára átgondolja és megbecsülje azt.

Támogatás[]

A külső támogatás, amely érkezhet magánszemélyektől, vállalkozástól, az államtól vagy az önkormányzattól, ám általában az ilyen anyagi hozzájárulások valamilyen előre meghatározott cél érdekében használhatók fel. Ez a cél lehet a támogató által előírt feladat végrehajtása, vagy a civil szervezet saját maga is felkínálhat bizonyos programokat támogatás elnyerése érdekében. Mindenesetre az előbbitől eltérően ez a pénzösszeg valamilyen szempontból vagy akár erősen kötött felhasználású, ezáltal függő forrásként értelmezhető. S itt a függés közvetetten is jelentkezhet, hiszen a támogató – kiváltképpen, ha állami, önkormányzati forrásra gondolunk – a támogatásért további szolgálatokat, lojalitást, „hűséget” is elvárhat.

Társadalmi vállalkozás indítása[]

Civil szervezetek olyan ügyekért dolgoznak, amelyeket adott időben sem a piac, sem az állam nem tud megoldani, vagy nem “lát”. A forrásteremtés eszköze lehet olyan szervezeti felépítés kialakítása, vagy az ügy ötletes csomagolása (marketing), amely lehetővé teszi a társadalmi cél elérését gazdasági tevékenységgel: társadalmi vállalkozás. Felmerülhet Benned a kérdés: “Milyen módon lehetne sikeres az én ügyem?”

Egy: nem maga a “nyers” ügy lesz sikeres. Az egyértelműen sikergyanús és népszerű, piacképes ügyek már valószínűleg sikeresek és megteremtik a maguk forrásait. Az ügyünkkel dolgoznunk kell, hogy ilyenné válhasson, mi pedig épp ebben a munkában szeretnénk lendületet adni.

Kettő: a struktúra meghatározó. Az ügyed és majdani gazdasági tevékenységed kapcsolata többféle is lehet, így azt is meg kell találnod, hogy a Te ügyed milyen formában támogatható.

Három. Belülről néha nehéz megítélni egy ügy vonzóságát, vagy vonzóvá alakításának lehetőségeit. Mások talán jobban látják. Ezért lehet nagy segítség, ha a szervezeten kívüliekkel is gondolkodsz az ügy piacra viteléről. Néha a külső szem jobban látja, mi az akár piaci érdeklődésre is számot tartó érték az ügyedből.

A Forrásteremtés dilemmája[]

Minden civil szervezet azért jön létre, hogy bizonyos célokat, programokat megvalósítson, amelyeknek a kivitelezéséhez minden esetben pénzügyi fedezetre van szükség. Ezeknek a forrásoknak a megszerzésére sokszor több energiát fordítanak a civilek, mint programjaik megszervezésére és lebonyolítására. Tehát már a tevékenységének megkezdésekor szembesül a szervezet azzal a dilemmával, hogy „programot vagy forrást” teremtsen, és sok esetben szembe találkozik azzal a kényszerrel, hogy a céljait kell igazítani ahhoz, hogy adott időszakban mire lehet pályázati pénzt szerezni. A forrásteremtés tehát cél és eszköz is egyben a tevékenység megvalósításához.

A több forrás azonban sok esetben több terhet is jelent, érvényesül egy ún. multiplikátor hatás, ugyanis minél több tőke áll rendelkezésre, annál nagyobb mértékben növekszik meg az infrastruktúra, illetve annál nagyobb adminisztrációs teher hárul a szervezetekre. Viszont ha ezek a bevételszerzési lehetőségek elapadnak, nehéz visszalépni és leépíteni a már kialakított szervezeti infrastruktúrát, ezért a forrásszerzés folyamatos kényszerként van jelen a civil szervezetek életében.

Források, kapcsolódó anyagok[]

Advertisement